214782320 5779486842093187 3978416791566831537 n

Mesto Trenčín stojí za stavebným úradom v súvislosti s búraním v areáli Meriny

Vedenie mesta Trenčín plne stojí za stavebným úradom Trenčín v súvislosti s rozhodnutím zbúrať pamiatkovo chránenú budovu v areáli bývalej textilnej fabriky Merina. V pondelok o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.

„Mesto Trenčín v ničom nepochybilo. Odmietame byť obeťami nekompetentných a zlých rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy. Ak si štát v oblasti legislatívy o ochrane pamiatok neurobí poriadok, tak podobných situácií bude viac a štát sa bude báť o ďalšie pamiatky na Slovensku. Bude sa o ne báť preto, že nie je schopný prijať také zákony, aby skutočne chránili pamiatky,“ skonštatoval Rybníček s tým, že štát sa iba tvári, že pamiatky chráni.

Ako dodal, budova v areáli bývalej Meriny bola tesne pred kolapsom a bola nerekonštruovateľná. „Pre mňa je dôležitá ochrana životov obyvateľov,“ zdôraznil primátor.

Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča tvrdenia pamiatkarov a ministerstva kultúry o tom, že o stave budovy a jej búraní nevedeli, nie sú pravdivé. V auguste minulého roka vlastník budovy doručil stavebnému úradu v Trenčíne posudok, v ktorom sa konštatuje havarijný stav stavby a fakt, že budovu nie je možné opraviť, a žiada stavebný úrad vydať ústny príkaz na odstránenie stavby.

Trenčianska fabrika s viac ako 100-ročnou históriou Merina.
Trenčianska fabrika s viac ako 100-ročnou históriou Merina. | Zdroj: Pamiatkový úrad SR

„Stavebný úrad posunul posudok Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ) v Trenčíne. V októbri 2022 doručil KPÚ stavebnému úradu kontraposudok, v ktorom sa konštatuje, že stav budovy síce je havarijný, ale že je možné stavbu opraviť. Ústav súdneho inžinierstva následne vydal v júli tohto roku supervízorský posudok. Podľa neho bola stavba jednoznačne v havarijnom stave, nie je ju možné hospodárne opraviť a bezprostredne ohrozuje životy a zdravie osôb,“ zdôraznil Forgáč.

Stavebný úrad na základe posudku zastavil zabezpečovacie konanie a v zmysle zákona spustil konanie o odstránení stavby. Vlastník stavby podľa Forgáča 28. augusta kontaktoval pracovníčku stavebného úradu s tým, že v noci došlo k deštrukcii jednej z obvodových stien.

Po obhliadke za účasti statika zo Slovenskej technickej univerzity vydala pracovníčka stavebného úradu ústne nariadenie stavbu odstrániť. Ústne a o dva dni aj písomne o tom informovala KPÚ Trenčín.

Proti zbúraniu budovy protestovalo Ministerstvo kultúry SR: „Ministerstvo kultúry (MK) SR ostro odsudzuje konanie vlastníka budovy turbínovej haly v areáli bývalej textilnej fabriky Merina v Trenčíne, ktoré viedlo k zbúraniu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Pamiatkový úrad SR podá podnet na Okresnú prokuratúru Trenčín, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Stavebného úradu mesta Trenčín o odstránení stavby.

Zbúraný objekt.
Zbúraný objekt. | Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Stavba architekta Františka Bednárika z roku 1931 bola kultúrnou pamiatkou od júla 2021 a v stredu 30. augusta 2023 došlo k jej demolácii. Ministerstvo kultúry považuje konanie vlastníka objektu, ako aj Stavebného úradu mesta Trenčín za účelové. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu nie je možné kultúrnu pamiatku zbúrať.

„V zmysle zákona je vlastník kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky. Ministerstvo kultúry SR nebolo o údajnom kritickom stave pamiatky a zámere ju asanovať informované,“ doplnili z ministerstva.

Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzany Drobovej prokuratúra začala na základe medializovaných informácií v prípade bezodkladne konať z vlastnej iniciatívy.

„Zákonnosť postupu a rozhodovania orgánov verejnej správy v súvislosti s odstránením národnej kultúrnej pamiatky preskúma príslušná prokuratúra. Vo veci bude GP SR vykonávať dohľad s cieľom dôsledného zabezpečenia ochrany verejného záujmu,“ uviedla Drobová.

Ako TASR informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, v posudku z 13. júla skonštatoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, že stavba je v havarijnom stave bez možnosti ju hospodárne opraviť.

„Vlastník stavby upozornil 28. augusta stavebný úrad na významné zhoršenie stavu nosných konštrukcií stavby. Na obhliadke statik zistil, že došlo k rozsiahlej deštrukcii fasádnej steny a značne zväčšenej deformácii dvoch nosných železobetónových stĺpov. Skonštatoval, že stavbu nie je možné zachovať a hrozí jej kolaps. Preto stavebný úrad nariadil vlastníkovi stavby odstrániť ju,“ doplnila Ságová.