Štadión Futbal Tatran Aréna v Prešove

O krok bližšie k výstavbe. Mesto odsúhlasilo peniaze pre prešovský štadión

Mestskí poslanci schválili 22. februára uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran Arény (FTA) spoločnosťou AVA-stav, Galanta. Lehota výstavby prvej a druhej etapy je spolu 18 mesiacov od prebratia staveniska.

Zmluva na I. etapu však nadobudne účinnosť až po posúdení a doručení stanoviska Protimonopolného úradu k ad hoc štátnej pomoci. Následne bude spoločnosť Futbal Tatran Aréna odovzdávať stavenisko zhotoviteľovi.

Poslanci zároveň odobrili financovanie výstavby modernej športovej infraštruktúry vo výške 7,14 milióna eur, v tomto roku na ňu vyčlenili prvých 3,2 milióna eur. Vedenie krajského mesta zároveň rokuje o podpore zo strany štátu na dostavbu časti, ktorú zatiaľ nemá finančne krytú.

Ihrisko štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove
Ihrisko štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove | Zdroj: Futbal Tatran Aréna

Viacero zdrojov financovania štadióna

Výstavba nového štadióna by mala byť financovaná zo štyroch zdrojov. Sumou 7,14 milióna eur prispeje mesto a Prešovský samosprávny kraj, sumou 2,4 milióna eur Slovenský futbalový zväz a zvyšok by bol z Fondu na podporu športu.

Mesto a samosprávny kraj sú spoločníkmi vo firme Futbal Tatran Aréna, kde obe vložili vklad po vyše 100-tisíc eur. Krajská samospráva 13. Februára schválila zmluvy o dielo na výstavbu v oboch etapách aj návrh na financovanie 1. etapy zo svojej strany 7,14 mil. eur, ale druhú etapu však financovať nebude, ani budúcu prevádzku štadióna.

V Prešove budú európsky šampionát

Primátor mesta František Oľha povedal, že Slovenský futbalový zväz prišiel s návrhom, že projekt štadióna je pre nich priorita. FTA bude podľa jeho slov vyhlásený ako športová infraštruktúra národného významu, a to umožní získanie dotácie prostredníctvom Fondu pre podporu športu do výšky približne 5 mil. eur.

„Možno to bude trochu menej, zatiaľ nevieme, rokujeme, ale predbežne všetci zúčastnení povedali, že Prešovu pomôžu, ako sa dá, aby sme to jednak aj my finančne zvládli a jednak, aby štadión naozaj bol. Je veľmi, veľmi pravdepodobné, že sa nám podarí zabezpečiť finančné krytie na celý projekt a stihnúť termín koniec roka 2024 na prvé zápasy,“ povedal Oľha.

Štadión Futbal Tatran Arény s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie a má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.

Parkovanie v areále Futbal Tatran Arény
Parkovanie v areáli Futbal Tatran Arény | Zdroj: Futbal Tatran Aréna

Mesto Prešov na svojej stránke veľmi podrobne predstavilo rozsah prác. Prvá etapa (16, 381 mil. eur bez DPH) zahŕňa okrem hlavnej tribúny, hracej plochy, stožiarov osvetlenia (len zemné práce a základy) aj vstupné brány a turnikety, vstaviek – tribúna B, C, D (len zemné práce + základy) aj energoblok, vykurovania trávnika, práce na kanalizácii a ďalšie. Lehota výstavba je 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Druhá etapa výstavby (4, 828 mil. eur bez DPH) zahŕňa tribúny B, C, D, stožiare osvetlenia, vstavky tribúny B, C, D, verejné osvetlenie, úpravy parkoviska Björnsonova, oporného múra, oplotenia, vnútornej komunikácie, drobnej architektúry a sadových úprav. Lehota výstavby je 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Prešovská hovorkyňa Terézia Rácová pre ASB avizovala zmeny, ktoré sa tákajú  podzemného parkovania a osvetlenia.

Odkladanie výstavby

Pre problémy s peniazmi, verejnou súťažou na dodávateľa či vyjadrením protimonopolného úradu sa stavba prešovskej arény neustále posúvala. A nakoniec došlo aj k odstúpeniu vysúťaženého zhotoviteľa od zmluvy, čo obe strany odôvodňovali rôzne. Napokon sa rovnaká firma (AVA-stav z Galanty) stala víťazom aj novej verejnej súťaže.

Výstavbu prešovského štadióna následne podľa plánu rozdelili do dvoch etáp v celkovej hodnote presahujúcej 21 miliónov eur. Ak už všetko pôjde podľa plánu, nový „svätostánok“ najstaršieho klubu na Slovensku bude hotový do osemnástich mesiacov.

„Stavebné stroje by sa do práce mohli pustiť už zhruba o mesiac, mesiac a pol, čo je asi polovica marca,“ povedal predseda predstavenstva Tatrana Prešov Ľuboš Micheľ.

Futbal Tatran Aréna, Prešov

Investor: spoločnosť FUTBAL TATRAN ARENA
Investícia: 21,210 mil. eur bez DPH
Hlavný architekt: Ľubomír Sakala
Kapacita: cca 6500 miest
Zhotoviteľ: AVA-stav, Galanta
Stav: v príprave