Hrad Uhrovec - Hospodárska budova.

Poznáme kultúrnu pamiatku roka. Medzi víťazmi je kostol, meštiansky dom a hrad

V sobotu na slávnostnom galavečeri bolo odovzdané prestížne ocenenia v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci jej 15. ročníka stali Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec.

Cenu Kultúrna pamiatka roka – Fénix, za obnovu, respektíve reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, získali dve stavby.

Jednou z nich je Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, ktorému bolo udelené ocenenie za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Okrem neho sa z rovnakej ceny teší aj Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave, kde porota vyzdvihla záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre | Zdroj: Fénix, Kultúrna pamiatka roka

Tretím z víťazov súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ale v tomto prípade za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky je Hospodárska budova hradu Uhrovec. Tú porota ocenila za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Ako informuje agentúra TASR, do súťaže bolo v tomto ročníku prihlásených dovedna 31 pamiatok, čo je najviac v histórii. Do hlasovania o cenu nadácie sa zapojilo rekordných, viac ako 78-tisíc ľudí. Víťazov vybrala odborná porota spomedzi 12 historických pamiatok po absolvovaní osobných obhliadok a po dôkladnom zvážení zvládnutia procesu obnovy aj príbehu každej pamiatky.

Martineum – Meštiansky dom v opevnení, Bratislava
Martineum – Meštiansky dom v opevnení, Bratislava | Zdroj: Fénix, Kultúrna pamiatka roka
KPR – Fénix, red