Vizualizácia Futbal Tatran Aréna.

Prešovský futbalový štadión zaradili do športovej infraštruktúry národného významu

Mesto Prešov je ešte bližšie k výstavbe Futbal Tatran Arény (FTA). Fond na podporu športu (FNPŠ) počas zasadnutia správnej rady schválil zaradenie prešovského futbalového štadióna do športovej infraštruktúry národného významu. Informuje o tom mesto na svojom webe.

„Ide o veľmi dôležitý krok, ktorý nás posunul bližšie k výstavbe a plnému finančnému krytiu výstavby štadióna,“ uviedol prešovský primátor František Oľha. Ako uviedol koncom februára, zaradenie FTA do športovej infraštruktúry národného významu umožní získanie dotácie z FNPŠ.

Výstavba štadióna by mala byť financovaná zo štyroch zdrojov. Sumou 7,14 milióna eur prispeje mesto a Prešovský samosprávny kraj, čo už vo februári schválili mestskí i krajskí poslanci. Sumu 2,4 milióna eur má dať Slovenský futbalový zväz a zvyšok má ísť z FNPŠ.

Pred zaradením prešovského štadióna medzi športovú infraštruktúru národného významu schválili mestskí poslanci 22. februára uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran Arény (FTA) spoločnosťou AVA-stav, Galanta. Lehota výstavby prvej a druhej etapy, za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH, je spolu 18 mesiacov od prebratia staveniska.

Aréna s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025. Jej výstavba sa pre problémy s peniazmi, verejnou súťažou na dodávateľa či vyjadrením protimonopolného úradu neustále posúvala.

A nakoniec došlo aj k odstúpeniu vysúťaženého zhotoviteľa od zmluvy, čo obe strany odôvodňovali rôzne. Napokon sa rovnaká firma (AVA-stav z Galanty) stala víťazom aj novej verejnej súťaže.

Futbal Tatran Aréna, Prešov

Investor: spoločnosť FUTBAL TATRAN ARENA
Investícia: 21,210 mil. eur bez DPH
Hlavný architekt: Ľubomír Sakala
Kapacita: cca 6500 miest
Zhotoviteľ: AVA-stav, Galanta
Stav: v príprave