Nivy Tower
Galéria(23)

Nivy Tower: Kancelárska budova s pútavými výhľadmi na mesto

Súčasťou polyfunkčného areálu autobusovej stanice na bratislavských Mlynských nivách je aj 30-podlažná administratívna budova so vstupným námestím. Objekt sa nachádza v juhovýchodnej časti riešeného územia. Veľkoryso koncipovaná plocha námestia je verejným priestorom s fontánou a mestským mobiliárom.

Architektonické riešenie budovy

Objekt Nivy Tower je hmotovo riešený ako kolmá výšková budova obdĺžnikového pôdorysu, vertikálne predelená na troch stranách našikmenými zárezmi, tzv. stuhami, zvýrazňujúcimi jej dynamiku a štíhlosť. Svojou užšou (východnou) stranou je nasmerovaná ku križovatke Svätoplukova a ul. Mlynské nivy.

Na juhozápadnej strane sa prostredníctvom zárezov otvára centru hlavného mesta a jeho dominantám. Aj terasa na 29. podlaží je orientovaná práve týmto smerom. Samotný parter veže je pri hlavnom vstupe smerom ku križovatke ustúpený cez dve podlažia, čím sa vytvára prirodzený a plynulý nástup od rozptylového priestoru pri križovatke.

Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower
Nivy Tower

Dizajn objektu je tvorený troma základnými typmi fasády. Úlohou fasády administratívnej časti je rozdeliť hmotu budovy na menšie celky pomocou striedania dvoch farebných tónov zasklenia a zároveň vertikálne či horizontálne akcentovanými krycími lištami modulov fasády.

Okrem dvoch typov zasklenia a rámovania k tomu prispieva vertikálne a delia hmotu na menšie celky. Fasáda v parteri a na najvyššom podlaží je maximálne transparentná. Z polohy parteru otvára priamy pohľad do priestoru vestibulu a vizuálne ho pričleňuje k zrekonštruovanému bulváru Mlynské nivy.

Nivy Tower
Nivy Tower | Zdroj: Ondrej Synak

V obdobnom duchu je aj fasáda pripravovanej reštaurácie na 29. NP, ktorá vďaka svojej priezračnosti ponúkne panoramatický výhľad a odčlení funkcie tohto podlažia od nižších – administratívnych. Celý modulový systém fasády vyhovuje čo najflexibilnejšiemu budúcemu dispozičnému riešeniu kancelárií, prípadne iným priestorom.

Funkčné členenie budovy

Podzemné podlažia (2. PP, 1. PP, 1. PP-MP) sú vyhradené na parkovanie, technologické vybavenie a sklady. Všetky tri suterény sú priamo prepojené so suterénmi objektu autobusovej stanice, z ktorých je automobilový prístup do objektu Nivy Tower. Vstupné podlažie (1. NP) je určené pre peších a cyklistov.

Práve tu sa nachádzajú hlavné vstupy – do priestorov administratívy na 4. až 29. NP sa vchádza zo strany predpolia križovatky Mlynské nivy a Svätoplukova cez priestrannú vstupnú halu. Cyklovstup je z južnej strany z ulice Mlynské nivy. Príjazd a odjazd áut z podzemnej garáže je primárne cez rampu na Svätoplukovej ulici.

Nivy Tower
Nivy Tower | Zdroj: Ondrej Synak

Na tomto podlaží sa nachádzajú aj nájomné obchodné prevádzky, prístupné z časti autobusovej stanice, ale aj odpadové hospodárstvo a náhradný zdroj elektrickej energie. Sociálno­-hygienické zariadenie na 1. NP je navrhované pre verejnosť a spĺňa požiadavky pre imobilných.

Na úrovni 2. NP sa nachádza technologické podlažie, ktoré pokračuje na 3. NP, ako aj 5 nájomných obchodných jednotiek prístupných z časti autobusovej stanice. Nájomné administratívne podlažia sú umiestnené na 5. až 28. NP. Približne polovica rozlohy 29. podlažia slúži nájomnej gastronomickej prevádzke spolu s terasou prístupnou z tejto časti, zvyšná časť podlažia je vyhradená ostatným nájomným priestorom.

Nivy Tower
Nivy Tower | Zdroj: Ondrej Synak

Na streche Nivy Tower je umiestnené zariadenie na čistenie fasády a systém fotovoltických panelov, ako aj technické priestory, strojovne výťahov a technologická strecha so zariadeniami. Technický strešný priestor je obstavaný fasádou z protidažďových žalúzií, ktorá plní funkciu pohľadovej bariéry na technologické strešné zariadenia.

Nivy Tower, administratíva

Architekti: BENOY – Architecture & Masterplanning, SIEBERT + TALAŠ
Hlavný zhotoviteľ: HB Reavis Slovakia
Investor: HB Reavis Management
Počet podlaží: 3 PP, 30 NP
Nájomný priestor administratíva: 31 525 m2
Nájomný priestor obchod a služby: 1 150 m2
Realizácia: 5/2017 – 2/2020

Spracovala: Zuzana Kubalová