image 101721 25 v1
Galéria(8)

Sídlisko Paneláreň v Bratislave-Vrakuni

Kvalitné bývanie pri rieke nemusí v Bratislave automaticky symbolizovať nábrežie Dunaja. Skrytý potenciál sa nachádza i v Malom Dunaji, s ktorým doterajšie projekty nepracovali v priamom kontakte. Novopredstavený projekt na mieste bývalej panelárne v bratislavskej Vrakuni sa to snaží zmeniť a otvára sa rieke v najväčšej možnej miere.

396 situacia
396 bytovy dom 1NP
396 rezy 1
396 schemy 01
cam 01 FINAL
cam 02 FINAL
cam 03 FINAL

Riečne brehy Malého Dunaja dnes v Bratislave nie sú dostatočne využité, a preto projekt architektov Rules upútal spôsobom, akým pracuje s riekou, hneď na prvý pohľad. Návrh menšieho sídliska desiatich bytových domov s príjemnou mierkou chce priniesť do okrajovej mestskej časti novú kvalitu bývania a verejného priestoru.

Z priemyselnej zóny príjemné bývanie pri rieke

Územie bývalej panelárne sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Malého Dunaja v bratislavskej Vrakuni a dnes ho už zo všetkých strán obrástla nová výstavba. Dalo sa preto čakať, že práve na toto územie sa v blízkej budúcnosti zameria rozvoj. Vrakuňa spolu s nadväzujúcimi Podunajskými Biskupicami patrí medzi najrýchlejšie rastúce mestské časti Bratislavy, ale veľkej časti novej výstavby chýba pridaná hodnota. Práve návrh architektov z ateliéru Rules to chce zmeniť a zhodnotiť toto transformujúce sa územie.

Pohľad na sídlisko z opačného brehu Malého Dunaja.

  Pohľad na sídlisko z opačného brehu Malého Dunaja.

Bývanie so šarmom nábrežia

Návrh sa snaží vytvoriť príjemný obytný súbor s vysokým podielom zelene a verejných priestorov s využitím hlavnej pridanej hodnoty územia – vodnej plochy rieky. Funkciu bývania reprezentujú samostatne stojace bytové domy tvoriace pravouhlé hmoty v dvoch druhoch fasád. Z kompaktných objektov vznikli tri stavebné bloky s obytným prízemím nad okolitým terénom, s parterom na úrovni terénu a čiastočne zapustenými parkovacími garážami. Malopodlažné bodové domy v neortogonálnom pláne sú situované tak, aby nedochádzalo k priamym pohľadom medzi fasádami budov. „Medzi blokmi sme navrhli parky, na vyvýšených častiach medzi domami poloverejný priestor pre obyvateľov a predzáhradky prízemných bytov,“ uvádza Rudolf Lesňák zo štúdia Rules architekti.

Situácia sídliska na bývalej panelárni.

  Situácia sídliska na bývalej panelárni.

Plán na medzigeneračné centrum

„Vzhľadom na blízkosť vody sme jednotlivým bytom dopriali nadštandardné exteriérové plochy vo forme loggií, ktoré obyvateľom zabezpečia kontakt s vodnou plochou a okolitou prírodou. V návrhu sme počítali aj s občianskou vybavenosťou. Okrem štandardnej lokálnej vybavenosti v parteroch sme do konceptu priniesli myšlienku kombinovanej materskej školy a bývania pre seniorov s cieľom interakcie medzi vekovo odlišnými skupinami, ktoré prinesú prospech pre obe strany – deti získajú úprimnú pozornosť od starších a naopak, seniorom deti prinesú do života nové impulzy a rozptýlenie,“ dopĺňa architekt. Deti a seniori budú mať k dispozícii najväčšiu z vyvýšených terás medzi domami.

 Verejný priestor pri medzigeneračnom centre.

  Verejný priestor pri medzigeneračnom centre.

Verejné plochy len pre peších a cyklistov

Územím dnes prechádza nedokončená cyklotrasa vedúca popri Malom Dunaji do Zálesia a Ivanky pri Dunaji. Projekt chce dva nespojené úseky tejto trasy prepojiť a zaintegrovať do územia. Jedným zo základných kritérií návrhu bolo tiež vylúčenie automobilovej dopravy z plôch medzi objektmi a predovšetkým z priestoru centrálneho parku. Každý z troch stavebných celkov má preto samostatný vjazd do podzemného parkovania. Dopravne sa v budúcnosti ráta so silným zapojením mestskej a prímestskej dopravy, keďže v blízkosti vzniká prestupný terminál medzi vlakmi a autobusmi a priamo v projekte sa vybuduje aj obratisko pre linky MHD. Počíta sa tiež s umiestnením malého prístaviska a novej základne pre splavovanie rieky.

Axonometrický pohľad na sídlisko.

  Axonometrický pohľad na sídlisko.

Zeleň blízka lužnému lesu

Návrh počíta so zachovaním všetkých druhov zelene pozdĺž rieky, ktorých sa nedotkne zníženie časti brehu okolo novovytvorených jazierok a nábrežnej promenády. „Verejnú zeleň reprezentujú parky, v ktorých navrhujeme dreviny podporujúce pôvodný charakter lužného lesa,“ uvádza Lesňák. Na zdvihnutých plat­formách sa nachádza poloverejná zeleň vo forme tráv a nízkych drevín, ktorú od súkromných predzáhradiek oddeľujú nízke živé ploty. Keďže rieka sa nachádza blízko nových budov, do konceptu boli aktívne zapojené vodné prvky. Ako pripomína architekt, „okrem samotného toku Malého Dunaja sme sem navrhli aj iné, charakterovo a funkčne odlišné plochy vo forme nezávislých vodných plôch – biojazier s rovnakou výškou hladiny, ako má rieka.“ Prírodné formy parku, v ktorom sa prelína zeleň s vodou, v návrhu dopĺňa umelo dotvorenými prvkami v podobe „activity parku“, ktorý tvoria rôznorodé ihriská rozptýlené v priestore, prípadne v lí­niách pretínajúcich vonkajšie priestory.

Tím dvadsiatich mladých architektov

Návrh sídliska pripravuje tím mladých architektov Rules, ktorý založil v roku 2010 Rudolf Lesňák po návrate z Architekturbüro Reinberg vo Viedni spolu s Tomášom Hulimanom a Milanom Grega-Jakubom, ktorí v tom čase ešte študovali. Ateliér sa postupne rozširuje o ďalších architektov, ktorí priniesli svoje vlastné názory a vkus. Výsledkom je širokospektrálna tvorba, ktorú spája čistota a nadčasovosť. Momentálne v ateliéri pracuje 20 architektov a má za sebou vyše 200 realizácií.

Sídlisko Paneláreň Bratislava-Vrakuňa

Miesto: Bratislava-Vrakuňa, Slovensko
Investor a developer: Malý Dunaj Development, j. s. a.
Autori návrhu: RULES, s.r.o. – Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Zuzana Knežníková, Ing. arch. Ján Miškov
Počet bytov: 125
Plocha pozemku: 31 600 m2
Úžitková plocha: 15 450 m2
Zastavaná plocha: 4 700 m2
Obstavaný priestor: 49 930 m3
Parkovacie miesta: 302

Rez typického bytového domu.

  Rez typického bytového domu.

 

TEXT: Ivor Švihran
DOKUMENTÁCIA a vizualizácie: Rules architekti

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2018.