7 / 8
Vláknocementové dosky možno perforovať a upravovať do ľubovoľného tvaru Zdroj: Miro Šestina