image 80086 25 v1
Galéria(6)

Revitalizácia elektrárne na centrum umenia a kultúry

Svetový ateliér premení bývalú elektráreň v Moskve na moderné centrum s úplne odlišným druhom energie. Revitalizácia brownfieldov je horúcou témou všetkých veľkých miest, ktorých rozvoj pohltil bývalé priemyselné periférie.

05 06052015165319 0001 Page 5
04 Site Plan 1 200 R 1
02 PV 07 RPBW Moscow  PLACE BANC V1BIS
03 150907 TRANSVERSAL PRESS
01 PV 04 RPBW Moscow NUIT JARDIN OREILLE No araig V3

Zvučné mená súčasných hviezd architektúry sú zárukou kvalitných riešení a tiež nádejou, že oživenej štvrti zabezpečia atraktivitu v podobe architektonického klenotu, ktorý pritiahne ďalší rozvoj a investície. Inak to nie je ani v ruskej metropole, ktorej pozvanie sa jednoducho neodmieta.

Umenie namiesto elektriny

Bývalá elektráreň GES2 postavená v rokoch 1904 až 1907 kedysi zásobovala mesto elektrickou energiou. Nadácia V-A-C, ktorá patrí medzi renomované inštitúcie s cieľom prezentácie, produkcie a rozvoja súčasného ruského umenia, ohlásila zámer prebudovať bývalý energetický komplex na centrum súčasného umenia a kultúry. Areál sa nachádza vo vychytenej moskovskej štvrti Red October District, kde kedysi stála aj továreň na čokoládu. Dnes je tu vybudovaná rozsiahla pešia zóna a svoje útočisko tu našli rôzne skupiny umelcov, divadelníkov, vznikli tu galérie či obchodíky a rôznorodé start-upy rozbehli svoje podnikanie. Nasledovali ďalšie prevádzky ako kaviarne či reštaurácie.

Komíny bývalej elektrárne budú slúžiť na chladenie komplexu.

Komíny bývalej elektrárne budú slúžiť na chladenie komplexu.

Tri póly areálu

Renzo Piano Building Workshop, ktorý je vedený 11 partnermi vrátane samotného zakladateľa a nositeľa Pritzkerovej ceny Renza Piana, pracuje na projekte, ktorý na rozlohe 150 x 150 metrov absorbuje a do novej funkčnej schémy začlení nielen skelet bývalej elektrárne, ale aj blízky brezový háj a námestie pred juhovýchodnou fasádou budovy. Koncept počíta s tromi hlavnými územiami – pólmi: uvítacím, výstavným a vzdelávacím. Uvítacia časť sa bude rozkladať na voľnom priestranstve so sochárskou záhradou, brezovým hájom a čiastočne prekrytým námestím. Okrem možnosti voľnej interakcie s umením v podobe trvalých a dočasných výstav budú ná­vštevníkom k dispozícii knižnica, kníhkupectvo či reštauračné prevádzky.

Rez revitalizovaným areálom

Rez revitalizovaným areálom

Jedným z najpríťažlivejších priestorov bude dozaista centrálna loď bývalého priemyselného objektu s rozmermi 100 x 23 metrov. Bude sa využívať na rôzne typy výstav, experimentálne inštalácie a bude súčasťou každoročného hlavného programu výstav nadácie V-A-C. Vzdelávacia časť komplexu poskytne priestory pre letnú kurátorskú školu a rôzne kurzy o súčasnom umení pre deti aj dospelých. Bohatú funkčnú náplň chcú architekti do priestoru rozvrstviť čitateľne s možnosťou jednoduchej až intuitívnej orientácie. Skelet elektrárne bude z troch strán obkolesený zvýšeným terénom, ktorý bude využiteľný aj ako prirodzený amfiteáter či letné kino na rôzne premietania či iné podujatia.

Situácia

Situácia

Komíny na vetranie

Ako inak, aj tento projekt je pripravovaný ako maximálne ohľaduplný nielen voči životnému prostrediu ale aj existujúcim štruktúram a širšiemu vizuálnemu kontextu. Príkladom je využitie pôvodných komínov elektrárne, ktoré ostanú súčasťou siluety mesta a štvrte a v projekte budú využité v systéme na zníženie energetickej spotreby či na prirodzenú ventiláciu. Dokončenie a otvorenie nového centra súčasného umenia a kultúry je naplánované na koniec roku 2018, respektíve na začiatok roku 2019.

Už prvé skice vystihli siluetu centra súčasného umenia a kultúry

Už prvé skice vystihli siluetu centra súčasného umenia a kultúry

Centrum súčasného umenia a kultúry

Miesto: Štvrť Červený október, Moskva
Projekt: Renzo Piano Building Workshop
Investor: V-A-C Foundation
Projekt: 2015
Plánované dokončenie: prelom rokov 2018 a 2019
Približná rozloha územia: 150 x 150 metrov

TEXT: Mária Nováková, DOKUMENTÁCIA: Renzo Piano Building Workshop

Článok bol uverejnený v časopise ASB.