V Berlíne otvorili Humboldtovo fórum. Barokový palác dostal modernú fasádu

Berlínskemu historickému centru sa prinavrátila architektonická dominanta a istý náladový imperatív. Humboldtovo fórum je nanovo vztýčený barokový palác s kontemporárnou prístavbou, ktorý zastrešuje Etnologické múzeum a Múzeum ázijského umenia.

Brány fóra boli otvorené digitálne v decembri minulého roka, fyzicky malo byť prístupné od apríla, no otvorili ho až v júli po niekoľkých odkladoch a značnom prekročení stavebného rozpočtu.

Vznik bývalého Berlínskeho paláca (Berliner Schloss) je datovaný až do 15. storočia a v priebehu vekov bol sídlom brandenburských kniežat, pruských kráľov a nemeckých cisárov. Vo finálnej barokovej podobe bol poškodený bombovými útokmi počas druhej svetovej vojny a nakoniec z ideologických dôvodov – ako symbol pruského militarizmu – zrovnaný so zemou v roku 1950 držiteľmi politickej moci v NDR.

Keďže samotná stavba bola významným symbolom nielen Berlína, ale aj slobodnej krajiny, v roku 2008 bola vyhlásená architektonická súťaž na jej reinterpretáciu. Nový osud urbanisticky dôležitej stavby v kontexte Múzejného ostrova vymedzeného riekou Sprévou začal písať architektonický ateliér pod vedením Franca Stellu.

Ideová anastylóza

Budova nesie meno po pruských vedcoch Wilhelmovi a Alexandrovi von Humboldtovi. Hmota objektu a barokové fasády z prelomu 17. a 18. storočia s kupolou z 19. storočia sú vernou kópiou paláca pred jeho finálnymi dňami. Na fasádach sa nemiešajú novotvary s pôvodnými prvkami, dostavaná časť je jasne odlíšiteľná od zvyšku.

Nové krídlo orientované na rieku je štvrtým a posledným krídlom barokového paláca. Stelesňuje tak myšlienku pôvodného autora Andreasa Schlütera, ktorý navrhoval podľa vzoru talianskej renesancie a baroka. Raster fasády kopíruje jej staršie náprotivky, veľké okná sú zasadené takmer meter do hĺbky a vytvárajú dojem lodžií, čo naznačuje verejný charakter budovy.

V objekte sa nachádza šesť portálov a tri námestia, ktoré okoloidúcim ponúknu plnohodnotný zážitok. Hlavnými prvkami architektonického jazyka sú tu steny a stĺpy. Konštrukcia je však moderná – nosný železobetón, tepelná izolácia a fasáda. Historické steny sú hrubé 65 cm, nejde teda o zavesenú fasádu.

Jednotlivé sochárske elementy sú skonštruované samostatne. ‚Moderná fasáda‘ je vyrobená z prefabrikovaných prvkov z bieleho cementu zmiešaných s čírym pieskovcom, stĺpy a obruby sú monolitické.

„Novostavba“ sa nachádza na Múzejnom ostrove, ktorý patrí do zoznamu UNESCO.
„Novostavba“ sa nachádza na Múzejnom ostrove, ktorý patrí do zoznamu UNESCO. | Zdroj: Stefan Müller, Franco Stella

Staré a nové

Niektoré kamenné artefakty boli očistené a zreštaurované tak, aby sa zachoval ich súčasný fragmentovaný stav, väčšina z nich sú však kópie. Obnovené figurálne prvky z fasád boli v nálezovom stave priam začiernené. Niektoré z nich sa vrátili na svoje miesto, iné, príliš krehké, aby znášali nápor počasia, boli umiestnené do kontrolovaných výstavných priestorov.

Sochy a reliéfy vyrobili sochári pôvodnou technikou. Mechanicky bolo replikovaných takmer tritisíc kusov vlysov rámov a balustrád. Najskôr ich bolo nutné vyrobiť z hliny v mierke 1 : 1 a potom odliať do sadry a vypáliť v špeciálnej peci – Schlossbauhütte.

Flexibilné výstavné priestory pojmú akúkoľvek exhibíciu.
Flexibilné výstavné priestory pojmú akúkoľvek exhibíciu. | Zdroj: Stefan Müller, Franco Stella

Výhľad ponad strechu

Celková úžitková plocha 42 000 m2 je rozložená na štyroch podlažiach. Polovica je určená pre zbierky Etnologického múzea a Múzea ázijského umenia a približne 10 000 m2 má univerzálne využitie. Na prízemí sa nachádza vstupná a schodisková hala, foyer, miestnosti na predstavenia, stretnutia a dočasné výstavy, sochárska sála, kníhkupectvá, reštaurácie a kaviarne.

Na prvom poschodí sú výstavné priestory špeciálneho berlínskeho múzea a Humboldtovej univerzity. Na druhom a treťom poschodí sú zbierky Etnologického múzea a Múzea ázijského umenia, výskumné a reštaurátorské laboratóriá. Podzemné a podkrovné podlažie je venované technickým miestnostiam.

V pivničných priestoroch možno navštíviť autentické pivnice starého paláca s rozlohou takmer 1 500 m2. Pavilón kaviarne a reštaurácie ústi až nad strechu, kde je obklopený terasou s krásnym výhľadom na mesto.

Čelná fasáda nového krídla Berlínskeho paláca smeruje k rieke Spréva.
Čelná fasáda nového krídla Berlínskeho paláca smeruje k rieke Spréva. | Zdroj: Stefan Müller, Franco Stella

HUMBOLDTOVO FÓRUM

Miesto: Berlín, Nemecko
Investor: SRN zastúpená Nadáciou Humboldtovho fóra v Berlínskom paláci
Architekt: Franco Stella
Úžitková plocha: 42 000 m2
Realizácia: 2012 – 2020
Výška investície: 677 mil. €

Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 03/2021.

KategórieObčianske stavby