5 / 8
Počas prestavby domu smútku sa predĺžil pôdorys obradnej sály vo východnom i západnom smere Zdroj: Miro Šestina