image 90905 25 v1
Galéria(4)

Šafranová záhrada, II. etapa, Košice

Rezidencia Šafranová záhrada sa nachádza v intraviláne mesta Košice v opustenom areáli bývalých vojenských kasární kpt. Jaroša na Skladnej ulici v Košiciach.

DSC 0400 A4
08 A4
16 A4

Pôvodná veliteľská budova bola postavená koncom 19. storočia na mieste nazývanom Šafranová záhrada. Pôvodne neoklasicistická budova bola počas rekonštrukcie doplnená o modernú nadstavbu, ktorá spolu s rozmernými pristavanými terasami vytvára kontrast starého a nového ako základný architektonický prvok prestavby. Zámerom rekonštrukcie objektu bola zmena účelu využitia na obytný dom riešený pre funkciu bývania a polyfunkciu na prízemí. Bytový dom má päť nadzemných podlaží, z toho štyri plnohodnotné, jedno zapustené a jedno podzemné podlažie. Nachádza sa v ňom 42 bytových jednotiek, ktoré sú prístupné spoločnou chodbou a schodiskom v každej sekcii. K objektu je pristavená podzemná garáž, exteriérové nástupné schodiská a šikmé rampy k jednotlivým vstupom do budovy zo Skladnej ulice. Nadstavba a vertikálne komunikačné jadrá sú obložené z kompozitných dosiek, čím vznikol príťažlivý kontrast medzi starými a novými prístavbami.

Šafranová záhrada, II. etapa, Košice
rekonštrukcia

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Rodziňák
Projektant architektonickej časti: ar.chitect, s.r.o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný projektant: ar.chitect, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Viliam Paľo
Stavebník: SAFRAN Development, a.s.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Kolcún
Investičné náklady (bez DPH): 6,2 mil. €
Čas výstavby: 05/2014 – 09/2015

Ocenenie: Cena vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.

Foto: Ing. arch. Andrej Rodziňák