Rekonštrukcia meštianskeho domu
Galéria(6)

Rekonštrukcia meštianskeho domu

Premena funkcie, kombinácia starého a nového. Nie vždy sa podarí pri obnove historickej budovy zachovať atmosféru a nie vždy to je úmysel. V prípade rekonštrukcie meštianskeho domu v Spišskej Sobote si architekti dali práve na tejto kombinácií záležať; architektonický návrh rekonštrukcie objektu dôsledne rešpektuje všetky pôvodné zachované architektonické a konštrukčné prvky a ponecháva hmotu v danom prostredí v pôvodnom výraze.

Meštiansky dom sa nachádza v radovej zástavbe historického jadra bývalého kráľovského mesta Spišská Sobota na Sobotskom námestí. Objekt tvoria dve časti – predná uličná a zadná dvorová. Predná časť je trojosová, trojpodlažná a podpivničená, na prízemí sa nachádza priechodná chodba (dufart), spájajúca námestie a dvornú časť. Zadná časť objektu – dvorná – je jednoosová, dvoj- a trojpodlažná s čiastočným podpivničením. Uličná časť objektu situovaná v radovej zástavbe historického jadra bývalého mesta Spišská Sobota vracia návrhom fasády objekt do histórie námestia.

Okrem citlivej rekonštrukcie však museli architekti riešiť aj premenu dispozície a prispôsobiť ju potrebám prevádzky firmy. Novú dvornú prístavbu architekti navrhli v súčasnom dizajne, ale dodržali pôvodné hmotové členenie meštianskeho domu. Tu je zakomponovaná aj historicky najvýznamnejší priestor s valenou klenbou s dvojicou krížených protiľahlých lunet. Spojenie starého a nového sa odráža v kombinácii pôvodných materiálov a dispozícií s novodobými, napríklad so sklom. Sklenená časť podlahy predstavuje priame vizuálne prepojenie podzemnej a nadzemnej časti stavby. Sklo sprostredkúva kontakt medzi históriou a súčasnosťou. V starej časti budovy sa nachádzajú administratívne priestory, v podkrovnom priestore apartmán.

Rekonštrukcia meštianskeho domu v Spišskej Sobote

Miesto / Location: MPR Spišská Sobota, Sobotské námestie
Druh výstavby / Type of construction: rekonštrukcia
Využitie / Function: sídlo spoločnosti, administratívne priestory
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík
Hlavný projektant: OSA atelier, s. r. o.
Hlavný zhotovovateľ: Plex, s. r. o.
Stavebník: Royal Brabest Capital, a. s
Investičné náklady s DPH: 2,40 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 5/2008
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 10/2009
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors: 3
Počet podzemných podlaží / Number of under-ground floors: 1

foto: Miloslav DULÍK