ASB Články na tému

inteligentná budova

Po ukončení testovacej prevádzky administratívnej budovy v Jeseníku, realizovanej v štandarde budov s takmer nulovou potrebou energie (nZEB) a podrobne sledovanej počas dvoch rokov tímom pracovníkov Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB; pozn. redakcie: vyhodnoteniu prevádzky sme sa venovali v čísle TZB Haustechnik č. 2/2019), sa pozornosť zúčastnených spoločností zamerala na podobne vybavené rodinné domy.

Ľahko sa s ňou dohovoríte, upozorní Vás na nebezpečenstvo a v neposlednom rade pracuje pre Vás tak dobre a presne, že Vám každý rok ušetrí peknú kôpku peňazí. Nie je človek a predsa rozmýšľa. Jednoducho inteligentná domácnosť. Pred niekoľkými rokmi science fiction, dnes realita, ktorá už nie je dostupná len pre „horných desaťtisíc“.

Zabudovaním smart technológií je možné zmeniť budovu na inteligentnú. O tom, aké možnosti sú dnes dostupné a čo všetko tieto smart zariadenia dokážu, sme sa rozprávali s Tiborom Jedličkom, odborníkom SPP na smart technológie.

Každoročne prináša Slovenská asociácia facility managementu v mesiaci máj prestížnu konferenciu Dni Facility Managementu pre tých, ktorí zabezpečujú pracovné prostredie a s ním spojené služby v spoločnostiach či už na strane klienta alebo si vybrali poskytovateľa formou outsourcingu facility managementu.

Osvetlenie, klimatizácia a kúrenie, žalúzie, bezpečnostná a požiarna signalizácia a ďalšie systémy nás zamestnávajú svojimi spínačmi, klávesnicami, alebo diaľkovými ovládačmi. A to nehovoríme o domácich spotrebičoch a multimediálnej výbave.

Tie integrujú ovládanie všetkých technológií v domácnosti pod jeden systém a vďaka tomu sa ovládanie inak nespolupracujúcich systémov stáva pre užívateľa jednoduché a komfortné. Riešenie Domotron je postavené na kvalitnom a rokmi overenom priemyselnom hardware, ktorý je zárukou spoľahlivej a bezpečnej prevádzky.

Pri slovnom spojení inteligentný dom každému napadne otázka: ide o dom, ktorý dokáže sám myslieť? Tento pojem však treba chápať v širších súvislostiach. Ide v podstate o dom, ktorý ponúka svojím riešením nielen komfort, ale aj šetrenie nákladmi. Je inteligentný len do takej miery, akou technikou ho vybavíte.

Deväťčlenný tím študentov z celej Európy postavil nedávno v Dánsku jeden z najunikátnejších inteligentných ekodomov. Základným materiálom je guma a drevo.

Ak do zle navrhnutej a postavenej budovy pridáme techniku s riadením, dostaneme technicky vyspelú automatizovanú budovu, nie však inteligentnú... Definícia inteligentných budov sa za posledných 30 rokov posunula výrazne vpred. Podľa So a Wonga sa zmienka o inteligentných budovách objavila prvýkrát [1] v 80. rokoch minulého storočia v USA v Americkom ústave pre inteligentné budovy.

Inteligentné domy sú trendom. Môžeme o tom diskutovať, môžeme o tom viesť spory a môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo proti tomu môžeme urobiť. Ich nárast je vo svete v posledných rokoch enormný a je otázka veľmi blízkej budúcnosti, kedy tento trend výraznejšie zasiahne aj nás. Na západ od nás je v súčasnej dobe až 40% novo budovaných rezidenčných nehnuteľností vybavených určitou formou inteligentného riadenia. U nás je to len približne 3%. Napriek tomu aj u nás zaznamenávame viditeľný rast. Očakávané rozšírenie inteligentných domov u nás ovplyvní mnoho oborov stavebníctva. Pokúsime sa v tomto článku priblížiť, čo môžeme urobiť pre to, aby sme na tento trend boli pripravení a dokázali ho maximálne využiť. Dôležité je najmä vedieť, čo inteligentné domy sú, aká je motivácia zákazníkov pre ich kúpu a čo ich nástup a rozšírenie bude znamenať práve pre váš odbor.

Rozhodnutie vybrať a inštalovať inteligentný svetelnotechnický systém v novostavbe hotovostného skladu v Nových Zámkoch vyplývalo z požiadaviek prevádzky na osvetľovaciu sústavu. Prvotnou potrebou bolo, aby svetelná technika pružne reagovala na podnety v zóne pohybovej aktivity a súčasne dokázala pracovať úsporne.

Čo robí takzvanú mediálnu fasádu takou príťažlivou pre mnohých architektov a umelcov? V súčasnom svete informácií, digitalizácie a nových technológií sa do architektúry vracia v rovnakej miere aj umenie. Príkladom môže byť architektúra spojená s počítačovým umením v historickom jadre rakúskeho mesta Linz. Rozšírenie centra Ars Electronica, kde sa každoročne koná rovnomenný festival umenia nových médií, sa dokončilo v tomto roku podľa projektu rakúskeho ateliéru Treusch Architecture.