Kombinácia invencie, spolupráce a rešpektu k potrebám mladej rodiny dáva základ kvalitných architektonických riešení.
Galéria(13)

Chceli vytvoriť atmosféru, nie iba priestor. Rekonštrukcia bytu 1903 zaujala porotu ocenenia CE ZA AR

Partneri sekcie:

Je naozaj na zamyslenie, čo všetko vlastne okolo seba potrebujeme. Možno práve to nič a možno iba o niečo málo viac ako len nič. Rekonštrukcia bytu 1903 v Trnave je práve o tom.

O jednoduchosti, geometrii a gestách, zážitku z priestoru a interakciách v ňom, kde je mobiliár len symbolickým dopovedaním. Dielo upútalo i medzinárodnú porotu ocenenia CE ZA AR 2021, ktorá mu udelila víťazstvo v kategórii interiér.

Byt 1903, ktorého autormi sú čerství laureáti súťaže CE ZA AR, architekti z architektonického ateliéru Kilo/ Honč – Richard Kilo a Matej Honč, sa nachádza vo viac ako stodvadsaťročnom bytovom dome. Filozofia rekonštrukcie tkvie v prostej jednoduchosti.

Je to o byte, ľuďoch, láske, vstávaní a zaspávaní, o dlhých večeroch a diskusiách pri stole, jedle, pokoji, deťoch, pocitoch… Architekti nechali vyniknúť priestor v jeho čistej kráse a pracovali len s ním. Chceli vytvoriť otvorené objemy, pocit slobody, otvorenosti, jednoduchosti a vzdušnosti. Vytvoriť priestor pre individuality, zážitok a hru. No zároveň, ak potrebujete, priestor pre pohodlné súkromie.

Dôraz na atmosféru

Samotné priestory bytu sú definované len veľmi jednoducho. Transparentnými stenami so závesmi, ktoré umožňujú vnímať a užívať si celý priestor, no zároveň v prípade potreby poskytnú dostatok intimity. Mobiliár definuje len to najnevyhnutejšie. Zámerom bolo vytvárať skôr atmosféry ako jasne definované priestory.

Priehľadná stena prechádza diagonálne naprieč bytom, čím necháva vyniknúť pôvodný rozsiahly historický interiér, ale súčasne ho delí na menšie miestnosti šité pre potreby mladej rodiny.
Byt 1903 v Trnave
Kombinácia invencie, spolupráce a rešpektu k potrebám mladej rodiny dáva základ kvalitných architektonických riešení.
Vysoká hodnota riešenia bytu spočíva v jeho odvážnom, priam experimentálnom dispozičnom koncepte.
amotné priestory bytu sú definované len veľmi jednoducho. Transparentnými stenami so závesmi, ktoré umožňujú vnímať a užívať si celý priestor, no zároveň v prípade potreby poskytnú dostatok intimity.
Cieľom architektov bolo zamerať sa na obyvateľov bytu, na to, ako žijú, na ich vnútro a zároveň na atmosféru, ktorá v byte vládne a ktorá vychádza z prirodzenosti vecí v jeho priestore.
Mobiliár definuje len to najnevyhnutejšie. Zámerom bolo vytvárať skôr atmosféry ako jasne definované priestory.
Byt 1903 v Trnave

Štruktúrovanú dispozíciu architekti nahradili priestorom, ktorý jasne poukazuje na dôležitosť sociálnej interakcie. Do bytu sa vstupuje z privátneho vnútrobloku slúžiaceho obyvateľom domu. Privíta nás veľká jedáleň s kuchyňou umiestnenou v mieste bývalého skladu, ktorá mierne zasahuje do jedálne.

Z ľavej strany detská izba, do ktorej sa vstupuje cez staré dvere osadené v presklenej stene. Z pravej strany dlhá transparentná konštrukcia definujúca kúpeľňu, ktorá prechádza až do druhého traktu bytu, v ktorom oddeľuje spálňu od veľkej dennej miestnosti s pianom, záhradou, premietaním a pieckou.

„Páči sa nám tá hĺbka, ktorú sme v byte dosiahli, možnosť vidieť cez viac plánov – cez steny. V časti bytu s dennou miestnosťou sa nám podarilo odokryť pôvodný drevený trámový strop, cez ktorý navyše prechádzajú oceľové výstuhy. Pridávame tak časti bytu svetlú výšku,“ vysvetľuje architekt Kilo

Radikálna otvorenosť

Tvorcovia interiéru rázne otvorili pôvodný pôdorys. Vidieť z jednej jeho strany na druhú. Funkčné zóny nanovo definujú priehľadné priečky so závesmi, ktoré umožňujú vnímať hĺbku priestoru, no zároveň v prípade potreby poskytujú dostatok intimity.

Dominantný prvok v priestore tvorí výrazná diagonála zo zasklených konštrukčných profilov. Vymedzuje kúpeľňu, následne prechádza do druhého krídla bytu, kde oddeľuje spálňu od otvorenej obývačky s prístupom do vnútornej záhrady. K otvoreniu a presvetleniu interiéru prispelo aj odkrytie dreveného trámového stropu.

Kvalitné architektonické riešenie

Vysoká hodnota riešenia bytu spočíva v jeho odvážnom, priam experimentálnom dispozičnom koncepte. „Priehľadná stena prechádza diagonálne naprieč bytom, čím necháva vyniknúť pôvodný rozsiahly historický interiér, ale súčasne ho delí na menšie miestnosti šité pre potreby mladej rodiny.

Takéto riešenie podporuje vzdušnosť a veľkorysosť vnútorného priestoru. Porota reflektuje mimoriadne pozitívny trend – mladé rodiny čoraz viac spolupracujú s architektmi, často generačnými druhmi, aj napriek limitom vlastného rozpočtu.

Kombinácia invencie, spolupráce a rešpektu k potrebám mladej rodiny dáva základ kvalitných architektonických riešení,“ vysvetľuje predseda medzinárodnej poroty ocenenia CE ZA AR 2021 architekt Peter Moravčík, ktorý zároveň dodáva svoj individuálny postreh: „Už celý pavlačový dom v Trnave má osobitú ambientnú atmosféru známu z čiernobielych pohľadníc.

Byt 1903 v Trnave
Byt 1903 v Trnave | Zdroj: Matej Hakár

Atmosféra v byte 1903 na ňu nadväzuje autentickou výpoveďou, kde z pôdorysu s nepochopiteľnou a racionálneho architekta iritujúcou diagonálou vzišiel vtipne neokukaný, reálne odôvodnený a na bývanie zmysluplne využiteľný interiér.

Transparentné steny so závesmi nie sú fotogenickou manierou, ale výsledkom poctivej úvahy o veľkorysej otvorenosti, ale aj dôležitosti intimity. Hoci interiér môže inšpirovať svojím dizajnom, jeho hlavná inšpiračná sila spočíva vo výpovedi, ako hravo, invenčne, ale aj s pokorou a maximálnym pochopením navrátiť starý priestor absolútne súčasným potrebám spolužitia mladej rodinnej komunity.“ Architekti cieľavedome kreujú celkom netradičný domov pre celkom tradičnú rodinu.

„Diagonálne narušenie klasickej dispozície nie je len výtvarne samoúčelné, ale prináša do daného priestoru nečakané situácie a autentické momenty. Farebnosť a materialita sú adekvátnymi partnermi pôvodnej stavebnej substancie, pričom vo výsledku pôsobia ako neutrálne pozadie pestrofarebnosti rodinného života,“ dopĺňa člen poroty architekt Pavol Šilla.

Na prvom mieste

Dizajn je v byte 1903 sekundárnou záležitosťou. Cieľom architektov Richarda Kila a Mateja Honča bolo zamerať sa na človeka ako takého – na obyvateľov bytu, na to, čo robia, majú a vlastnia, na ich vnútro a taktiež na veľkorysosť priestoru, ktorý byt mal a má.

Atmosféra, ktorá v ňom vládne, vychádza z prirodzenosti vecí, ktoré tam sú, a ľudí, ktorí v byte bývajú. Je to viac ako cielený pôžitok zameraný na dizajn. Hlavná charakteristika bytu je založená na priehľadoch, hĺbke, šírke, výške, vo svojej podstate ukazuje, „kto sme“.

Mobiliár definuje len to najnevyhnutejšie. Zámerom bolo vytvárať skôr atmosféry ako jasne definované priestory.
Mobiliár definuje len to najnevyhnutejšie. Zámerom bolo
vytvárať skôr atmosféry ako jasne definované priestory. | Zdroj: Matej Hakár

„Náš cieľ podčiarkuje taktiež vrstevnatosť prostredí, ktoré sa dajú čítať v rôznych plánoch,“ vysvetľuje architekt Richard Kilo. Nábytok definuje to najnutnejšie a najpotrebnejšie. „Naším zámerom bolo vytvoriť rôzne atmosféry viac ako prísne preddefinované priestory,“ dodáva na záver spolutvorca interiéru bytu architekt Matej Honč.

Broňa Tarnócy