Dom smútku s nadčasovým dizajnom

1. Nová podoba domu smútku v Trebišove Foto Miro Šestina

Rozlúčka so zosnulými prebieha v Trebišove po dlhých rokoch v dôstojných priestoroch. Neodborné zásahy do domu smútku potlačili jeho pôvodné architektonické kvality. Rekonštrukciou objektu sa prispelo k prinavráteniu jeho krásy.

„Dom smútku mal výborne navrhnuté dispozičné riešenie a hmotovo-priestorové usporiadanie. Odvážne bolo najmä presvetlenie obradnej siene veľkoplošnou presklenou plochou s výškou osem metrov z východnej strany, s orientáciou do ulice,“ popisuje objekt Marian Puci, jeden z architektov stojacich za obnovou domu smútku.

Modernizácia domu smútku

Za rekonštrukciou domu smútku stoja architekti Marian Puci, Radovan Krajňák a Stanislav Liščinský, ktorým sa podarilo vytvoriť kultivovanú občiansku stavbu. Návrh obnovy objektu vychádzal zo striedmeho použitia materiálov a farieb, udržania pôvodnej priestorovej koncepcie a z dôrazu na dôležitú úlohu prirodzeného a umelého svetla v obradnom priestore.

„Naším zámerom bolo zachovanie pôvodného odkazu tejto minimalistickej stavby, zohľadnenie nových požiadaviek na prevádzku a dosiahnutie zmeny názoru širšej verejnosti na architektúru tejto zanedbanej budovy,“ vysvetľuje M. Puci. V riešení priestoru bolo zásadné zohľadnenie silných emócií ľudí, ktoré sú prítomné pri obrade.

Pri modernizácii fasády domu smútku sa použili aj vláknocementové dosky
Pri modernizácii fasády domu smútku sa použili aj vláknocementové dosky | Zdroj: Miro Šestina

Kombinácia vláknocementových dosiek na fasáde

Pri výbere materiálov na obalovú konštrukciu stavby sa kládol dôraz najmä na ich životnosť a nižšie náklady na údržbu. Ide o verejnú budovu, preto sa vyžadovala dobrá odolnosť voči vandalizmu a možnosť výmeny jednotlivých prvkov pri poškodení bez potreby zásahu do celej časti fasády. Fasádu tvorí gres a kombinácia vláknocementových dosiek s metalickými obkladovými panelmi. Na južnej strane sa použil metalický obklad v studenej bielej farbe, ktorý vytvoril kontrast s matným povrchom čiernej dosky EQUITONE [pictura] na severnej časti budovy.

„Tento vláknocementový obklad sa vyrába v širokej škále rôznorodých farieb a možno ním vytvoriť aj netradičné fasádne variácie. Disponuje špeciálnou antigraffiti úpravou, ktorá minimalizuje povrchovú pórovitosť materiálu. Povrchová úprava odoláva znečisteniu, ale aj mechanickému poškodeniu,“ popisuje materiál Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku. Takto prefabrikovaná povrchová úprava je funkčná počas celej životnosti budovy či materiálu.

Kontrast metalického obkladu v studenej bielej farbe s matným povrchom čiernej dosky EQUITONE pictura
Kontrast metalického obkladu v studenej bielej farbe s matným povrchom čiernej dosky EQUITONE pictura | Zdroj: Miro Šestina

Tvarová čistota objektu

Počas prestavby domu smútku sa predĺžil pôdorys obradnej sály vo východnom i západnom smere. Technologické zariadenia boli navrhnuté tak, aby nenarušili jednoduchosť a tvarovú čistotu objektu. Základná farebnosť a štruktúra povrchov bola doplnená multifunkčným sklom, oceľovými sitami v čiernej a šedej farbe, zvislými zelenými plochami na fasáde z paviniča, ale aj perforáciami v hmote objektu a jeho povrchoch.

V obradnom priestore bol asymetricky umiestnený pevný žulový katafalk s otváraním zadnej steny a odsadený od podlahy štrbinou pre vytvorenie pocitu pokračovania jeho objemu do hlbín podsvetia.

Počas prestavby domu smútku sa predĺžil pôdorys obradnej sály vo východnom i západnom smere
Počas prestavby domu smútku sa predĺžil pôdorys obradnej sály vo východnom i západnom smere | Zdroj: Miro Šestina

Zaujímavý spôsob osvetlenia

Pre návrh obnovy objektu bola kľúčová aj koncepcia osvetlenia prirodzeným svetlom. Architekti vrátili denné svetlo do hlavného obradného priestoru prostredníctvom stropného preskleného zárezu prechádzajúceho plynule cez stenu až k podlahe. Toto riešenie umožnilo vytvorenie nadprirodzenej atmosféry javiska v čase obradu s rôznymi svetelnými scénami.

V prípade nepriaznivých podmienok sa priestor dosvetľuje minimalisticky riešeným umelým osvetlením s podobnou teplotou umelého svetla, ako má denné svetlo a s možnosťou regulácie jeho intenzity. Osvetlenie exteriéru bolo navrhnuté za účelom dosiahnutia plánovaného scénického efektu.

Foto: Miro Šestina