Zrekonštruovaný Esterházyho palác v nočnej panoráme Bratislavy

Z ruiny Esterházyho paláca bude polyfunkčný projekt v prestížnej zóne Bratislavy

Partneri sekcie:

Projekt rekonštrukcie a dostavby paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave je od marca 2023 v stavebnom konaní na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Rakúsky investor Raiffeisen Property Estate má palác v portfóliu po jeho predchádzajúcom majiteľovi. Napriek tomu, že národná kultúrna pamiatka je v stave samodeštrukcie a na slovenských úradoch prebieha náročnými konaniami, je zahraničný investor zatiaľ stále trpezlivý.

Kapitulskú ulicu treba oživiť

Lokalita Kapitulskej ulice nachádzajúca sa v historicky najstaršej časti Bratislavy, v blízkosti zachovaných hradieb a dómu sv. Martina, nie je dopravne ani stavebne jednoduchým územím. Vo vyspelých krajinách, ktoré investujú do obnovy pamiatok, by takáto ulica bola výkladnou skriňou hlavného mesta. V socialistickom Československu a tri desiatky rokov v samostatnom Slovensku to bolo úplne inak. Investičný dlh v obnove pamiatok je enormný.

Zdá sa, že nedávno, v máji tohto roka na konferencii o Kapitulskej ulici, sa „ľady pohli“. Zúčastnení vlastníci nehnuteľností, magistrát a odborníci si uvedomujú, že treba konať. Premrhaný čas sa síce nedá vrátiť, treba zachrániť a naplniť ulicu a budovy, ktoré čakajú na obnovu, novým životom.

Po rekonštrukcii Albrechtovho domu by mohla byť ďalšou novodobou lastovičkou obnova a dostavba Esterházyho paláca. Predstava o budúcnosti ulice je, že bude živá, ale bez nočných podnikov, reštaurácií a diskoték a prílišného hluku, ktorý by narúšal jej atmosféru a genius loci. Bolo by určite zaujímavé v budúcnosti pre verejnosť sprístupniť dvory, ale to je na zvážení ich vlastníkov.

Z Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici ostala ruina.
Z Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici ostala ruina. | Zdroj: archív redakcie

Prvý projekt rekonštrukcie je z roku 2004

Projektantom rekonštrukcie a dostavby Esterházyho paláca je architektonická kancelária Adif, ktorá vyhrala architektonickú súťaž u pôvodného majiteľa ešte v roku 1997. Ateliér vznikol v roku 1995, má pobočky v Bratislave a v Dunajskej Strede, má bohaté portfólio projektov od verejných stavieb, športových stavieb cez bytové a rodinné domy, urbanizmus až po interiéry.

V roku 2004 spoločnosť Adif vypracovala projekt Rekonštrukcia Eszterházyho paláca Kapitulská 6 – 8, na ktorý bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby. V roku 2020  spracovala pre nového majiteľa dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorá sa v nadzemnej časti menila minimálne. Korešponduje s projektom, ktorý má právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby z júna 2005.

Neželanú vodu odvedú do vsakovacích vrtov

Zmena sa najviac týka podzemných garáží, ktoré budú veľmi dôležité pre obyvateľov, nájomcov nebytových priestorov a návštevníkov. Pôvodne bola navrhnutá a územným konaním schválená klasická hromadná garáž s rampami a voľným parkovaním. Dnes je statická doprava riešená inak.

Verejné je jedno podzemné podlažie – parkovisko, v ktorom sú navrhnuté dva samostatné výťahy. Do nich užívateľ zaparkuje auto, vystúpi z neho, opustí kabínu a výťah dopraví automobil do automatického samozakladača.

Častým neželaným hosťom v podzemí starých stavieb je presakujúca voda. Spôsobuje to nekvalitná, prípadne žiadna hydroizolácia pôvodných podzemných častí. V projekte sú aplikované najmodernejšie systémové riešenia hydroizolačných a sanačných omietok, chemická tlaková injektáž, tie zachytia neželanú podzemnú, prípadne dažďovú vodu a tá je potom odvádzaná do troch vsakovacích vrtov umiestnených na pozemku.

Architekt Ladislav Németh predstavuje projekr obnovy paláca počas konferencie o Kapitulskej ulici.
Architekt Ladislav Németh (vľavo) predstavuje projekt obnovy paláca počas konferencie o Kapitulskej ulici | Zdroj: archív redakcie

V exteriéri odprezentujú hodnotné prvky

Pri projektovaní sa architekti držali vypracovaného architektonicko-historického výskumu objektu Esterházyho paláca. Ten usmerňuje architekta, ktoré prvky treba zreštaurovať a odprezentovať. Ide najmä o kamenné portály, okenné rímsy, šambrány a parapety, zachované drevené brány, kovové mreže a podobne.

„Exteriér bude historicky odkazovať na hmotovo-kompozičné riešenie v zmysle výskumu a metodických pokynov Krajského pamiatkového úradu Bratislava,“ uviedol pre ASB architekt Ladislav Németh z architektonickej kancelárie Adif s tým, že dvor vo vnútrobloku má byť v budúcnosti prístupný verejnosti a plniť kultúrno-spoločenskú funkciu. Németh je jedným z troch spoločníkov vo firme, ďalšími spoluvlastníkmi sú  Ing. arch. Csaba Ambrus a Ing. Ladislav Almási.

V technologickom vybavení objektu sú uplatnené také riešenia, aby bývanie zodpovedalo požiadavkám moderného bývania. Modernému bývaniu budú zodpovedať aj prvky interiéru. „Určite zrealizujeme istú mieru moderného stvárnenia, samozrejme, bez poškodenia historického odkazu,“ doplnil.

Súčasťou projektu rekonštrukcie a dostavby Esterházyho paláca je nádvorie.
Súčasťou projektu rekonštrukcie a dostavby Esterházyho paláca je nádvorie | Zdroj: Adif

V prieluke bude trojpodlažná replika

Hlavná časť paláca s troma krídlami, dostavované južné krídlo aj dostavba v prieluke budú mať tri nadzemné podlažia a podkrovie. V podkroví sú navrhnuté bytové priestory. Mladší jestvujúci renesančný dom z 2. polovice 17. storočia je dvojpodlažný a má sedlovú strechu, ktorá je rozdelená na dve výškové úrovne. Vo všetkých jeho podlažiach sú navrhnuté len nebytové priestory.

V prieluke postaví investor trojpodlažnú repliku pôvodného objektu. Na jeho 1. nadzemnom podlaží vznikne nebytový priestor a na horných podlažiach budú byty. Vstup pre peších do polyfunkčného komplexu bude z Kapitulskej ulice cez dve podbránia a pre automobilovú dopravu zo Staromestskej ulice, kde už na to boli vytvorené dopravné podmienky rozširovacím pruhom a vjazdom popod  parkanový múr.

V komplexe je riešených 14 nebytových priestorov nachádzajúcich sa prevažne na prízemí, ktoré budúci majitelia môžu využiť na rôzne účely, ako napríklad služby, obchodné priestory, administratívu, prípadne kaviareň.

Rekonštrukcia a dostavba Esterházyho paláca v Bratislave.
Rekonštrukcia a dostavba Esterházyho paláca v Bratislave. | Zdroj: Adif

Infraštruktúra potrebuje rekonštrukciu

Na horných podlažiach je navrhnutých 20 bytov, ktorých štruktúra je rôznorodá, navrhnuté sú byty s menšou výmerou, ako aj veľkometrážne byty. Németh sa neobáva, že by o bytové a nebytové priestory v Estraházyho paláci nebol v budúcnosti záujem. Objekt v takom objeme, s takouto výnimočnou históriou, polohou a vlastným parkovaním v podzemí, je jedným z posledných voľných, ktoré sa nachádzajú v historickom centre Bratislavy.

Čo treba zmeniť na Kapitulskej ulici? „Určite by som tlačil na kompetentných alebo na príslušné orgány, aby bola kompletne zrekonštruovaná technologická infraštruktúra Kapitulskej ulice, kanalizácia, vodovod, prípojky do objektov a nakoniec obnovená pochôdzna vrstva, ktorá je v dezolátnom stave.

Tak, ako to odznelo aj na konferencii, vzhľadom na tomu, že Kapitulská ulica patrí k pešej zóne, zrušil by som výškovú úroveň vymedzujúcu pôvodný chodník a komunikáciu, pričom pôvodná časť chodníka by sa mohla výrazovo vymedziť inou štruktúrou v dlažbe alebo iným spôsobom kladenia kamennej dlažby, “ uzavrel Németh.

Rekonštrukcia Esterházyho paláca, Bratislava-Staré Mesto

Investor: Raiffeisen Property Estate
Architekt/Projektant:
Ing. arch. Ladislav Németh/Adif
Náklady:
cca 20 mil. €
Plocha riešeného územia a zastavanej plochy:
2 568 m2
Počet bytov:
20
Úžitková plocha bytov:
2 721,71 m2
Počet nebytových priestorov:
14
Počet parkovacích miest:
148 miest
Realizácia:
2023 – 2026