machnac

Spoločnosť Jaromíra Krejcara podala návrh na vyvlastnenie Machnáča

Vlastník národnej kultúrnej pamiatky neakceptoval návrh na odkúpenie budovy za 416-tisíc eur.

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) podala na Okresnom úrade v Trenčíne podnet na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč vo verejnom záujme. Na pondelkovej tlačovej konferencii na pôde ministerstva kultúry o tom informoval riaditeľ SJK Martin Zaiček.

Návrhu na vyvlastnenie národnej kultúrnej pamiatky, ktorá podľa SJK už niekoľko rokov výrazne chátra, predchádzala ponuka na jej odkúpenie za 416-tisíc eur. Spoločnosť Keorlen Trade ako vlastník budovy ju však neakceptovala.

machnac
Liečebný dom Machnáč | Zdroj: SITA

„Neostáva iné, ako využiť posledný možný krok pre dosiahnutie záchrany tejto národnej kultúrnej pamiatky a podať podnet na vyvlastnenie Liečebného domu Machnáč za náhradu jej všeobecnej hodnoty,“ uviedol Zaiček.

Primátorka Teplíc súhlasí

Kroky neziskovej organizácie podporuje aj členka jej správnej rady Zuzana Frajková Ďurmeková, ktorá je primátorkou Trenčianskych Teplíc. „Mesto Trenčianske Teplice súhlasí s navrhovaným postupom vyvlastnenia Machnáča, ktorý je v súlade s platným územným plánom. Víta cieľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara pamiatku zachrániť a obnoviť tak, aby obyvateľom i regiónu priniesla úžitok a budúci umelecký, sociálny a ekonomický rozvoj,“ poznamenala primátorka kúpeľného mesta.

SJK predstavila aj plán krokov, ktoré budú nasledovať v prípade rozhodnutia budovu vo verejnom záujme vyvlastniť.

„Budovu je potrebné bezprostredne staticky zabezpečiť a stabilizovať tak, aby ďalej nedegradovali jej cenné zachované prvky. Nevyhnutnosťou je aj zaistenie bezpečnosti objektu, aby nemohlo dôjsť k odcudzeniu jeho súčastí a zároveň nebol rizikovým miestom pre svoje okolie. Veľmi dôležitým krokom je vypracovanie detailného architektonicko-historického výskumu realizovaného za účasti popredných domácich a zahraničných odborníkov,“ podotkol Zaiček s tým, že výskum bude podkladom pre vypracovanie úradmi akceptovanej metodiky pamiatkovej obnovy objektu.

machnac
Liečebný dom Machnáč | Zdroj: SITA

Zakladatelia SJK prejavili záujem obnoviť Liečebný dom Machnáč po tom, čo upozorňovali na chátranie tejto významnej stavby, pričom snahy miestneho pamiatkového úradu zabezpečiť jej ochranu boli znemožnené pravidelnými prevodmi na nových majiteľov. V septembri 2020 Okresný súd v Trenčíne vyhovel spoločnej žiadosti SJK a Ministerstva kultúry SR a vydal neodkladné nariadenie, ktorým súčasnému majiteľovi zakázal akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou.

SITA