Nová mestská štvrť v Utrechte bude bez áut

V holandskom Utrechte vznikajú od roku 2016 plány na novú mestskú štvrť, ktoré teraz konečne prechádzajú do realizačnej fázy. Oblasť na juhozápade mesta nazvaná Merwede sa má stať domovom pre viac než dvanásťtisíc ľudí. To všetko s dôrazom na udržateľnosť a bez áut.

Rezidenti holandského Utrechtu sa už dávno stotožnili s myšlienkou, že živé mesto a automobilová doprava nejdú celkom dokopy. Namiesto toho je bežným dopravným prostriedkom bicykel. Tento myšlienkový prerod sa nie vždy odrážal aj v návrhu ulíc mesta.

O zelené plochy nie je núdza.
Štvrť bude ležať vedľa jedného z utrechtských kanálov.
tvrť Merwede z vtáčej perspektívy.
Väčšina priestoru je venovaná chodcom a cyklistom.
Mestská štvrť Merwede
Pôdorys novej štvrte.

To sa teraz rozhodli zmeniť architekti novej štvrte na juhozápade Utrechtu, ktorá má ponúknuť až desaťtisíc bytov. Preferovanými dopravnými módmi majú byť v štvrti Merwede cyklistika a chôdza. Všetko, čo ľudia potrebujú, má byť dostupné pešo.

Ak budú predsa len obyvatelia potrebovať dopraviť niečo autom, budú mať k dispozícii tzv. zdieľané vozidlá, čo značne zníži požiadavky na parkovacie miesta a uvoľní priestor na veľkorysé zelené plochy. Architekti predpokladajú, že sa im týmto spôsobom podarí dosiahnuť hustotu jedno auto na tri domácnosti.

Viac než tretina z 1,3 milióna Utrechťanov používa na každodennú dopravu bicykel, ale najmä staršia generácia si ideálne bývanie stále predstavuje ako radový domček s dvoma autami zaparkovanými v predzáhradke. „Nové mestsky orientované generácie však majú k autám úplne iný vzťah,“ hovorí Marco Broekman, hlavný architekt projektu.

„Tým, že sme uprostred novej štvrte navrhli verejný priestor úplne bez áut, môžeme tieto miesta projektovať bez zvieracej kazajky pravidiel automobilovej prevádzky. Namiesto toho sa môžeme sústrediť na veci, ktoré sú pre husto osídlené miesta kľúčové – kvalitu verejného priestoru, ľudskú mierku, zeleň, biodiverzitu, adaptáciu na klimatickú zmenu a tiež vytváranie miest na stretávanie a spoločenskú interakciu,“ dodáva.

„Chceme svojím prístupom vytvoriť novú normu pre štvrte s vysokou hustotou osídlenia,“ uvádza ďalej Broekman. „Chceme ľuďom zabezpečiť podmienky, aby mohli zmeniť svoje správanie – vymeniť závislosť od auta za udržateľnejšie a zdravšie spôsoby dopravy.“

Väčšina priestoru je venovaná chodcom a cyklistom.
Väčšina priestoru je venovaná chodcom a cyklistom. |

Spokojná štvrť

Na 24-hektárovom pozemku sa v súčasnosti nachádza biznispark. Návrh ho dopĺňa o nové funkcie a transformuje celú oblasť na „mesto krátkych vzdialeností“. Vo viac než 200 budovách má vzniknúť pestrý mix funkcií.

V obytných budovách má byť z celkového počtu bytov 30 % s regulovaným nájomným, všetky domy budú disponovať polosúkromnými zelenými priestormi. Vegetácia nebude iba v parkoch, ktoré zo zelenej plochy v blízkosti kanála prenikajú cez ulice aj hlboko do zastavaného územia, ale nájdeme ju aj na niektorých strechách.

Solárne panely na ostatných budovách budú vyrábať elektrinu a voda zo zmieneného kanála sa bude využívať ako zdroj prebytočného znovu využiteľného tepla. Štvrť chce ukázať, že kvalitné bývanie je kompletne nezávislé od vlastnených áut. Dostupnosť občianskej vybavenosti, prístup k zeleni a príležitosti budovať sociálne väzby sú rozhodujúce faktory pre spokojný život.

Merwede
Miesto: Utrecht, Holandsko
Autor: marco.broekman, Stad2, Goudappel Coffeng, OKRA Landschapsarchitekten, Merosch, Unchain the Tigers Stratego advies, Impuls, Mark Rabbie urban concepts, RebelGroup
Developer: AM/Synchroon, Bouwfonds Property Development, Greystar, G&S Vastgoed/Boelens de Gruyter/Round Hill Capital, Jansen de Jong Projectontwikkeling, Lingotto/3T Vastgoed, mesto Utrecht
Predpoklad. dokončenie I. fázy: 2024
Text: Anna Vrabcová
Foto: Marco.Broekman, OKRA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2020.