Tina Saaby

Tina Saaby: Čo znamená tvoriť lepšie mesto?

Architektka Tina Saaby stála viac ako 10 rokov pri koreňoch rozvoja Kodane. V súčasnosti zúročuje svoje skúsenosti v dánskom meste Gladsaxe. Jej úloha je profesionálne manažérska, vyžaduje si maximálnu zorientovanosť, jasno v argumentácii a schopnosť rýchlo si vytvoriť prehľad a uprednostniť to, čo je dôležité.

V exkluzívnom rozhovore nám odhalila svoje obavy ohľadom stavu mestského života i svoje názory na to, ako treba brať do úvahy architektúru a pristupovať k riešeniu verejného priestoru či prostredia ako takého.

„Architektúra so všetkými jej kľúčovými stupňami – od developera a klienta cez architektov, profesistov, úrady, tvorbu diela a životného prostredia až po obyvateľov – je kľúčovou otázkou, na ktorej musí pracovať celá spoločnosť. Musí sa zamerať na dôležité aspekty, ktoré sú pri vytváraní životaschopných miest nevyhnutnosťou a ktoré sa riadia opatrnosťou, vzdialenosťami, zmyslami aj pocitmi,“ vysvetľuje.

Architektka Tina Saaby vždy uvažuje v kontexte budúcnosti. To, čo urobíme, čo postavíme dnes, budeme „žať“ o niekoľko rokov: „Ak chceme v budúcnosti vytvoriť nový rozmanitý mestský život, musíme sa pozerať na diverzitu a zmeniť svoje správanie v malom i veľkom meradle.“

Tvorba výraznej architektúry

Ako sa cíti v pozícii hlavnej architektky Gladsaxe a ako vníma pozíciu hlavných architektov a urbanistov mesta?

„Je to pozícia, ktorá vyžaduje, aby človek pracoval s každým –s hráčmi na politickej úrovni, so svojimi zamestnancami a manažérmi, s mnohými hráčmi pôsobiacimi v stavebnom sektore a v neposlednom rade aj s občanmi,“ dodáva Tina Saaby s tým, že za svojou úlohu považuje aj rozprávanie so všetkými aktérmi.

Tina Saaby
Tina Saaby |

Potom zhromaždí nadobudnuté znalosti a na ich základe vytvorí funkčnú architektúru. Tá musí byť podľa nej v súlade s mestom, okolím aj obyvateľmi, ktorí v nej žijú, čiže musí byť taká, aby sa v nej ľudia cítili dobre. Prečo vlastne Gladsaxe Tine Saaby tak veľmi učaroval?

Je to prímestská časť, ktorá sa nachádza v oblasti Greater Copenhagen Area. Cítiť tu silnú politickú ambíciu urobiť z Gladsaxe pulzujúce mesto. Vízia Gladsaxe je zameraná na sociálnu a environmentálnu rovnováhu, ako aj rast mesta a jeho blahobyt. Ambiciózna práca samosprávy v oblasti klimatickej adaptácie je preto spojená s celkovými politickými víziami mesta.

A to je pre Tinu Saaby to pravé. Je to profesionálna, kultivovaná, citlivá a príjemná líderka. Má rada výzvy, a keď cíti v projektoch a víziách pohyb, je vo svojom živle. Poznajú ju ako vizionárku, ktorá svojimi skúsenosťami výrazne zlepšuje život.

Kensingtonské záhrady v Londýne
Kensingtonské záhrady v Londýne | Zdroj: DAAD/DAAF

Dialógy parasvetov

Ako môžu obce, samosprávy, starostovia a primátori pomôcť pri tvorbe kvalitného mesta? Ako môžeme my, obyvatelia mesta, zlepšiť mesto a miesta v ňom?

„Ak tomu správne rozumiem, hľadáte odpovede, ktorých podstata spočíva v rovnováhe. Profesionáli vo funkciách musia hľadať odpovede u obyvateľov, občania zas musia pravdivo odpovedať a, naopak, klásť správne otázky primátorom či starostom s presvedčením, že u nich nájdu úprimný záujem.“

Niekdajšia šéfarchitektka dánskej Kodane nám vysvetlila, že diskusia o mesta znamená predovšetkým debatu o tom, ako vytvoriť lepšie mesto pre ľudí. Sústrediť sa na potreby obyvateľov namiesto sústredenia sa na výstavbu budov.

Tina Saaby
Tina Saaby | Tina Saaby

„Ak urobíme niečo fyzicky prítomné, skúsme sa najprv opýtať, či tvoríme lepší život pre ľudí nielen dnes. A ak sa budeme pýtať túto otázku zakaždým, keď bude reč o urbanizme, zónach, stavbách a architektonických dielach, vytvorí sa dialóg s myšlienkou, že mesto má slúžiť ľuďom a ľudia majú tvoriť základňu pre dialóg,“ prezradila.

Tina Saaby ďalej odporúča zamerať sa na naše telo, náš vnútorný svet, naše emócie v priestore, náš očný kontakt s náhodnými okoloidúcimi, na dostatok slnečného svetla a naše prostredie, s ktorým by sme mali cítiť spojenie.

„Je to aj o pochopení komunity, v ktorej žijeme a ktorej sme súčasťou. Mali by sme sa zapájať do jej života. Človek by mal mať pocit, že je súčasťou niečoho väčšieho, ako je on sám. Mali by sme hľadať odpovede na otázky, čo nás v priestore robí spokojnými a šťastnými. Klásť dôraz na komunitný život. Našou snahou by malo byť ho zlepšovať.“

Nábrežie
Nábrežie | Zdroj: DAAD/DAAF

Dôležitý balans

Porozumieť ľudskej diverzite je ďalšou stránkou tvorby kvalitného mesta.

„Každý z nás má svoje osobné preferencie. V spoločnosti je to predovšetkým potreba sa odlíšiť. Túto diverzitu potrebujeme v mestách zvýrazniť a stavať na nej. Každý by si mal nájsť v meste svoje miesto. To môžeme robiť jedine prostredníctvom dialógu. Ak porozumieme sami sebe, tomu, kto sme a čo od mesta chceme, aj dialóg bude jasnejší s konkrétnym záverom,“ vysvetľuje Tina Saaby.

Musí sa vytvoriť silný a nezlomný koncept, ktorý má jasnú víziu, akou cestou sa občania, primátori a politici vyberú. Všetky skupiny sú pre rozvoj mesta nevyhnutné, rovnako ako dialóg medzi nimi.

Tina Saaby (druhá sprava)
Tina Saaby | Tina Saaby

„Prostredníctvom dialógu totiž pochopíme, že sme súčasťou väčšieho sveta, a aj to, že sme jeden od druhého odlišní. A toto si musíme vziať k srdcu, ak chceme vytvoriť funkčné mestá budúcnosti. Na druhej strane lídri miest by si mali v konštruktívnom dialógu vypočuť obyvateľov a zapracovať ich názory do tvorby procesu mesta.Mali by si uvedomiť, že nie je možné všetko kontrolovať, ale že je dôležité regulovať. A to je veľký rozdiel. Mesto musí fungovať na základe rovnováhy systému – od obyvateľov k lídrom a od lídrov k obyvateľom. Rozhodne potrebuje líderstvo, ale nepotrebuje všetko kontrolovať,“ dodáva uznávaná architektka a urbanistka.

„Nuansa tkvie v porozumení ľudom. Ľudia zas musia pochopiť, že sú súčasťou väčšej spoločnosti. Porozumenie nie je o tom ,čo chcem ja‘, ale o pochopení a prijatí verejného záujmu.“

Broňa Tarnócy