Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy.
Galéria(4)

Transformácia Vajnor sa blíži: Projekt od VI Group získal dôležité povolenie. Zmení bezútešnú lokalitu Rybničnej

Partneri sekcie:

Vajnory môžu v blízkej budúcnosti získať projekt, ktorý scelý dnes neatraktívnu lokalitu Rybničnej. Práve na tejto ulici naplánovala spoločnosť VI Group polyfunkčný súbor, ktorý konečne priblíži oblasť do 21. storočia. Najnovší projekt developera sa posunul v povoľovacom procese a získal dôležité stanovisko.

Patria medzi najmenšie mestské časti Bratislavy, no píšia sa svojou bohatou históriou, osobitou krásou ľudového umenia či zvykmi. To sú Vajnory, rozprestierajúce sa na úpätí Malých Karpát. Svoje sídlo tu má aj developer VI Group, ktorý veľmi dobre pozná situáciu v tejto mestskej časti a v Bratislave je známym hráčom.

V portfóliu má projekty ako Matadorka a Muchovo námestie v Petržalke, rezidenčný development Vila Ľadová na Šancovej v Starom Meste či bytový komplex RENDEZ v mestskej časti Rača. Firma však rozvíja aj okraje metropoly, čo sa udialo napríklad pri výstavbe objektu Moruše pri bratislavskom letisku.

Najnovší zámer developera transformuje lokalitu Rybničnej vo Vajnoroch, ktorá už roky nepatrí k najatraktívnejším uliciam v Bratislave. Nachádzajú sa tu sklady, prázdne parcely, administratívne budovy, ale aj bývanie na nie príliš vysokej úrovni. Práve v blízkosti týchto stavieb, ale aj pri novom diaľničnom obchvate D4, vyrastie Polyfunkčný súbor Rybničná. 

Vizualizácia Polyfunkčného súbor Rybničná vo Vajnoroch
Vizualizácia Polyfunkčného súbor Rybničná vo Vajnoroch | Zdroj: VI Group

O zámere sme informovali ešte v októbri minulého roka, keď nám svoje stanovisko poskytol aj VI Group. Ten vníma túto lokalitu ako ideálne prostredie na výstavbu nových obytných zón s cenovo prijateľnými bytmi pre koncových zákazníkov. „Práve z tohto dôvodu je projekt Polyfunkčný súbor Rybničná zaradený medzi vybrané lokality s ambíciou zmeniť funkčné využitie tohto územia,” uviedol pre ASB Juraj Duška, člen predstavenstva developerskej spoločnosti VI Group.

Práve v októbri minulého roka zaradil developer Polyfunkčný súbor Rybničná na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a ako ozrejmil pre našu redakciu, projekt mal tiež hotovú dokumentáciu pre územné konanie. Zámer má tiež súhlasné záväzné stanovisko od hlavného mesta z júna minulého roku. 

Navrhnutý je tu súbor troch sedempodlažných objektov – dve stavby garni hotela s označeniami A a C, ale aj jeden kombinovaný objekt garni hotela s bytovým domom s označením B. V prípade prvej budovy garni hotela pôjde o pavlačový typ stavby, ktorý bude orientovaný do strany frekventovanej Rybničnej ulice. Hotelové jednotky sú zase navhrnuté na juhozápad s výhľadom do krajinnej zelene rybníku Šprinzlovho Majera a do kľudnej parkovej zelene vnútorného areálu. 

Ako však pripomenula spoločnosť, garni hotel je len jeden z možných variantov. VI Group preferuje v tejto lokalite funkciu dlhodobého bývania, čo ale podľa súčasného územného plánu nie je možné. V určitom bode povoľovacieho procesu je tak zámerom spoločnosti zmena  funkčného využitia hotela na bývanie. „Samozrejme, táto zmena sa uskutoční až novelizáciou územného plánu mesta po kladnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie,“ avizoval Juraj Duška.

Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy.
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy | Zdroj: VI Group

Nateraz tak zostávajú označenia budov v dokumentáciách platné. Garni hotel C bude narozdiel od prvého menovaného hotela obsahovať aj obchodné prevádzky, budova B zase bývanie. V oboch prípadoch pôjde o chodbové typy objektov orientovanými na juhovýchod do parkovej zelene vnútorného areálu a na juhozápad do krajinnej zelene Šprinzlovho Majera. Obe budovy majú samostatné komunikačné jadro, ktorým sa na prízemí vychádza do pasáže v mieste styku oboch budov. 

Lokalita Rybničnej má však dlhodobo problém s občianskou vybavenosťou. Víziou VI Group je preto pridať do projektu štandardné služby, ktoré pokryjú denné potreby obyvateľov. V projekte sú tak zatiaľ naplánované 4 prevádzky občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v parteri. V jednotlivých budovách vznikne aj 217 izieb na prechodné ubytovanie a 18 bytových jednotiek. V prípade osemnástich nehnuteľností pôjde o 14 dvojizbových a 4 trojizbové byty. 

V nadväznosti na tieto kapacity sa v areáli bude nachádzať 195 parkovacích miest, z toho 72 stojísk bude vytvorených aj na teréne pri vstupe do objektu A. Parkovacie miesta budú taktiež umiestnené pod budovami B a C – miesto tu nájde 123 automobilov. Objekt A bude spĺňať aj úlohu vizuálnej a čiastočnej hlukovej bariéry pre zvyšok územia, vzhľadom pre prítomnosť diaľnice D4.

Architektonické riešenie je podľa firmy poňaté v prvom rade v jasne zadefinovanej farebnej škále funkčných celkov a akcentujúcich detailov. Okolité prostredie bude tvorené klastrami stromov, kríkov a vysokej trávy. Architektúra počíta so zachovaním pôvodnej zelene a priamo na ňu reaguje. 

Názov ulice – Rybničná – napovedá, že predkladaný návrh chce nadviazať na spomínanú atmosféru močiarového lesa. Tá má byť vnášaná do partera, kde dominantná zelená farba graduje pozdĺž komunikačných trás. Zeleň sa tak v architektonickom výraze stane kľúčovou, pričom hlavný architektonický výraz zakladá na kontraste zelenej a bielej farby – na odlíšenie jednotlivých hmôt.

Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch | Zdroj: VI Group

Dnes, po piatich mesiacoch od podania zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, sa projekt v povoľovaní posunul. Okresný úrad Bratislava rozhodol, že zámer sa nebude posudzovať, čo znamená, že prešiel EIA. 

V rozhodnutí sa nachádza početné množstvo pripomienok, ktoré musí developer zapracovať do ďalšieho stupňa povoľovacieho procesu. V dokumentácii pre stavebné povolenie chce developer riešiť aj vysokú hladinu spodnej vody vo Vajnoroch, čo je v tejto mestskej časti známy problém. 

VI Group v tomto prípade využije svoje bohaté skúsenosti z predchádzajúcich projektov, ako Muchovo námestie a Nové Šúty. Dobrým hydrogeologickým ukazovateľom je pre neho aj dokončený projekt RENDEZ v blízkosti pripravovaného projektu na Rybničnej. Zároveň sa vo významnej miere tiež spolieha na skúsenosti a odbornosť dodávateľov zakladania stavieb.

Finančné náklady na výstavbu Polyfunkčného súboru Rybničná sú komunikované na úrovni 15 miliónov eur. Začiatok výstavby predpokladá spoločnosť na prvý kvartál roka 2025 s ukončením ku koncu roka 2026. Sprevádzkovanie hotela i bytových jednotiek by sa malo uskutočniť v druhom kvartáli roka 2027.

Spoločnosť pre redakciu ASB potvrdila, že vo Vajnoroch pripravuje ďalšie zámery a bude o nich informovať, keď budú dostatočne rozpracované. Dnes je developer v polovici cesty k realizácii Polyfunkčného súboru Rybničná. Ostáva mu ešte získať územné rozhodnutie a najdôležitejšie, stavebné povolenie. Aby však svoj zámer bývania na Rybničnej rozbehol naplno, musí tiež čakať na zmenu územného plánu. V roku 2027, keď VI Group počíta so spustením prevádzky tohto projektu, však už môže byť územný plán zmenený a stovky bytov na Rybničnej reálne.

Vizualizácia Polyfunkčného súbor Rybničná vo Vajnoroch
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch, jeho súčasťou budú aj sadové úpravy.
Polyfunkčný súbor Rybničná vo Vajnoroch

Polyfunkčný súbor Rybničná, Bratislava-Vajnory

Investor: VI Group
Náklady: 15 mil. €
Počet hotelových apartmánov: 217
Počet bytov: 18
Počet parkovacích miest: 195
Počet obchodných prevádzok: 4
Stav: v príprave
Realizácia: Q1 2025 – Q4 2026