prilezitost menom inteligentne domy
Galéria(5)

Príležitosť menom inteligentné domy

Inteligentné domy sú trendom. Môžeme o tom diskutovať, môžeme o tom viesť spory a môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo proti tomu môžeme urobiť. Ich nárast je vo svete v posledných rokoch enormný a je otázka veľmi blízkej budúcnosti, kedy tento trend výraznejšie zasiahne aj nás. Na západ od nás je v súčasnej dobe až 40% novo budovaných rezidenčných nehnuteľností vybavených určitou formou inteligentného riadenia. U nás je to len približne 3%. Napriek tomu aj u nás zaznamenávame viditeľný rast. Očakávané rozšírenie inteligentných domov u nás ovplyvní mnoho oborov stavebníctva. Pokúsime sa v tomto článku priblížiť, čo môžeme urobiť pre to, aby sme na tento trend boli pripravení a dokázali ho maximálne využiť. Dôležité je najmä vedieť, čo inteligentné domy sú, aká je motivácia zákazníkov pre ich kúpu a čo ich nástup a rozšírenie bude znamenať práve pre váš odbor.

prilezitost menom inteligentne domy 6987 big image
mapa1 big image
rekuperace big image
topeni1 big image
homepage big image

Čo je inteligentný dom

Definícia inteligentného domu, ako ju nájdete na wikipédii vyzerá takto: „Inteligentný dom je taký dom, ktorý zaisťuje optimálne vnútorné prostredie pre komfort osôb prostredníctvom stavebnej konštrukcie, techniky prostredia, riadiacich systémov, služieb a manažmentu. Je efektívny ekonomicky a energeticky aj z hľadiska pôsobenia na vonkajšie prostredie a umožňuje viacúčelové použitie a rekonfiguráciu. Inteligentný dom reaguje na potreby obyvateľov s cieľom zvýšiť ich pohodlie, spríjemniť im zábavu, zaručiť čo najvyššiu bezpečnosť a znížiť náklady na prevádzku.“ Definícia presná a pre odborníka jasná, ale z pohľadu bežného užívateľa nezrozumiteľná. Užívateľ vníma inteligentný dom ako dom, ktorý mu za určité zriaďovacie náklady prinesie komfort, bezpečnosť a úspory. Tieto tri oblasti hrajú v rozhodovaní užívateľov kľúčovú úlohu.

Komfortné ovládanie

Komfortom je tu chápaný predovšetkým nový prístup k ovládaniu a riadeniu jednotlivých technológií a možnosť automatizácie niektorých činností. Užívateľ používa len jedno ovládacie rozhranie, jednu aplikáciu, pomocou ktorej ovláda a nastavuje všetko potrebné – od vykurovania cez tienenie a osvetlenie až po zavlažovací systém. Týmto ovládacím prvkom dnes môže byť mobilný telefón, tablet alebo akýkoľvek počítač. A ovládať je možné vďaka všadeprítomnému internetu samozrejme odkiaľkoľvek – z domu, zo záhrady, z práce alebo z dovolenky. Ďalšie zjednodušenie je možné nájsť aj pri klasickom ovládaní pomocou vypínačov. Jedným nástenným vypínačom je možné ovládať súčasne napríklad svetlo a roletu. Nastavenie, keď napríklad krátke stlačenie ovláda svetlo a dlhé stlačenie roletu je veľmi intuitívne a umožní znížiť počet vypínačov na nevyhnutné minimum. U väčšiny systémov potom nebýva problém ani po čase zmeniť funkciu vypínača a prispôsobiť ju meniacim sa potrebám užívateľov domu.

Takýto prístup k ovládaniu celého domu je umožnený vďaka centralizácii riadiaceho systému. Centralizácia riadenia a ovládania všetkých použitých technológií je základným princípom funkcie inteligentných domov. Zdieľaním niektorých komponentov a najmä spoločným riadením rôznych technologických celkov je možné dosiahnuť maximálnu efektivitu. Riadiaci systém inteligentného domu potom pracuje buď ako nadstavba nad samostatnými riadiacimi jednotkami jednotlivých technologických celkov, alebo, a to je výrazne efektívnejšia alternatíva, tieto riadiace jednotky priamo nahrádza. V praxi sa potom niekedy uplatňuje kombinácia týchto dvoch prístupov, avšak tam kde je to technicky možné, je žiaduce jednoúčelové riadiace jednotky nahradiť spoločným riadením. V inteligentnom dome teda v ideálnom prípade existuje len jeden riadiaci systém, ktorý ovláda všetky pripojené periférie ako sú zdroje tepla a vykurovacie telesá, klimatizačné alebo rekuperačné jednotky, rolety a žalúzie alebo osvetľovacie prvky. Riadenie potom prebieha buď automaticky pomocou vopred nastavených režimov a časových programov na základe vstupov zo senzorov a detektorov (napríklad riadenie rekuperácie na základe obsahu CO2 vo vzduchu), alebo manuálne aktiváciou príslušnej funkcie užívateľom. V takto koncipovanom riešení potom môžu jednotlivé technologické celky vzájomne využívať svoje funkcie – príkladom môže byť ovládanie osvetlenia pomocou senzorov pohybu zabezpečovacieho zariadenia alebo využitie GSM komunikátora pre notifikáciu o stave a udalostiach všetkých použitých modulov.

Bezpečnosť predovšetkým
Ani zabezpečenie už nie je vnímané len ako klasická elektronická zabezpečovacia alebo požiarna signalizácia, ktorá v okamžiku narušenia objektu alebo pri požiari spustí sirénu a prípadne pošle SMS s upozornením alebo udalosť nahlási na pult centrálnej ochrany. Zabezpečenie je tu pojaté omnoho komplexnejšie a spadá do neho maximálna ochrana obyvateľov aj samotného domu. V oblasti ochrany proti vlámaniu pridáva funkcie ako je aktívna simulácia prítomnosti alebo zvyšuje úroveň pasívnej bezpečnosti automatickým sťahovaním roliet na noc. Ďalším stupňom ochrany je potom ochrana proti haváriám ako sú úniky plynu alebo vody. Detektory plynu umiestnené v blízkosti plynových spotrebičov včas zistia únik a môžu zastaviť hlavný prívod plynu. Rovnako tiež detektory zaplavenia v technickej miestnosti, kúpeľniach a kuchyni včas odhalia haváriu a uzavrú hlavný prívod vody skôr, než dôjde k rozsiahlejším škodám. Pre vyššiu bezpečnosť obyvateľov domu tiež prispieva aj to, že ovládacie vypínače pracujú s bezpečným napätím a nehrozí teda úraz elektrickým prúdom.

Úspory a správa energií
Prevádzkové úspory sa prejavujú najviac v oblasti vykurovania, ktoré je zvyčajne energeticky najnáročnejšou technológiou v dome. Pri použití nezávislého riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach pomocou časových programov je možné dosiahnuť významné úspory, väčšina výrobcov týchto systémov uvádza až 30% úspory oproti klasickému riadeniu s jedným termostatom. Ďalším relatívne známym číslom je údaj, ktorý hovorí, že pri znížení teploty v miestnosti o jediný stupeň Celzia dosiahneme cca. 6% úsporu nákladov na vykurovanie. Usporiť na vykurovaní a chladení je však ďalej možné aj napríklad vhodným riadením tieniacej techniky – v lete zabráni prehrievaniu domu a predíde nutnosti použiť klimatizáciu, v zime naopak môžu spustené vonkajšie rolety zamedziť vychladnutiu domu cez noc. S úsporami tiež veľmi úzko súvisí aj meranie a správa energií. Táto, v rezidenčnom bývaní relatívne nová disciplína, získava stále viac na obľúbenosti i význame. Dôvodom sú najmä stále rastúce ceny energií. Najjednoduchšou verziou je samotné meranie spotreby elektrickej energie, vody a plynu. Merať je možné na viacerých miestach, teda nie len celkovú spotrebu, ale aj spotrebu jednotlivých spotrebičov ako je tepelné čerpadlo alebo plynový kotol, prípadne spotrebu niektorého z funkčných celkov, napríklad osvetlenia alebo kuchynských spotrebičov. Informácie slúžia užívateľovi na to, aby získal prehľad, koľko jeho dom aktuálne spotrebováva, koľko spotreboval od začiatku mesiaca, roku a ďalšie štatistické údaje. Tieto údaje môžu byť veľmi zaujímavé napríklad pre vyhodnotenie efektivity nastavených vykurovacích programov. Niektoré systémy inteligentných domov dokážu na rôznu výšku spotreby energií aj reagovať. Napríklad ak systém zaregistruje spotrebu vody v situácii, keď je aktivované zabezpečovacie zariadenie (teda keď v dome nikto nie je) a súčasne nie je v prevádzke práčka, umývačka alebo zavlažovací systém, vyhodnotí situáciu ako haváriu, uzatvorí hlavný prívod vody a pošle majiteľovi SMS. Merať je možné nie len spotrebu, ale aj výrobu elektrickej energie, typicky domácich fotovoltaických elektrární. Opäť je možné merať vyrobenú elektrickú energiu pre štatistické účely, väčšinou je však možné aj reagovať na úroveň výroby a v definovaných situáciách spúšťať niektoré spotrebiče. Najvyššou úrovňou správy energií sú nakoniec inteligentné domy s predikciou spotreby. Tieto systémy sa samy učia podľa toho, ako je dom používaný. Na základe databázy historických dát a aktuálneho vývoja dokážu predpovedať, aký bude vývoj spotreby energie v budúcnosti. V prípade nastavenia limitov a im zodpovedajúcich akcií potom môže inteligentný dom na vývoj trendu spotreby upozorniť, alebo aj samostatne reagovať definovanou činnosťou.

Širší popis všetkých funkcionalít, ktoré užívateľom prinášajú inteligentné domy, by bol nad rámec tohto článku, tie najdôležitejšie tu aspoň stručne zmienime. Medzi základné a najčastejšie používané moduly patrí riadenie vykurovania a chladenia, zabezpečenie, ovládanie osvetlenia a tienenia, riadenie vetrania a rekuperácie a meranie a správa energií. Ďalšie oblasti, ktoré inteligentný dom často rieši, sú integrácie kamerových systémov, distribúcia multimédií, komunikačné systémy v rámci domu, riadenie bazénových technológií alebo zavlažovacie systémy. Všeobecne je možné povedať, že inteligentný dom dokáže riadiť čokoľvek, čo je možné elektricky ovládať, na základe čohokoľvek, čo je možné elektricky merať alebo previesť na elektricky merateľnú veličinu.

Koho sa to týka?
Ako sme sa zmienili na začiatku, trend nástupu inteligentných domov zasiahne mnoho segmentov stavebníctva aj súvisiacich odborov. Ktoré spoločnosti by teda mali spozornieť a pokúsiť sa čo najviac využiť nastupujúci trend?
Kľúčovými hráčmi na poli inteligentných elektroinštalácií sú samozrejme výrobcovia riešení pre inteligentné domy. Títo už veľmi aktívne reagujú a sami rastový trend spoluvytvárajú. Za posledných niekoľko rokov vzniklo mnoho nových riešení, mnoho ich bolo od základu inovovaných, vznikli nové produktové rady, ktoré sa snažia zacieliť na doteraz neobsadené miesta na trhu. Okrem sofistikovaných, rozsiahlych a implementačne náročných riešení sa tak stále viac objavujú riešenia jednoduchšie, majúce za cieľ osloviť čo najširší segment potenciálnych zákazníkov. Tieto riešenia bývajú zamerané na poskytovanie tých najpoužívanejších funkcií, vyznačujú sa jednoduchým ovládaním aj inštaláciou a nízkou kúpnou cenou. A práve absencia takýchto riešení dosiaľ bránila masovejšiemu rozšíreniu inteligentných domov a bytov. Väčšina výrobcov však nemá ambície ani kapacity na to, aby sama dodávala a inštalovala riešenia inteligentných domov koncovým zákazníkom v takomto rozsahu. Preto budujú siete partnerov a spolupracujúcich firiem, ktoré sa spolu s nimi podieľajú na dodávke týchto riešení koncovým užívateľom. A práve tu je možné vidieť najväčší potenciál pre firmy, ktoré sa týmito riešeniami doteraz nezaoberali.

Architektonické a projekčné kancelárie budú pravdepodobne prvé, na koho sa zákazníci s požiadavkami na inteligentné domy budú obracať. Preto pre nich bude znalosť týchto riešení v blízkej dobe takmer existenčnou nutnosťou. Ich cieľom by malo byť to, aby boli schopní svojim zákazníkom vysvetliť princíp funkcie a prínosy takéhoto systému, kvalifikovane poradiť ohľadom výberu vhodného riešenia a aby takéto riešenie dokázali začleniť do svojich návrhov a projektov.

Ďalšími, kto sa s dopytom po inteligentných domoch bude stále častejšie stretávať, budú developeri. Niektorí na tento trend už zareagovali a inštalujú do svojich projektov buď priamo niektoré moduly inteligentného riadenia (najčastejšie práve zabezpečenie a vykurovanie), alebo aspoň svoje rezidenčné stavby na takýto systém pripravia a ponúkajú ich svojim zákazníkom ako „Home Automation Ready“, teda pripravené pre inštaláciu inteligentného riadenia. Táto príprava spočíva v tom, že okrem štandardnej elektroinštalácie je pripravená tiež kabeláž pre inteligentnú elektroinštaláciu. A zákazník si sám môže zvoliť, či má záujem mať byt (alebo dom) inteligentný alebo nie. Toto rozhodnutie samozrejme môže uskutočniť aj kedykoľvek neskôr, každopádne jeho byt je na to pripravený. Zákazník tak získa možnosť mať svoj byt vybavený inteligenciou v rozsahu aký požaduje a presne podľa svojich predstáv, developer pritom získava v dnešnej dobe významnú konkurenčnú výhodu, keď s minimálnymi nákladmi, rovnajúcimi sa cene prípravy kabeláže, ponúka niečo zaujímavé navyše.

Nástup inteligentných domov sa dotkne tiež výrobcov typových a montovaných domov. Aj ich zákazníci budú prichádzať s požiadavkami na inteligentné riadenie. A v prípade nízkoenergetických a pasívnych domov bude takýto riadiaci systém takmer povinnou výbavou. Hlavné uplatnenie tu okrem modulov vykurovania a zabezpečenia nájde aj možnosť riadenia vetrania s rekuperáciou, ktoré je v pasívnych domoch nevyhnutnou súčasťou technologického vybavenia. A aj tu, podobne ako pri developerských projektoch, môže byť možnosť integrácie inteligentného riadenia, hoci formou určitého nadštandardu, tým jazýčkom na váhach v rozhodovaní potenciálneho zákazníka. A na rozdiel od developera, ktorý v okamžiku stavby často nepozná svojho zákazníka a teda nevie, aké budú jeho presné požiadavky, má v tomto výrobca typového či montovaného domu určitú výhodu. On svojho zákazníka pozná už v okamžiku tvorby alebo úpravy projektu, môže teda navrhnúť riešenie presne podľa jeho predstáv a odpadá potreba investície do prípravy kabeláže pre inteligentné riadenie. Zákazník si inteligenciu buď vyberie, a potom je priamo inštalovaná, alebo si ju nepraje a v takomto prípade je príprava kabeláže pravdepodobne zbytočná. Význam by mala len v prípade, keď by zákazník napríklad z dôvodu obmedzeného rozpočtu požadoval prípravu vykonať s tým, že systém inteligentného riadenia plánuje inštalovať neskôr.

Posledným odborom, ktorý by sme chceli zmieniť, sú firmy poskytujúce elektroinštalácie. Či už ponúkajú silnoprúde rozvody alebo slaboprúde systémy, ako sú napríklad zabezpečovacie zariadenia, môžu z nastupujúceho trendu vyťažiť najviac. Svojim zameraním majú logicky k systémom inteligentných domov najbližšie. Ak sú pre všetky ostatné zmienené odbory inteligentné domy vhodným a viac či menej nutným doplnkom preto, aby ich hlavný produkt bol na trhu úspešný, pre tieto firmy sa môžu inteligentné domy stať jedným z hlavných predmetov ich činnosti a časom aj kľúčovým produktom. Ak včas prijmú riešenie inteligentných elektroinštalácií ako vítané rozšírenie portfólia svojich produktov a začnú sa týmito systémami cielene zaoberať, môžu sa stať dôležitým článkom v dodávke inteligentných elektroinštalácií, a to nielen koncovému zákazníkovi. Môžu sa stať kvalifikovaným partnerom práve pre vyššie zmienených developerov a ďalších výrobcov domov, ktorí budú tieto riešenia ponúkať svojim zákazníkom, ale nebudú mať záujem alebo kapacity ich do svojich stavieb sami inštalovať a následne na ne poskytovať servis.

Záverom
Čo povedať na záver? Riešenie inteligentných domov už nie je len hračka pre bohatých, stáva sa z neho bežný produkt, ktorý môže zaujať veľmi významné miesto na trhu. Otvára sa tak príležitosť pre vstup do segmentu, ktorý je nielen u nás, ale všade vo svete považovaný za veľmi perspektívny a ktorý, na rozdiel od mnohých iných odborov, očakáva v najbližších rokoch zásadný rast. A šanca na úspech je tým väčšia, čím skôr do tohto segmentu vstúpite.

Martin Skyva
HAIDY a.s.