Partneri sekcie:

Na juhu Vrútok sa pripravuje nový bytový komplex, poslúžia mu aj staré budovy

Bytový komplex vo Vrútkach
Zdroj: architekti.sk

Bude to tak vďaka konverzii dvoch nevyužívaných budov – ubytovne a reštaurácie Fatranka s krytom civilnej obrany na Ulici 1. československej armády.

Bratislavská spoločnosť Vrútky Invest podala v októbri tohto roka do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer výstavby dvoch bytových a jedného parkovacieho domu s vonkajšími stojiskami. Zámer je v zhode s územno-plánovacou dokumentáciou. Bytový komplex oživí lokalitu a vnesie do nej mestské prostredie.

Bývalá ubytovňa prejde kompletnou rekonštrukciou s nadstavbou a zmenou účelu na bytový dom. Celkovo bude mať 9 nadzemných podlaží, 1 podzemné podlažie a 1 nebytový priestor. Bude to chodbový typu bytového domu s 86 bytmi, prevažne malometrážnymi. V nadstavenej časti sú navrhnuté väčšie byty s terasami.

Bytový komplex vo Vrútkach
Bytový komplex vo Vrútkach | Zdroj: architekti.sk

Reštauráciu a kryt investor asanuje, čím vznikne voľná plocha na novostavbu bytového domu s 26 bytmi, ktorý je navrhnutý ako výškovo ustupujúci so 7 podlažiami v západnej časti a so 4 podlažiami vo východnej časti. V parteri sú navrhnuté tri nebytové prevádzky obchody/služby, orientované do priestoru vnútrobloku. Objekt svojou architektúrou reflektuje na objekt susednej rekonštruovanej budovy ubytovne.

Na streche parkovacieho domu bude zelená plocha – vnútroblok. Je tu navrhnuté detské ihrisko, ktoré bude prístupné z nádvoria cez terénne schody.

Bytové domy Vrútky, rekonštrukcia a dostavba

Investor: Vrútky Invest
Architekti: Architekti.sk
Počet bytov: 112
Počet parkovacích stojísk: 156
Celková plocha pozemku: 6 294 m2
Začiatok výstavby: 3Q/2023
Ukončenie výstavby: 3Q/2025

KategórieBiznis, Developeri, Realitný trh