STEIN 2: Modernita učupená v historickom centre

Cenu za bytový dom roka 2019 združenia ABF Slovakia získal STEIN 2. Stavba rešpektuje špecifické historické súvislosti daného územia a vytvára blok formou viacpodlažnej zástavby mestského typu.

Bytový dom STEIN 2 s občianskou vybavenosťou v parteri, súkromným vnútroblokom a nadväzujúcim verejným parkom sa nachádzajúca v lokalite mestskej časti Staré Mesto – Bratislava I.

Susedí a nadväzuje na objekty evanjelického kostola, farského úradu, Školského domova Juraja Hronca a administratívnej budovy so zachovaným objektom Spilka – pozostatku bývalého pivovaru Stein. Urbanistický návrh rešpektuje špecifiká a historické súvislosti daného územia ako aj súčasné potreby rozvoja.

Nadzemnú časť STEIN 2 tvoria bloky viacpodlažných bytových domov variabilne výškovo a
priestorovo prispôsobené, vychádzajúce z histórie postupného vývoja zástavby v danej lokalite.
Parter budovy obsahuje spolu 12 nezávislých vchodov do bytových jadier chránených proti nepriazni počasia s nadväznosťou na priestory odpadového hospodárstva.

Jeden z blokov zahŕňa aj typ prízemných bytov s predzáhradkami orientovanými do parkového vnútrobloku. Zostávajúce časti prízemných uličných fasád sú tvorené menšími obchodnými prevádzkami s jednotným grafickým vizuálom.

Nadzemná časť

Nadzemné objekty vytvárajú medzi sebou kompaktný a zároveň dostatočne priestranný vnútroblok so vzrastlou zeleňou a oddychovými priestormi členenými na viaceré zóny. Dominantami sú detské ihrisko a kaskádové sedenie obložené dreveným obkladom. Typické podlažie je tvorené bytmi prístupnými schodiskovým jadrom s výťahom pre 4 – 5 bytov na jednom podlaží.

Nadzemná časť stavby sa skladá z dvoch ucelených blokov, vnútorného v pôdorysnom tvare Z a vonkajšieho v tvare L kopírujúceho ulice Blumentálska a Bernolákova. Konštrukčne je poskladaná z ôsmych bytových blokov ktoré majú 6 – 9 nadzemných podlaží. Konštrukčná výška partera, slúžiaceho pre vstupné, technické priestory a zároveň pre 27 obchodných prevádzok je 3250 mm, ostatné nadzemné podlažia majú typickú konštrukčnú výšku 2960 mm.

STEIN 2 5
STEIN 2 | Zdroj: Martin Viazanko

Vyše 400 bytov

Budova je navrhnutá ako dosko-stenový priečny nosný systém. Nosné sú priečne steny a čiastočne obvodové steny. Do priečnych stien sú vyvesené pozdĺžne steny v okolí chodieb. Povrchovú úpravu fasád tvorí certifikovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s organickou omietkou, ktorá je prevedená v rôznych finálnych povrchových úpravách kvôli vizuálnemu členeniu fasád.

Použitá je šúchaná omietka, stierka ako imitácia betónu, organický obklad so vzhľadom tehlových pásikov a prevetrávané fasádne obklady. Výplne otvorov sú hliníkové s prípravou pre umiestnenie vonkajších tieniacich žalúzií.

Byty v celkovom počte 408 (345 bytov a 63 apartmánov) sú dokončené v štandarde so sadrovými omietkami, laminátovými parketami hrúbky 8 mm a kompletným kúpeľňovým vybavením. Balkóny s podlahovou vrstvou z prírodného dreva. V spoločných priestoroch dominujú cortenové steny prekrývajúce technologické vybavenie a veľkoformátová keramická dlažba spájajúca priestor vizuálne.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

STEIN 2

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch. Peter Richtárik, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Radoslav Vlkovič, Ing. Vladimír Hamrák, Ing. Valérius Lalkovič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o., Ing. Daniel Bukov OK TEAM, s. r. o., SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžinierstvo, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia a. s. v zastúpení Ing. Alena Virglová
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Kormaník, PhD., Jozef Löbb
Stavebník, developer: YIT Slovakia a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Čulen, Ing. Jozef Kmeť, Ing. Andrej Šoltész – ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 57, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2015 – 06/2019

TEXT: Redakčná úprava Veronika Rajničová
FOTO: Martin Viazanko