Pongrácovská kúria vykročila k štyrom hviezdičkám
Galéria(7)

Pongrácovská kúria vykročila k štyrom hviezdičkám

Je viac než pravdepodobné, že národná kultúrna pamiatka z obdobia renesancie známa ako Pongrácovská kúria v katastri obce Liptovská Ondrašová by sa nedožila nielen budúcej jari, ale už ani najbližšej zimy. Jej devastácia bola v takom pokročilom stave, že od totálnej skazy ju delili doslova dni. „Naším cieľom je spolu s investorom a v jednej osobe aj s generálnym dodávateľom stavby zachovať a kompletne zrenovovať pôvodné hodnoty tejto zaujímavej architektúry a prístavbu poňať ako súčasnú kompozíciu, ktorá dá vyniknúť pôvodným kvalitám areálu,“ hovorí spoluautor rekonštrukcie Ing. arch. Martin Bišťan z AB Architektonického ateliéru.

Galéria

Moderné technológie

Je pravda, že o tomto alarmujúcom stave ojedinelého objektu sa vedelo už skôr a slúži ku cti investora, že sa ho podujal zachrániť prostredníctvom architektonickej súťaže. Tej sa minulý rok zúčastnilo šesť priamo oslovených kolektívov a po dvojkolovom výbere vyhral AB Architektonický ateliér z Ružomberka.

Minulý mesiac sa už naplno začali rekonštrukčné práce, ktoré sledujú architektonické riešenie víťazného tímu. Vychádza zo zámeru investora vytvoriť podnikové a verejné rekreačno-ubytovacie zariadenie v kategórii štyroch hviezdičiek. „Z podmienok krajského pamiatkového úradu pre tento areál vychádza, že pri rekonštrukcii kúrie sme museli sanovať nielen stropy a steny, ale znovu vybudovať celý krov, zastrešenie, schodiská a obnoviť kompletnú statiku stavby,“ upozorňuje architekt Martin Bišťan. Tento postup sa dodržal aj pri rekonštrukcii sýpky a oplotenia areálu. Novostavba prístavby využíva najmodernejšie technológie zakladania, stropov a zastrešenia zatrávnenými strechami, ako aj fóliové hydroizolácie.

Prístavba a sýpka

„Objekt prístavby hotela sme umiestnili na prirodzenú vyvýšeninu na pozemku a zahĺbili sme ho do svahu tak, aby svojou hmotou nekonkuroval dominantnej kúrii a aby fasády ubytovacej časti boli orientované na južnú preslnenú stranu,“ opisuje rekonštrukciu architekt Martin Bišťan. „Hmotová kompozícia je orientovaná výrazne horizontálne a viditeľné sú len dve ubytovacie podlažia a zatrávnená plochá strecha s nadstavbou. Rozsiahly suterén s wellness, bazénom, technológiami a skladovým hospodárstvom nebude z exteriéru viditeľný. Fasády sú vytvorené výlučne z prírodných materiálov – kameňa, omietky a antikora na zábradliach.“

Prístavba hotela bude citlivo umiestnená do existujúceho terénu s identickou materiálovou skladbou ako budova kúrie. Ide o hotel vo svahu so strešnou komunikačnou nadstavbou a dvoma úrovňami zásobovania. Horná úroveň využíva plánovanú hornú cestu nad areálom a dolná zase pôvodnú komunikáciu v areáli zo zadnej strany kúrie. Prístavba využíva južné slnko a výhodnú lokalizáciu vo svahu za kúriou, čím táto hmota opticky nekonkuruje objektu kúrie. Susediaca budova sýpky sa zrekonštruuje na exteriérovú reštauráciu s barom a vonkajším sedením. Rekonštrukcia počíta aj s kompletnou obnovou záhrady kúrie vrátane trávnikov, kameninou vysypaných chodníkov, novej vysokej zelene a oplotenia. Pri objekte sýpky bude vonkajšie sedenie s exteriérovým kozubom na opekanie a grilovanie.

Zasadením do terénu ostala pôvodná cenná záhrada bez obmedzení, pričom ponúka dostatočnú ubytovaciu a stravovaciu kapacitu pre potreby investora. K dispozícii je aj parkovisko – v areáli, ale aj mimo neho. Kompozícia celého areálu zachováva historické hodnoty budov a oplotenia areálu a zároveň rieši jeho využitie z pohľadu súčasných nárokov.

Názov stavby:
Rekonštrukcia Pongrácovskej kúrie
Investor a generálny dodávateľ: Skybau – Invest, s. r. o., Žilina
Miesto stavby: Liptovský Mikuláš – Liptovská ­Ondrašová
Generálny projektant:
AB Architektonický ateliér, ­Ružomberok
Autori: Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. arch. Stanislav Šutvaj, Ing. Juraj Záhorec, Ing. arch. Marián Švec
Začiatok výstavby: september 2007
Predpokladané ukončenie: november 2009
Plocha celého areálu kúrie: 5 162 m2
Zastavaná plocha v areáli celkom: 1 208 m2
– prístavba kúrie:    668,60 m2
– rekonštrukcia sýpky:    101,20 m2
Úžitková plocha
– prístavba kúrie: 1. NP 537,57 m2, 2. NP 328,00 m2, 3. NP 22,45 m2
– rekonštrukcia
sýpky: 1. NP 72,83 m2, 2. NP 69,40 m2
Počet izieb v prístavbe: 11 izieb + 2 apartmány, 1 byt správcu, 2 garsónky pre personál
Počet lôžok v prístavbe: 26 + 2 + 2

(pet)
Vizualizácie a projektová dokumentácia: AB Architektonický ateliér