ruiny kastiela voponiciach sa premenili nastvorhviezdickovy hotel
Galéria(11)

Ruiny kaštieľa v Oponiciach sa premenili na štvorhviezdičkový hotel

Pred šiestimi rokmi to bola ruina, do ktorej by stačilo silnejšie fúknuť a história by ľahla prachom nevšímavosti. Niekdajšie šľachtické sídlo Apponyiovcov v Oponiciach s výnimočnou barokovou knižnicou špinili holuby, ktoré len potvrdzovali bezmocnosť predchádzajúceho vlastníka – Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Kaštieľ zachránil súkromný investor, ktorý ho s pomocou eurofondov prestaval na štvorhviezdičkový hotel. Práce na komplexnej pamiatkovej obnove národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a parku v Oponiciach sa uskutočnili v takej kvalite, že 10. novembra 2011 Ministerstvo kultúry SR udelilo kolektívu Ing. arch. Otokar Križma, Ing. arch. Zuzana Križmová, Ing. Peter Králik cenu Fénix, Kultúrna pamiatka roka 2010.

2 big image
3 big image
4 big image
5 big image
6 big image
7 big image
8 big image
detail big image
Kaštieľ a jeho príbeh
Kaštieľ vznikol na prelome 16. a 17. storočia pod neďalekým hradom. Pôvodne bol renesančným dvojkrídlovým objektom, ktorý tvorili južné a východné krídlo, v rokoch 1844 – 1846 bol rozšírený o severné krídlo, do ktorého bola presťahovaná rodinná knižnica Apponyiovcov.

Kaštieľ sa nachádza v areáli rovinatého parku, situovanom na východnom okraji obce, pričom je postavený ako solitér orientovaný čestným nádvorím smerom k prístupovej ceste. Severozápadne od kaštieľa je kočiareň, južne, v tesnej blízkosti kaštieľa, stojí objekt určený na administratívno-hospodárske účely.
Kaštieľ s dvomi nadzemnými podlažiami je architektonicky komponovaný ako trojkrídlová budova na pôdoryse tvaru U s vnútorným nádvorím a dvoma polygonálnymi vežami – v juhovýchodnom a juhozápadnom nároží, čiastočne je podpivničený. Juhovýchodné a juhozápadné nárožia južného krídla spevňujú trojpodlažné veže, zo západu je k východnému krídlu pristavaná dvojica rizalitov.

Kaštieľ má zachované niektoré renesančné a barokové klenby. Zásadné úpravy v 19. storočí mu vtlačili historizujúci výraz s prvkami neoslohov. Posledný majiteľ Henri Apponyi odpredal družstvu Oponice časť poľnohospodárskej pôdy a od jeho dedičov toto družstvo kúpilo v roku 1937 aj kaštieľ. Po roku 1945 prevzal kaštieľ ONV Topoľčany a do roku 1974 ho prevzal Školský poľnohospodársky podnik. V roku 1980 prešiel kaštieľ do vlastníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v roku 2006 ho kúpila spoločnosť I&P Slovakia. Obnova objektu stála investora vyše 10 miliónov eur, približne 20 percent bolo hradených z fondov EÚ.

Investorský zámer alebo filantropia?
„Jedného dňa som prechádzal cez Oponice, a tak ma zaujala ruina chátrajúceho kaštieľa, že som navrhol, aby ten objekt naša spoločnosť kúpila, a  tak sa aj stalo,“ hovorí s úsmevom zástupca investora  Peter Novák, ktorého ruiny s parkom stáli približne 7 miliónov slovenských korún (asi 232 tisíc eur). „Bolo to v období, keď štát ponúkal historické objekty na rekonštrukciu súkromným investorom, a tak sme túto výzvu prijali,“ pokračuje investor, ktorý výzvu s poriadnou dávkou filantropie pretavil do komplexnej obnovy kaštieľa. Výsledkom je kongresový hotel s relaxačným zázemím, wellness so saunovým svetom, pričom interiérové vybavenie citlivo reaguje na historickú štýlovosť prostredia. „Viem, že táto investícia sa spoločnosti ani v dlhodobej perspektíve nemôže vrátiť, pravda, iba ak by sa spoločnosť rozhodla kaštieľ predať.“

Ako upozorňuje Peter Novák, filozofiu rekonštrukcie kaštieľa ako objektu cestovného ruchu treba vnímať aj v kontexte formulácie v preambule Charty ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla), v ktorej sa uvádza: „Turizmus môže zachytiť ekonomické črty kultúrneho dedičstva a využiť ich na jeho zachovanie pri tvorbe zdrojov, rozvíjanie výchovných aspektov spoločnosti a ovplyvnenie politiky. Predstavuje základnú hospodársku súčasť mnohých národných a regionálnych ekonomík a môže byť dôležitým faktorom roz­voja, ak sa úspešne zabezpečuje a riadi.“

Medzinárodná charta ICOMOS v kultúrnom dedičstve vidí historickú šancu na uchovanie pamiatok. Medzinárodný turizmus je čoraz viac vnímaný ako pozitívna sila, ktorá podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Komplexná pamiatková obnova kaštieľa a parku v Oponiciach
Miesto: Oponice, okres Topoľčany
Architekti: Ing. arch. Otokar Križma, Ing. arch. Zuzana Križmová
Statika: Ing. Alojz Bojda
Obnova parku: Ing. Eva Wernerová
Investor: I&P Slovakia, a. s.
Začiatok výstavby: 9/2007
Ukončenie výstavby: 9/2011
Začiatok prevádzky: 1. 10. 2011
Úžitková plocha: 3 790,7 m2
Zastavaná plocha: 2 167 m2
Obstavaný priestor: 26 872 m3
Areál parku: 6,8 ha
Celkové investičné náklady: 10,5 mil. eur
Generálny dodávateľ: LOOX, s. r. o., Bratislava
Hlavní dodávatelia: stavebná spoločnosť STAV-MAN
Spevnené plochy, vrátane tenisových kurtov: BHPS, s. r. o., REDOST, s. r. o.
Oceľové konštrukcie: ELKONET, s. r. o., Bratislava
Obnova parku : AQUA-GARDEN, s. r. o.
Interiér knižnice: STOKAT-M, s. r. o., Zvolen
Okenné drevené výplne: DREVOMONT, s. r. o., Nitra
Dverné výplne: CITADEL, s. r. o.
Zdravotechnika, vykurovanie: PRAKTIK, s. r. o., Nitra
Vzduchotechnika, klimatizácia: LUFT-R, s. r. o., Bratislava

Zmysel obnovy
Dnešný vzhľad kaštieľa je výsledkom komplexnej obnovy vychádzajúcej z architektonicko-historického výskumu z roku 2007 (Mgr. Marián Havlík, Mgr. Elena Sabadošová) pod dohľadom KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany. „Zmyslom pamiatkovej obnovy nebolo á priori navrátiť pamiatke jej zaniknutú najstaršiu historickú podobu. Všeobecne sa vychádzalo z dochovaného stavu,“ hovorí autor rekonštrukcie Ing. arch. Otokar Križma. „Rekonštrukcia zaniknutého historického stavu – vrátane rekonštrukcie farebnosti – bola legitímna, ale vo svojej podstate aj výnimočná možnosť.“

Architektonicko-historický výskum tvoril pri zámere obnovy – využiť kaštieľ pre cestovný ruch – pevnú osnovu. Osvojili si ju všetci, ktorí sa na procese obnovy zúčastnili.

„Investor si nechával vysvetliť každý navrhovaný postup, jeho odôvodnenie a aj alternatívne riešenie, pričom nepostupoval autoritatívne,“ zdôrazňuje architekt Križma. „Po konzultácii o riešeniach s projektantom, dodávateľmi a pamiatkovým úradom sa pristupovalo k rozhodnutiam na základe dohody.“

Problémové momenty
Zastrešenie veže – odporúčaným riešením výskumu bola rekonštrukcia zastrešenia juhozápadnej veže barokovou kupolou. Pri riešení konštrukcie v pôvodnom tesárskom vyhotovení vznikol problém, ako zabezpečiť ochranu klenby veže so zachovanou štukovou výzdobou pred dažďom počas realizácie.
Nakoniec, po konzultácii s pamiatkovým úradom sa veža zhotovila osobitne na teréne a po dokončení do takmer finálnej podoby ju osadili na murivo veže.

Vysoká hladina spodnej vody – s ňou súvisela ochrana stavby. Aj keď stavba má svoj historický systém dvoch drenážnych klenbových štôlní odvedených do blízkeho vodného toku, vyhotovili sa ešte ďalšie na nádvorí, v hlbšej zonácii. V systémovom riešení ochrany pred vlhkom spodnej stavby sa uplatnili prevetrávané zdvojené podlahy pomocou elementov IGLU s odvetraním do prieduchov nepoužívaných komínov. Systém zabezpečil ochranu proti zemnej vlhkosti a radónu a bol použitý v rozsahu približne 2 000 m2.

Výnimočná knižnica
Základy unikátnej knižnice, ktorá patrila k najväčším v Uhorsku, položil gróf Anton Juraj Apponyi v polovici 18. storočia. Tento šľachtic zozbieral okolo 25 000 vzácnych exemplárov kníh, medzi ktorými nechýbali rukopisné diela antických klasikov. Medzi najvzácnejšie patria tlače zo 16. storočia, napríklad dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508, či súkromná korešpondencia francúzskych kráľov, kardinálov Richelieua a Mazarina, ako aj história talianskeho kontroverzného rodu Borgiovcov.

Knižničný fond postihli tri aukcie, ale mnohé knihy z neho sa jednoducho aj postrácali. Dnes je v knižnici zhruba 12 000 zväzkov z apponyiovských čias. Sú v desiatich jazykoch, medzi nimi aj v hebrejčine. Knižničný fond však doplnia ďalšie tituly.

„Zámer obnovy kaštieľa s knižnicou nepočítal,“ dodáva Otokar Križma. „V priestore knižnice mala byť kongresová sála, ale po dlhých rokovaniach sa vďaka Ing. Petrovi Králikovi a investorovi podarilo získať prísľub, že knižničný fond bude prevezený do novozrekonštruovanej barokovej knižnice.“

Z hľadiska slohovej charakteristiky a vývoja umeleckého remesla knižnica predstavuje na území Slovenska ojedinelý celistvý interiér. V snahe dosiahnuť monumentálnosť priestoru bolo využité súdobé tvaroslovie (schodisko, galéria). Rovnako ako v celej pamiatke sa aj v knižnici aplikovala moderná vzduchotechnika, klimatizácia, kúrenie, zabezpečovacie a informačné systémy, či požiarna ochrana.

Pôdorys 1. NPPôdorys 1. NP


Situácia

Prevádzka a perspektíva
Kaštieľ v Oponiciach má za sebou prvé štyri mesiace prevádzky, ktorá napĺňa investorské zámery. Kongresový hotel začína žiť svojim životom, pričom podľa investora si klienti čoraz častejšie začínajú k nemu nachádzať cestu. Súčasťou marketingu je organizovanie rôznych akcií (vianočné trhy, plesy, svadby, firemné akcie, pripravuje sa pripomienka 100. výročia potopenia Titanicu – kaštieľ totiž svojho času navštívil aj zachránený pasažier boháč Američan Thomas Cardeza). Perspektívne sa uvažuje aj o ďalšej revitalizácii veľkého parku či sprístupnení pivničných priestorov. „Máme aj ďalšie plány, ale tie závisia od finančných možností,“ dodáva zástupca investora Peter Novák.

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.