Konferencia Drevo v modernej architektúre

Partneri sekcie:

Od roku 2008 až do dnešných dní sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5% na viac ako 10%. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva.

Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30%. „Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa konečne podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže konečne môžeme stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty. Rovnako dôležitou úlohou však zostáva, aby sme investorov ale aj individuálnych stavebníkov vo väčšej miere vrátili k drevu“, hovorí predseda sekcie, Ing. Róbert Lukáč z firmy WHC.

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok.

Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa Sekcia drevostavieb ZSD SR rozhodla usporiadať prestížnu medzinárodnú konferenciu pod názvom „Drevo v modernej architektúre“. Aby sme na Slovensku stihli naskočiť na už unikajúci vlak drevostavbárov v okolitých krajinách. Hlavným zámerom a cieľom konferencie bude na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách prezentovať prednosti drevostavieb na Slovensku.

Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu sa zorientovať v ponuke. Priestor dostanú aj akademici s prvkami inovácií v branži. Zabezpečíme prednášku špičkových architektov z kancelárie EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme výškovej modernej architektúry v Kanade a v Rakúsku. Pre starostov a primátorov slovenských miest a obcí ponúkneme možnosti riešení drevenej architektúry vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov v nízkoenergetickom až pasívnom štandarde v obciach na Slovensku. Sme radi, že sa nám podarilo získať prestížne profesijné združenia a komory ako partnerov pre organizovanie konferencie. Je určená širokej odbornej ale i laickej verejnosti a atraktivita prostredia, v ktorom sa koná bezpochyby prispeje k jej dobrému priebehu.

Prihláška na konferenciu a program

www.zsdsr.sk