4 / 8
Osvetlenie exteriéru bolo navrhnuté za účelom dosiahnutia plánovaného scénického efektu Zdroj: Miro Šestina