WellPark Žilina: Netradičný zelený projekt v centre mesta

Partneri sekcie:

Novostavba Wellpark v Žiline dostala v súťaži Stavba roka 2019 cenu za nápaditý architektonický koncept. Porota ocenila netradičné objemové riešenie spočívajúce vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt a optimálne zvládnutie umiestnenia stavby v priestore jestvujúceho mestského parku s väzbou na okolitý dopravný systém.

Základnou myšlienkou autorov bolo vytvoriť zaujímavú, modernú a kultivovanú budovu, ktorá je logickým riešením z pohľadu prevádzky, osadenia v teréne a „komunikácie“ s parkom. Na spodnom plate je cez „pomlčku“ uskočeného a preskleného prízemia položená hlavná hmota bytovej časti, ktorá tvorí pôdorysný štvoruholník. Do zeleného átria v strede sú orientované presklenia spoločných chodbových priestorov, schodiska a nebytových priestorov niektorých bytov.

Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina
Wellpark Žilina

Hlavná časť budovy je kombináciou hladkej plnej fasády a presklených otvorov. Niektoré z nich sú s konzolovým balkónom, alebo zapustenou loggiou. Všetky presklenia sú bez parapetu. Otváravé (alebo sklopné) časti presklení sú zabezpečené bezrámovým preskleným zábradlím z exteriérovej strany. Okná sú hliníkové. Na fasáde je použitá tepelná izolácia na báze minerálnych dosiek.

Obrátený nosný systém

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci. Má 7 nadzemných a 1 podzemné podlažie. Nadstavba pozdĺžnej hmoty 6.NP s mezonetom je architektonickým, dispozičným a materiálovým akcentom. Oceľová rámová (priehradová) konštrukcia necháva vyznieť tektoniku nadstavby.

Princíp uloženia nosnej konštrukcie je voči konvenčnému riešeniu obrátený, tzn. že konštrukcia je „vytiahnutá“ to exteriéru, pred obvodový plášť a pohľadovo je priznaná a exponovaná. Prestrešenie tvoria rovné strechy. Najvyššie podlažia využívajú časť striech pre terasy a zeleň.

Nosný systém hornej stavby objektu je tvorený prútovo-doskovo-stenovým železobetónovým nosným skeletom. Výťahová šachta objektu ako aj komunikačný priestor pre schodisko zabezpečujú funkciu hlavného nosného jadra stavby. Zvislé nosné prvky objektu sú tvorené železobetónovými stĺpmi rôzneho prierezu, železobetónovými stenami ako aj výplňovým murivom. Okrem výplňovej a nosnej funkcie murivo spĺňa aj akustickú zvukoizolačnú funkciu.

Wellpark Žilina
Wellpark Žilina | Zdroj: Mgr. art. Soňa Sadloňová

Čisté línie

Interiérové priestory sú moderné, s čistými líniami. Interiérové priečky sú v kombinácií murovaných stien s hladkou omietkou a stierkou, sadrokartónovými priečkami a železobetónovými stenami. Vnútorné zasklené steny sú osadené v hliníkovom ráme, dvere sú prevažne drevené s povrchovou úpravou do stredne ťažko namáhaných priestorov. Stropy sú v niektorých častiach zakryté plným sadrokartónovým podhľadom so zabudovanými svietidlami, niekde sú riešené iba vnútornou hladkou omietkou a prisadeným osvetlením.

V priestoroch administratívy a obchodu je v prevažnej miere použitý kazetový sadrokartónový podhľad s kazetovými vloženými svietidlami a výustkami vzduchotechnických zariadení, prípadne chladenia. Podlahy sú tvorené prevažne protišmykovou gresovou dlažbou, liatou podlahou a drevenou, resp. laminátovou podlahou v bytoch.

Steny v hygienických miestnostiach sú obložené keramickým obkladom, nátery, maľby sú oteruvzdorné a umývateľné. Interiérové zábradlia sú oceľové, práškované, montované, farby antracit matná, s drsným oteruodolný povrchom.

Wellpark Žilina
Wellpark Žilina | Zdroj: Mgr. art. Soňa Sadloňová

Zelené terasy

Parkovanie je rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvou je spomínaný pohotovostný parking na úrovni 1.NP (exteriérové státia, prekryté hmotou ďalších podlaží), druhou je hromadná garáž v 1.PP, s prístupom z krytého parkoviska na prízemí, cez interiérovú príjazdovú rampu.

Požadovaný koeficient zelene, 30% v zmysle UPN, je z veľkej časti napĺňený zelenými plochami priamo na teréne doplnený o zelené strechy o výmere 420 m2. Ďalším prínosom sú „zelené“ terasy na vyšších podlažiach, ktoré nadväzujú na väčšie a exkluzívnejšie byty.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva organizuje každoročne súťaž Stavba roka s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných stavebných diel na Slovensku. Záštitu nad 25. ročníkom súťaže prevzal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

WELLPARK ŽILINA

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: A. R. K atelier, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: RbR ing, s. r. o.
Hlavný koordinátor stavby: Ing. Martin Pavlovič
Stavebník, developer: LICITOR development, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Kubanka
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 6, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 11/2017 – 08/2019

TEXT: Redakčná úprava Veronika Rajničová
FOTO: Mgr. art. Soňa Sadloňová