Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Prestížne ocenenie za rekonštrukciu hotela Golden Crown v Prahe

image 71500 25 v1

V úplnom závere vlaňajšieho roka sa mohla třebíčska DELTA radovať z veľmi hodnotného ocenenia THE BEST OF REALTY (NAJLEPŠÍ Z REALÍT) udeleného za rekonštrukciu historicky veľmi významnej secesnej stavby – šesťpodlažného hotela Golden Crown, ktorý sídli priamo v centre Prahy na Vladislavovej ulici 26. Erik Štefanovič potvrdil, že z hľadiska logistiky prác išlo o veľmi náročnú a mimoriadnu stavbu.

Súťaž Najlepší z realít (Best of Realty), ktorá sa v Čechách považuje za najprestížnejšiu vo svojom odbore, sa koná pod záštitou Asociácie pre rozvoj nehnuteľností (ARTN) združujúcej najvýznamnejšie osobnosti českej developerskej scény. Na slávnostnom galavečere sa oceňujú projekty, ktoré prispievajú k rastu úrovne českého realitného trhu. Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní kvality boli: výber lokality, urbanistické a architektonické riešenie, kvalita realizácie a zvlášť úspešnosť na realitnom trhu.

S výrazným pričinením firmy DELTA Projektconsult ako projektového manažéra a technického dozoru stavby sa na rohu Vladislavovej a Charvátovej ulice v centre hlavného mesta ČR na jeseň minulého roka prebudila z agónie šesťpodlažná secesná budova, ktorú už roky nikto nevyužíval. Nový život do tohto v mnohom výnimočného hotela vlial spolu so svojím tímom investor UCTAM Czech republic, s.r.o. Secesný rodokmeň stavby sa podarilo doplniť o sériu pozoruhodných dizajnových riešení.

Znovuzrodenie secesnej stavby uprostred Prahy

„Logistika výstavby bola značne komplikovaná, čo bolo podmienené jednak jej polohou vo frekventovanom centre Prahy s jeho úzkymi ulicami a jednak aj čulým stavebným ruchom, ktorý v tejto časti panoval v čase rekonštrukcie,“ spresnil Štefanovič. Okrem komplikovanej dopravy zvyšovala náročnosť realizácie diela aj striktná požiadavka na zachovanie historického nádychu budovy s vysokým počtom historických prvkov. Bola to nielen požiadavka verejnej správy, ale aj priorita skúseného a vnímavého investora. S dôrazom na zmysel pre farby a dizajn trval na precíznom vyhotovení všetkých reštaurátorských prác, a to vonku i vnútri budovy.

Riadenie stavebného projektu

„Technické i kvalitatívne nároky na realizáciu diela boli vysoké, výstavba bola náročná,“ konštatoval Štefanovič. V jeho hlase však znela hrdosť na to, že práve na takejto stavbe môže DELTA naplno uplatniť svoje skúsenosti. Okrem technického dozoru tu pôsobila aj ako projektový manažér a koordinátor bezpečnosti práce. Úrady striktne vymedzili denný čas určený na výstavbu, preto ho bolo potrebné bezo zvyšku využiť. V praxi to znamenalo, že vo finálnej fáze realizácie pracovalo na stavbe v jednozmennej prevádzke i 100 a viac ľudí z rôznych odborov.

Secesná fasáda

Oprava takejto komplikovanej fasády s jemnou štukatúrou s kombináciou štítkov a rastlinných motívov je veľmi náročná a samozrejme aj nákladná. Pôvodná zdobená fasáda a vnútorné omietky sa síce z väčšej časti zachovali, ich uvedenie do pôvodného stavu však nie je o nič jednoduchšie ako vytvorenie replík na miestach s veľkým poškodením pôvodných prvkov. „Bola to nekonečná jemná práca vyžadujúca si mimoriadnu trpezlivosť a presnosť”, uviedol Štefanovič.

Čas bol veľkou výzvou

Za najnáročnejšiu pri realizácii rekonštrukcie hotela považuje Štefanovič sanáciu objektu. „Vlhkosť zadržiavaná v konštrukciách suterénu bola skutočne vysoká. „Muselo sa pristúpiť k vysušovaniu, čo nás limitovalo hlavne časovo, pretože pred znížením vlhkosti na požadovanú úroveň nebolo možné vykonávať ďalšie nadväzujúce práce. Aplikovali sa tu sanačné omietky, vytvoril sa vzduchotechnický kanál na odvádzanie vlhkosti,” uzavrel Štefanovič.

www.delta.at/sk/delta-holding/referencie.html

ZDROJ: PR článok spoločnosti Delta Projektconsult s. r. o.

Komentáre