na nakupy do pivovaru
Galéria(13)

Na nákupy do pivovaru

Na viac ako storočnú tradíciu slávneho opavského obchodného domu Breda nadviazal projekt komerčného a spoločenského centra, ktorý vyrástol v jeho susedstve, v areáli bývalého meštianskeho pivovaru Zlatovar. Súčasťou nového centra sa tak stali objekty varne, kvasiarne, starej a novej sladovne aj fasáda pivníc na ležiaky a komín.

01 big image
02 big image
04 big image
05 big image
06 big image
07 big image
sha rucni detaily big big image
08 situace big image
Developer Develon – dcérska spoločnosť skupiny Quinlan Private, ktorá je investorom projektu – si bol vedomý potenciálu, čo ponúkal brownfield na okraji historického jadra mesta. Novostavby postavené na zelenej lúke prinášajú obyvateľom dostupné obchody a služby, ale často sú na menej výhodných miestach, prístupných len dopravnými prostriedkami, a niekedy s menej uspokojivou architektonickou kvalitou, za čo bývajú terčom kritiky. V Opave si areál schátraného pivovaru priam pýtal revitalizáciu a nové využitie. Susedný vychýrený obchodný dom Breda z roku 1928 od Leopolda Bauera predurčil obsah nového projektu.

Členitý celok
Pretvoriť pivovar s niekoľkými samostatne stojacimi budovami do jedného celku obchodného centra však znamenalo mimoriadnu výzvu. Developer pred ňu postavil architektonickú kanceláriu Šafer Hájek architekti, ktorá navrhla prepojiť existujúce budovy zasklenými átriami a novostavbami. Do jedného z átrií zakomponovali komín. Ten sa tak stal hlavnou dominantou a miestom, pri ktorom sa ľudia môžu stretnúť. Kľúčové existujúce objekty dvoch sladovní, varne a kvasiarne sa stali základom priestorového a funkčného usporiadania nového komplexu.

Pozdĺž nich sa vložili dve hlavné zasklené mestské ulice. Jedna pasáž smeruje kolmo na hradby, druhá je dotyčnicou hradieb a mieri k rotunde obchodného domu Breda. V budúcnosti tak bude možné napojiť nový komplex na existujúcu Bredu. „Objem komplexu je zámerne rozdelený na viaceré menšie časti. Získal tým mierku, ktorá je vo väčšom súlade s rastúcou okolitou zástavbou,“ opisujú projekt jeho autori. Väčšinu veľkých striech pokrývajú zelené terasy s výhľadmi, pričom hrany vonkajších terás sú lemované rastúcou zeleňou.

Konštrukcia
Medzi existujúce pivovarské budovy sa vsadilo aj niekoľko novostavieb – horný a dolný dvor, spájací kŕčok a prestavaný priestor bývalej strojovne –, ktorých konštrukciu tvorí monolitický železobetónový skelet, stužený komunikačnými jadrami. Tieto časti sú založené na pilótach, ako hydroizolácia sa použil fóliový systém s bentonitovou vrstvou. Jednotlivé obchodné priestory sú rozdelené sadrokartónovými priečkami, ktoré v budúcnosti umožnia variabilné usporiadanie interiéru. Fasády nových častí sú do veľkej miery riešené ako skladané – prevetrávané – systémy s pohľadovou vrstvou z ťahokovu, emailového skla či vonkajších obkladových dosiek. Medzi unikátne patrí fasáda zo zavesených panelov s grafickým betónom – ide o prvú realizáciu tohto systému v Česku. Pôvodné objekty boli citlivo rekonštruované. Boli podchytené pomocou prúdovej injektáže a staticky stiahnuté trvalými oceľovými lanami, oceľovými a železobetónovými prvkami. Na fasádach sa zachovali tehlové dekory, ktoré sa doplnili tehlami z pôvodných objektov (zbúraných v rámci stavby). Sedlové strechy existujúcich objektov majú krytinu z titánzinku. 

SC BREDA & WEINSTEIN
Miesto: Opava
Autori: Šafer Hájek architekti – Oldřich Hájek, Laco Fescu, Olga Rosová, Jaroslav Šafer
Investor: Quinlan Private prostredníctvom spoločnosti Breda & Weinstein
Developer: Develon CZ
Generálny dodávateľ: VCES
Projekt: AED project, Gleeds Česká republika
Realizácia: 16 mesiacov
Investičné náklady: viac ako 1 mld. Kč (asi 36,5 mil. €)
Stavebné náklady: 14 900 Kč/m2 (asi 545 €/m2)
Zastavaná plocha: 15 700 m2
Hrubá podlažná plocha: 55 000 m2

TEXT: KATEŘINA KOTALOVÁ
FOTO: FILIP ŠLAPAL

Článok bol uverejnený v časopise ASB.