Juhočeská filharmónia z modulov?

image 80487 25 v1

Vizovická spoločnosť KOMA Modular, ktorá na seba upozornila mimo iné výstavbou ceneného českého pavilónu EXPO 2015 v Miláne, s podporou Juhočeskej filharmónie usporiada medzinárodnú ideovú architektonickú súťaž na projekt kultúrneho multifunkčného centra.

Juhočeská filharmónia dlhodobo trpí tým, že nemá koncertný stánok, ktorý by vyhovoval akustickým a spoločenským podmienkam tohoto hudobného telesa. A to aj napriek tomu, že už v roku 2008 vznikol projekt Rejnok od svetoznámeho architekta Jana Kaplického. Ten však kvôli vysokej cene 2 miliardy korún a nákladnému prípadnému prevádzkovaniu do dnešných dní nevznikol. Alternatívou by tak mohla byť neporovnateľne lacnejšia modulárna viacúčelová stavba. Na to, či je to myšlienka utopická či naopak reálna a atraktívna by mohli odpovedať návrhy mladých architektov z celej Európy v rámci architektonickej ideovej súťaže ModulArch, ktorú v priebehu marca vypísala Firma roku 2015, vizovická spoločnosť KOMA Modular.

Študentskú architektonickú súťaž vypisuje KOMA Modular pravidelne od roku 2007. Témou je vždy modulárna výstavba rôzneho využitia. Študenti vysokých stavebných škôl a architektúry sa tak v minulosti zaoberali modulárnou architektúrou a jej využívaním v záplavových oblastiach, využívaním modulárnej výstavby pre potrebu navýšenia kapacít materských škôl, využívaním modulov pre bývanie seniorov či študentského vysokoškolského bývania. Aktuálny ôsmy ročník študentskej súťaže sa od tých predchádzajúcich odlišuje predovšetkým tým, že prvýkrát v histórii je súťaž organizovaná ako medzinárodná.

Martin Prokš, Marek Přikryl: modulárna materská škola na streche prevádzkové budovy Národného divadla v Prahe; zvláštne ocenenie, 3. ročník, 2009; zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Martin Prokš, Marek Přikryl: modulárna materská škola na streche prevádzkové budovy Národného divadla v Prahe; zvláštne ocenenie, 3. ročník, 2009; zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Je možné postaviť koncertnú sálu Juhočeskej filharmónie z modulov?

Vizovická firma KOMA Modular, ktorá môže medzi svoje  úspechy započítať  mimo iné prestížne ocenenie za český pavilón EXPO 2015 v Miláne v podobe bronzového medailónu za architektúru a stavebnú technológiu, chce opäť rozhýbať diskusiu o výstavbe koncertnej sály v Českých Budejoviciach. „Projekt Rejnok je krásny a jedinečný, je však veľmi zložité tento projekt a prípadnú prevádzku budovy zafinancovať.“ Týmito slovami vysvetľuje marketingový riaditeľ KOMA Martin Hart, prečo sa jeho spoločnosť vypísať medzinárodnú architektonickú súťaž práve na projekt kultúrneho centra v Českých Budejoviciach. K tomu dodáva:  „Jedná sa o ideovú súťaž, nie je to tak, že chceme tvrdiť: V Českých Budejoviciach musí stáť viacúčelové centrum z modulov. Chceme hlavne ukázať možnosti modulárnej architektúry, preto vypisujeme medzinárodnú ideovú súťaž, ktorú ako spoločnosť komplexne dotujeme.“

Ing. arch. Ondřej Mundl: prístavba súkromné vysoké školy STING Brno; víťazný návrh 5. ročníka súťaže ModulArch, 2011; zdroj: zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Ing. arch. Ondřej Mundl: prístavba súkromné vysoké školy STING Brno; víťazný návrh 5. ročníka súťaže ModulArch, 2011; zdroj: zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Cieľom medzinárodnej ideovej súťaže ModulArch, ktorá je dotovaná cenami v celkovej hodnote 5.000 € a ktorá bude prebiehať v angličtine, je teda ukázať možnosti modulárnej architektúry ako takej. Hlavnými výhodami modulárnej stavby by boli neporovnateľne nižšie náklady na výstavbu a prevádzku, veľmi rýchla výstavba a prípadne ľahká rozšíriteľnosť, či premiestnenie.

Je ale možné navrhnúť skutočne kvalitnú koncertnú sálu z modulov tak, aby splnil jednak akustické nároky, ale aj nároky architektonicky reprezentatívnej budovy Juhočeskej filharmónie? To by architektonická ideová súťaž ModulArch mala poodhaliť. K účasti v súťaži budú vyzvaní študenti architektúry z Českej republiky, Rakúska, Holandska, Nemecka, Talianska, Francúzska či Poľska a Slovenska. Súťaž je určená pre študentov architektúry a staviteľstva, absolventov architektúry do 5 rokov od ukončenia štúdia, pričom architektonické tímy môžu byť doplnené inými odborníkmi, ale min 50% tímu musia tvoriť študenti či absolventi.

Ing.arch. Patrícia Botková, Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Radovan Krajňák: Návrh sociálneho bývania Brno; 1. Cena, 7. Ročník, 2015; zdroj: zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Ing.arch. Patrícia Botková, Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Radovan Krajňák: Návrh sociálneho bývania Brno; 1. Cena, 7. Ročník, 2015; zdroj: zdroj: archív spoločnosti KOMA Modular.

Modulárny stavebný systém

Modulárny stavebný systém je už niekoľko desaťročí veľmi obľúbený vo svete, v Českej republike je však zatiaľ aj napriek výstavbu modulárneho pavilónu EXPO stále v plienkach. „Touto medzinárodnou súťažou chceme ukázať radným Českých Budejovíc, ale hlavne obyvateľom mesta, širokej, avšak aj odbornej verejnosti, čo všetko modulárna výstavba dokáže. Preto sme oslovili k účasti v porote zahraničných architektov z Holandska či Talianska, ale aj českého virtuóza Václava Hudečka, “ vysvetĺuje Martin Hart.

Nechajme sa teda prekvapiť, aké projekty predložiamladí európski architekti. Potom sa možno debata na tému výstavby multifunkčného kultúrneho centra v Českých Budejoviciach ešte viac rozprúdi.

KOMA Modular s.r.o.
Říčanská 1191
763 12 Vizovice
Česká republika
Tel.: +42577 007 711
Email: info@komamodular.cz
Web: www.koma-modular.cz
Web súťaže: www.modularch.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti KOMA Modular s.r.o.