Vínna pivnica Strachotín svojím vzhľadom zapadla do okolia ako zátka do fľaše

Vínna pivnica Strachotín
Zdroj: V. Veškrna

Neďaleko ikonickej Pálavy v obci Strachotín premenilo architektonické štúdio Skvadra architekti pôvodnú vínnu pivnicu na rekreačný objekt. Stavba spája pod jednou strechou tradíciu s inováciou a komornú atmosféru pivnice s náležitým prezentovaním bohatstva vinárskej oblasti. Dom rešpektuje miestnu zástavbu, ale zároveň sa nestratí v rade.

Výhody aj výzvy stavania v obci s dlhou vinárskou históriou

Obec Strachotín sa nachádza na Moravskej vínnej ceste, čo je viac než príhodné pri umiestňovaní rekreačného objektu. Súčasne sa ale jedná o vidiek so svojráznym koloritom, kde sa žiada prihliadať na tradičnú jednoduchú a kompaktnú zástavbu.

V takýchto podmienkach býva neľahkou úlohou maximalizovať priestor, zabezpečiť dostatočné vnútorné osvetlenie, a dbať pritom na charakteristické parametre v okolí.

Fotogaléria:

Nový rekreačný objekt sa konkrétne nachádza na samom okraji obce. Je preto trochu nečakané, že je vklinený uprostred husto zastavanej línie domov pozostávajúcej prevažne z vínnych pivníc. Pre tieto domyje určujúci svah a minimálny odstup medzi stavbami.

Obmedzenie v podobe svahu so sebou v tomto prípade prináša aj neobyčajný benefit, a tým je odstupňovaný výhľad á la amfiteáter, kedy je každému z domov umožnený nerušený výhľad na premenlivé prírodné divadlo so siluetou Pálavy v hlavnej úlohe.

Vinna pivnica sTrachotin 06
Vínna pivnic sTrachotin | Zdroj: V. Veškrna

Byť skromný a účelný, ale s nápadom

Vínna pivnica vznikla ako náhrada pôvodného objektu, ktorý už nevyhovoval svojim technickým stavom. Koncept novostavby je zameraný na dve hlavné funkcie – ubytovanie a prezentácia vína. Obidve majú rovnomerné zastúpenie. Dom totiž poskytuje súkromie a útočisko na poschodí, pričom sa na prízemí dokáže otvoriť smerom von a privítať rodinu, priateľov alebo tých, čo sa len pristavia.

Prepojenie interiéru s exteriérom prebieha nielen vizuálne prostredníctvom presklenej fasády, ale svoju kľúčovú úlohu v tomto zohráva aj vstup, cez ktorý sa dá plynulo prejsť v jednej úrovni z ulice priamo do spoločenskej miestnosti.

Vinna pivnica sTrachotin 07
Vínna pivnica Strachotin | Zdroj: V. Veškrna

A v neposlednom rade koncept počíta so sezónnosťou užívania, o čom vypovedajú uzatvárateľné okenice na spodnom aj hornom podlaží. Po skončení sezóny ostáva k dispozícii vonkajší parapet, kde sa dá posedieť a sledovať hladinu Strachotínskeho rybníka.

Malý dom s prekvapivou ponukou priestorov

Napriek tomu, že sa jedná o novostavbu, prevedenie vínnej pivnice si osvojuje lokálny kontext, čím sa dostáva do kontrastu s iným novým developmentom v území.

Napríklad voľbou šikmej strechy sa stavba hlási ako k historickému dedičstvu, tak k podobe pôvodnej nehnuteľnosti ako aj k podobe susediacich objektov. Zošikmenie pilierov a použitie prostých masívnych stien pomáha vytvárať plynulý prechod medzi starým a novým, keďže veľkú časť južnej fasády tvorí inovatívny prvok v podobe celosklenenej fasády.

Tá slúži jednak na odľahčenie mohutnej steny, na druhej strane maximalizuje prísun južného slnka z jedinej využiteľnej strany. Po vyriešení problému s osvetlením ostáva už len neobyčajný zážitok, keď návštevník prechádza z miestnosti do miestnosti, pričom vníma hierarchiu priestorov usporiadaných smerom od ulice až do pivnice, ktorá je najviac utilitárna.

Nenápadná architektúra stavia na druhý pohľad

Premyslenou prácou s tvaroslovím sa v prípade vínnej pivnice darí nielen zachovať miestny architektonický ráz, ale navyše sú naplnené aj vyššie nároky na kapacitu a komfort. Napríklad strešná konštrukcia, ktorá obvykle slúžila najmä ako ochrana pred poveternostnými podmienkami, bývala vizuálne odlíšená od pobytovej časti domu, a to jasným predelom fasády v podobe dreveného obkladu na štítovej stene.

Súčasný rekreačný objekt preberá toto odlišovanie funkčnosti, len s tým rozdielom, že dnes je prostredníctvom dreveného obkladu prepísaná na fasáde funkcia ubytovania, ktoré v prípadne tohto obytného podkrovia pojme až štrnásť rekreantov. Zoznam exteriérových prvkov naznačujúcich oddychovú zónu nenápadne uzatvárajú zalícované drevené okenice.

Vinna pivnica sTrachotin 04
Vínna pivnica Strachotín | Zdroj: V. Veškrna

Ani pri riešení interiéru sa nešetrí zaujímavými náznakmi a odkazmi – prevádzková náplň jednotlivých miestností sa kombinuje s príhodným tvarom stropu. Celkovo je architektonické tvaroslovie domu nielen odkazom na historickú zdobnosť, ale pridáva aj vlastnú novodobú vrstvu, v ktorej klasický ornament nahrádza modernou členitosťou.

Minimalistický interiér plný detailov

Paletu materiálov čerpá projekt prevažne z okolitej zástavby. Interiér tvoria tradičné materiály ako drevo či tehla, ale nájdu sa aj nečakané riešenia ako dlažba z roztaveného prírodného čadiča. Každý z materiálov má svoju úlohu: drevo navodzuje dojem útulnosti a tepla, v kombinácii s čiernym kovaním pripomína hospodárske využitie pivníc, odolná tehla či čadič zas dodáva novej stavbe punc trvalosti.

Kľúčovým doplnkom k zaujímavým povrchom je osvetlenie vnútorných priestorov, ktoré navodzuje komornú atmosféru vhodne namierenými svetlami. Kreatívne využitie materiálov vidno aj v pomyselných prechodných častiach medzi miestnosťami. Drevené schodisko stúpa k podkroviu určenému na odpočinok, tehlová klenba naznačuje vstup do samotnej pivnice. Vo vínnej pivnici v Strachotíne možno objaviť mnoho príkladov, ako citlivo začleniť novú zástavbu do zástavby tradičnej.

Vínna pivnica Strachotín

Autori: skvadra architekti
Spolupráca: Osička stavební firma s. r. o.
Štúdia: 2013
Realizácia: 2016
Adresa: Strachotín, Česká republika