Ľudská architektúra centier Maggie´s pomáha pacientom

Maggie's Leeds
Zdroj: Hufton+Crow

Starostlivosť o onkologických pacientov má mnoho úrovní, pričom najdôležitejší boj sa odohráva v ich mysli. Centrá Maggie´s ich síce neliečia, ale vedú k dlhotrvajúcej emocionálnej podpore. A špičková architektúra je tu prostriedkom, ktorý v tom napomáha.

Centrá Maggie´s, ktoré si do podtitulu svojej funkcie a poslania pripisujú „Domov pre každého“, slúžia ako miesta aktívnej podpory osôb s rakovinou. Čo to obnáša? Nenahrádzajú klasickú terapiu (len ju voľne dopĺňajú tam, kde je to žiadané), ale predovšetkým poskytujú praktické, informačné a emocionálne zázemie pre všetkých pacientov a ich blízkych.

Prvé také, pomenované podľa zosnulej Maggie Keswick Jencksovej, vzniklo pred 26 rokmi v Edinburghu na podnet jej manžela, inak vychýreného znalca a obávaného kritika stavieb, ktorý bytostne veril, že architektúra má moc povznášať ducha ľudí, a tým prispievať k ich uzdraveniu.

Keď už nie jeho žene, tak aspoň ostatným podobne chorým. Z prvého Maggie´s sa postupne stalo charitatívne hnutie s vysokoprofesionálnym zázemím, ktoré dnes prevádzkuje takmer tri desiatky takýchto centier. Mimo Veľkej Británie tiež v Tokiu, Hongkongu a Barcelone.

Miesto, kde neprestávame byť človekom

Centrá, ktoré ničím nepripomínajú sterilné prostredie nemocníc, sa všade prezentujú nielen perfektným informačným servisom a citlivou starostlivosťou, ale aj vynikajúcou „ľudskou“ architektúrou – prirodzenými meradlami, prirodzenou a harmonickou skladbou materiálu i uvoľnenou atmosférou.

Na ich doterajších projektoch napokon pracovali tí najlepší z najlepších: Frank Gehry, Zaha Hadid alebo aj Richard Rogers. A pripojiť sa k dobrej myšlienke – podobne ako v súčasnosti k uznávaným jednotkám svetovej architektúry – považujú všetci oslovení projektanti za hlbokú česť.

V moci žiadneho architekta, žiaľ, nie je vyliečiť rakovinu, ale ak môže prospieť pacientom len tým, že pre nich vytvorí bezpečné zázemie, určite zo seba vydá to najlepšie. A ako to „najlepšie“ môže vyzerať?

Maggie's Leeds
Maggie’s Leeds | Zdroj: Hufton+Crow

Najnovšia realizácia centra Maggie´s v Leedse sa stráca v zeleni. Za jeho návrhom stojí renomované Heatherwick Studio. Zámerom autorov pritom nebolo vizuálne „konkurovať“ 25 predchádzajúcim britským centrám Maggie´s, ale posunúť koncept nastavenej zdravotnej starostlivosti zase o niečo ďalej. Smerom k vyššej udržateľnosti a splynutiu s prírodou.

Tá má rovnako ako uvedomelá architektúra vnútorný dar hojiť telo aj myseľ. Nepravidelný objekt s rozlohou 426 štvorcových metrov zastavanej plochy pritom nevznikol v areáli fakultnej nemocnice v Leedse náhodou. Tunajšie klinické Centrum pre výskum a liečbu rakoviny patrí medzi najvyhlásenejšie a najvyťaženejšie v Európe. V priebehu „bežného“ dňa sa tu postarajú o 110 pacientov. A tí teraz majú možnosť zvoliť si ako nadstavbu svojej lekárskej terapie Centrum Maggie´s.

Architektúra ako sprostredkovateľ vnútornej pohody

Maggie´s v Leedse je navrhnutá ako pomyselná trojica vysokých kvetináčov, teda skôr obrích váz, z ktorých vyrastá a hrnie sa von záplava zelene. Vystavené sú na svahovitej parcele s výškovým rozdielom šesť metrov, no z nevýhody terénu vydobývajú pozitíva.

Terénna vlna totiž vhodne usádza vložený objekt do svahu a vytvára príjemné a polosúkromné zátišie v lokalite, ktorá by inak stála vymedzená z dvoch strán asfaltovou cestou a plotom. Trojité spojenie rozširujúcej sa kontúry vnútorných kvetináčov vytvára ďalšie zákutia vo vnútri zastavanej plochy.

Vzniká tak priestor s nápadne vysokým stropom, štruktúrou takmer podobný dómu, pod ktorým sa nachádzajú jednotlivé poradne. Na ne potom po obvode nadväzujú miesta na cvičenie a pohybové rehabilitácie, výtvarná dielňa, knižnice a vzdelávacie zázemie, kuchynka s jedálňou či miesto na organizovanie workshopov. Je to pestrá programová zmes, ktorá sa môže zdať mätúca.

Preto sa znovu hodí pripomenúť, že v Maggie´s sa nelieči rakovina, ale skôr duša onkologických pacientov a ich blížnych. Je to splynutie medicíny, psychológie aj filozofie. A dizajn je vnútorným nástrojom na to, aby sa tu ľudia cítili lepšie

„Naším zámerom bolo vytvoriť druhý domov, útulné a vľúdne miesto, ktoré sa vo svojich obrysoch bude každý zdráhať nazvať klinikou,“ popisuje Thomas Heatherwick, zakladateľ štúdia a šéfarchitekt projektu. „Má to byť oduševnené a pohostinné zázemie, myšlienkový i fyzický protipól sterilného a chladného prostredia nemocníc.“ To podčiarkuje v praxi i voľba použitých materiálov, ktoré sú hrejivé na pohľad aj na dotyk, rovnako ako upokojujúci efekt vegetácie.

Maggie's Leeds
Maggie’s Leeds | Zdroj: Hufton+Crow

Interiér sám osebe teda zohľadňuje presne tie aspekty, ktoré obvykle vo vysoko formalizovanom a hygienickom prostredí nemocníc chýbajú. Mäkké rozptýlené svetlo a tieň, rozvoľnené diskrétne zákutia na osobné rozjímanie a vnútornú meditáciu, spoločné i spoločenské segmenty. Klienti – pacienti tu získavajú priestor a čas na vstrebanie neľahkých správ od ošetrujúcich lekárov; môžu ich tu dopodrobna prebrať s odbornými konzultantmi a vyhľadať radu psychológov, či už formou sedenia, alebo voľného rozhovoru.

Môžu sa sami pustiť do hľadania zdrojov a informácií, pripraviť sa na oznámenie zlých správ svojim najbližším. A takisto tu zistia, že tiaž nemocnice nenesú sami. Keď už nič iné, v Maggie´s nachádzajú zázemie s desiatkami ďalších pacientov, s ktorými môžu osobne alebo v rámci terapie odhaľovať možné cesty

Myslieť na budúcnosť

Silno akcentovaným rysom inštitúcie v Leedse je atraktívne pojatie udržateľnosti, ktoré sa zameriava na ideu „myslenia na budúcnosť“. Architektúra tu aktivizuje víziu, že ľahostajnosť k budúcim veciam nie je schodným riešením a treba premýšľať o tom, čo tu zanechávame.

Preto tu narazíme na energeticky úsporné prvky podporujúce efektivitu prevádzky i recyklované prvky. Interiéru dominuje rebrovaná štruktúra z prefabrikovaného systému pilierov a obkladov z glulamu smrekového dreva. Prináša vôňu živice i pastelové tóny farieb a triešti priame svetlo. Iné povrchy zjemňuje korok, záclony a závesy zas vytvárajú zdanie domova.

Vnútorná klíma je pritom „zdravá“. Vychádza z poréznych materiálov vápenných omietok, prirodzeného vetrania i optimálnej vzdušnej vlhkosti. S reguláciou vnútorného prostredia pomáhajú aj rastliny vnútri i mimo objektu – vysadených tu bolo zhruba 17-tisíc krov, stromov a rastlín, rovnako ako 23-tisíc  trvaliek.

Maggie's Leeds
Maggie’s Leeds | Zdroj: Hufton+Crow

Spracovania tohto vskutku obrieho krajinárskeho zámeru na relatívne malej ploche sa zhostil Balston Aguis, ktorý celý koncept vegetačnej úpravy podriadil idealistickému vyzneniu „divokej“ krajiny v Yorkshire v kombinácii s trvalo zelenými plochami.

Vyvážiť skladbu vysadených druhov tak, aby zodpovedali orientácii a podmienkam mikrostanovišťa, svetla i vlhkosti a pritom bolo garantované, že zelená sa stane celoročným motívom stavby, predstavovalo nemalú výzvu.

Tej bol napokon od začiatku vystavený celý zámer, pretože v areáli fakultnej nemocnice v Leedse prakticky nebolo kam inam stavbu umiestniť. Negatíva stiesnenej parcely, topografia miesta i asfaltové cesty však architektom z Heatherwick Studio nezabránili vytvoriť mimoriadne inšpirujúcu stavbu s trvalou hodnotou, ktorá v sebe nesie posolstvo, že i prekážky sa dajú prekonať. Odráža tak pôvodnú myšlienku Maggie Keswick Jencksové, že ľudia by nemali pre rakovinu stratiť radosť zo života a žiť len v tieni strachu z umierania.

Maggie’s Leeds

Miesto: Harehills, Leeds,Yorkshire, Veľká Británia
Architekt: Heatherwick Studio
Vedúci projektu: Thomas Heatherwick
Projektový tím: Mat Cash, Angel, Tenorio, Nick Ling
Spolupráca: Balston Agius
Zastavaná plocha: 426 m2
Generálny dodávateľ: Blumer Lehmann
Realizácia: 2020
Investor: Maggie´s
Radomír Dohnal