2 / 8
Pri modernizácii fasády domu smútku sa použili aj vláknocementové dosky Zdroj: Miro Šestina