Oravský hrad

Dobré správy pre naše pamiatky. Vznik nového podporného fondu má priniesť viac peňazí na obnovu

Po vzniku Fondu na podporu kultúrneho dedičstva by sa mala alokácia určená v súčasnom dotačnom programe Obnovme si svoj dom zvýšiť na približne 20 miliónov.

Na obnovu pamiatok by tak priamo zo štátneho rozpočtu mohlo ísť o štvrtinu viac peňazí, ako v súčasnosti. Ministerstvo kultúry (MK) SR to uviedlo s avizovanou legislatívnou úlohou predložiť do konca júna 2023 na rokovanie vlády návrh zákona o novom verejnoprávnom fonde.         

„Návrh zákona je už podrobne rozpracovaný v prvej podobe paragrafového znenia. Aktuálne sa k nemu vedú odborné konzultácie na viacerých úrovniach,“ dodal rezort. Nová inštitúcia by mala podľa rezortu zabezpečiť nielen viac finančných prostriedkov priamo zo štátneho rozpočtu, ale tiež vytvoriť priestor pre viaczdrojové financovanie spomínaného fondu.

„Dosiahneme tým väčšiu transparentnosť, ale aj nezávislosť fondu od akejkoľvek aktuálnej štátnej reprezentácie,“ dodalo MK. Od plánovaného nového systému podpory obnovy a ochrany pamiatkového fondu a tiež rozšírených možností financovania si MK sľubuje i vyššiu motiváciu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok objekty zveľaďovať.

„Teda dávať prednosť jej oprave pred predajom,“ uviedol rezort aj v súvislosti s témou skupovania pamiatok zahraničnými, napríklad maďarskými subjektmi.