Hmotová štúdia umiestnenia budov Zdravotníckeho kampusu Bory

Kooperatívnym susedom nemocnice Bory má byť zdravotnícky kampus pre vyše tisíc žiakov

Partneri sekcie:

Zdravotnícky kampus Bory v Bratislave-Lamači s nosným odborom zdravotná sestra má byť výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja, Penta Hospitals International (PHI) a Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Kampus, ktorý má byť výučbovým a vedecko-výskumným centrom, vyrastie na pozemku spoločnosti Bory. Má rozlohu 23 551 m2 a kompletné napojenie na inžinierske siete. V jeho blízkosti sa pripravuje projekt obratiska novej električkovej radiály. Predpokladaná kapacita je na úrovni 1200 – 1600 žiakov. Zamestnanci blízkej nemocnice Bory budú zdravotnícky kampus zároveň využívať ako školiace stredisko v rámci celoživotného vzdelávania.

V najrozvinutejšom slovenskom regióne –Bratislavskom kraji –je dlhodobo najnižší aj počet absolventov stredných zdravotníckych škôl na Slovensku. Riešením pre krajskú samosprávu je optimalizácia siete stredných škôl a koncept SMART škôl, ktorého príkladom je aj Zdravotnícky kampus Bory.

Ideový zámer vybudovania kampusu schválilo krajské zastupiteľstvo v piatok 31. marca. Riaditeľka Úradu BSK má predložiť projektový zámer vybudovania kampusu vrátane návrhu stavebných činností, detailných ekonomických parametrov projektu a zmluvného riešenia dotknutého pozemku do konca roka 2023.

Umiestnenie zdravotníckeho kampusu Bory v území
Umiestnenie Zdravotníckeho kampusu Bory v území | Zdroj: BSK

BSK ako zriaďovateľ stredných zdravotníckych škôl má vybudovať komplexnú infraštruktúru (škola, internát, telocvičňa) pre vzdelávanie vrátane priestorov pre simulačné centrum, ktoré bude slúžiť ako cvičná nemocnica. V dispozíciách školských budov sa upúšťa od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné a pristupuje sa k budovaniu multifunkčných priestorov.Predseda BSK Juraj Droba povedal, že ich ambíciou je uchádzať sa o finančné zdroje z Programu Slovensko 2021 –2027.

V materiáli na rokovanie krajských poslancov sa uvádza, že nemocnica Bory, ktorú Svet zdravia otvoril v marci, však nedokáže odborne ani kapacitne zabezpečiť praktické vyučovanie pre všetkých žiakov vo všetkých odboroch, dokonca ani pre nosný odbor praktická sestra. Nemocnica Bory má byť novým poskytovateľom praktického vyučovania, nemôže však byť jediným.

V zmysle memoranda z mája 2022 bude PHI súčinná pri vzdelávaní študentov v nemocnici. Poskytne aj konzultácie pri realizácii projektu komplexnej infraštruktúry v rámci výučbového centra a vedeckovýskumného centra a v spolupráci so zúčastnenými stranami bude prinášať moderné riešenia a inovácie.

Zdravotnícky kampus Bory, Bratislava-Lamač

Investor: BSK
Predpokladaná kapacita: 1200 – 1600 žiakov
Rozloha pozemku (vlastník Bory, a.s.): 23 551 m2   
Stav: v príprave