Energetická trieda domu

Plánujete stavať dom? Bez obnoviteľného zdroja triedu A0 nedosiahnete

Život v lockdowne prinútil viac ľudí uvažovať o možnosti mať aspoň malý pozemok, kde sa dá počas dňa tráviť čas. Vo viacerých krajinách najväčšie nárasty predaja počas epidemických obmedzení zaznamenali stavebné materiály a záhradný tovar. Začali ste aj vy rozmýšľať o výhodách domu oproti bytu?

Všetky rodinné domy, ktoré získajú stavebné povolenie od tohto roku, už musia byť v energetickej triede A0. Ide o základný údaj z energetického certifikátu budovy, ktorý sa kontroluje pri kolaudácii. Energetická trieda zohľadňuje tzv. primárnu energiu, teda nielen množstvo dodanej energie, ale aj jej pôvod – či pochádza z obnoviteľných zdrojov alebo nie.

Preto ak uvažujete o výstavbe rodinného domu, potrebujete myslieť na viacero vecí, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti. Je vhodné sa o nich vopred porozprávať s projektantom alebo architektom, pretože tieto profesie v praxi málokedy bývajú priekopníkmi zeleného prístupu. To sa neskôr môže prejaviť na zbytočnom zmenšení využiteľného priestoru – napríklad keď zrazu musíte rátať s rekuperáciou, ktorá nebola vhodne navrhnutá.

1. Poloha a tvar domu

Ak ste ešte len vo fáze navrhovania domu, tak ak to poloha pozemku a stavby umožňuje, myslite na svetové strany. Z pohľadu energetických úspor je vhodnejšie veľké presklené plochy orientovať na juhozápad, čím dosiahnete najvyššiu možnú mieru presvetlenia. Takto orientované okná budú v zime počas slnečných dní vyhrievať dom, čo zníži spotrebu energie potrebnej na kúrenie.

Vhodný presah strechy závisí od výšky miestností, polohy a tvaru strechy, ale aj zelene v okolí domu
Vhodný presah strechy závisí od výšky miestností, polohy a tvaru strechy, ale aj zelene v okolí domu | Zdroj: iStock / in4mal

A čo v lete? Aj na to je vhodné myslieť pri navrhovaní domu. Vhodne zvolený presah strechy, ktorý zohľadňuje výšku slnka nad horizontom, vytvorí efekt, že v lete (keď je slnko vysoko) tieni a zabraňuje prehrievaniu, čím znižuje potrebu energie na chladenie. V zime, keď je slnko nižšie nad horizontom, presah strechy slnku neprekáža.

Vhodný presah strechy závisí od výšky miestností, polohy a tvaru strechy, ale aj zelene v okolí domu, preto sú výpočty pomerne zložité a pomôže s nimi projektant alebo architekt.

2. Zateplenie

Časť stavebníkov si v minulosti zatepľovala domy svojpomocne. Chýbali im však potrebné odborné informácie a tak sa stalo, že dom bol zateplený zle a bude ho potrebné obnoviť znovu. Tento fenomén je na Slovensku pomerne bežný, píše sa o ňom aj vo vládnej stratégii obnovy domov na Slovensku.

Zatepľovanie minerálnou vlnou
Zmena zatepľovacích materiálov sa môže prejaviť na požiarnej bezpečnosti stavby | Zdroj: iStock / maskalin

Aby ste nerobili rovnaké chyby, rešpektujte hrúbky a typ materiálov navrhnutých v projekte. Ak chcete urobiť zmeny a napríklad vymeniť minerálnu vlnu za polystyrén, poraďte sa s odborníkom, či zmena materiálu neovplyvní energetické parametre domu, aby ste nemali neskôr problémy pri kolaudácii. Minerálna vlna je napríklad nehorľavý materiál, polystyrén je horľavý, preto na svojvoľná zmena materiálov môže prejaviť aj na požiarnej bezpečnosti celej stavby.

3. Obnoviteľné zdroje energie

Aby ste sa dostali s domom do energetickej triedy A0, budete potrebovať aspoň jeden obnoviteľný zdroj energie. Teoretických alternatív existuje viacero, no v realite máte na výber z troch možností: tepelné čerpadlo, fotovoltické panely a solárne kolektory. Dobrá správa je, že na všetky tieto technológie existujú relatívne ľahko dostupné štátne dotácie (s výnimkou bratislavského kraja, ten je z väčšiny podporných programov vylúčený). Prehľad aktuálnych dotačných schém nájdete v sekcii Rodinné domy.

Malá veterná turbína s fotovoltickým panelom
Malá veterná turbína s fotovoltickým panelom – v slovenských podmienkach rarita | Zdroj: iStock / eugenesergeev

Vhodné využitie obnoviteľných zdrojov energie závisí od polohy stavby aj spôsobu kúrenia. Napríklad aj chcete kúriť bežnými radiátormi, budete potrebovať tepelné čerpadlo vyššej kategórie, pretože pri tomto type kúrenia je vykurovaciu kvapalinu nutné zohriať na vyššiu teplotu – čo sa spätne prejaví na efektivite tepelného čerpadla, čiže zmenší sa množstvo tepla, ktoré vie získať z prírody a bude si musieť dopomáhať elektrinou. Podlahové kúrenie potrebuje nižšie teploty, preto kombinácia lacnejšieho tepelného čerpadla a rekuperácie by mohla dom dostať do triedy A0.

Na rozdiel od minulosti sú dnes pri stavbe domu nároky na odborné znalosti oveľa vyššie, preto budete potrebovať konzultácie s projektantmi zaoberajúcimi sa energetickou efektívnosťou. Na druhej strane, život v energeticky efektívnom dome je oveľa príjemnejší. Požadovaný tepelný komfort v ňom dosiahnete lacnejšie a nespotrebuje sa naň toľko energie, ako pri rodinných domoch postavených v minulosti.

A môžete si tiež povedať, že ste prispeli k tomu, aby sa klimatická zmena ďalej nezhoršovala, keďže najviac CO2 sa do ovzdušia dostáva práve vďaka výrobe elektriny a tepla. Preto sú dobre zateplené, energeticky efektívne domy v naších podmienkach hlavným spôsobom, ako sa vysporiadať s klimatickou zmenou.

Text: Palo Hlubina