Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Galéria(10)

Je to oficiálne: Výstavba niekdajšieho Fenix Parku sa začne čiastočnou úpravou Račianskej ulice

V minulosti išlo o kontroverzný projekt, proti ktorému sa postavila časť verejnosti i bývalé vedenie mestskej časti Nové Mesto. Dnes ohlasuje reštart pod staronovým názvom Stollwerck Residence i čiastočným redizajnom. Na finálne stavebné povolenie stále čaká, najskôr sa ale začne so stavebnými úpravami Račianskej ulice, čo dnes oficiálne potvrdila aj mestská časť.

Len pred pár týždňami sme informovali o znovuzrodení kedysi kontroverzného projektu s názvom Fenix Park, ktorý sa mení na Stollwerck Residence. Potvrdili nám to dva od seba nezávislé zdroje, pričom architekt Andrej Gajdoš nám priblížil jeho nový redizajn a zároveň objasnil viacero informácií z minulosti. 

Politické aféry aj stopnutie projektu

Zámer má totiž za sebou dlhú históriu, mnoho diskusií, ale aj pádov. Vzniknúť mal v Novom Meste na križovatke Jozefa Čabelku, priamo oproti ubytovni Hviezda, tzv. Kukurici či areálu Výskumného ústavu zváračského. Za projektom stála spoločnosť Wigro Trade Center, v ktorej kedysi pôsobil aj oligarcha Juraj Široký.

Táto firma predstavila svoje plány ešte v prvom desaťročí tohto milénia, konkrétnejší architektonický výraz však zverejnila až v roku 2016, keď firma publikovala zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). O rok neskôr mu Magistrát hlavného mesta SR udelil zelenú súhlasným záväzným stanoviskom – tým poukázalo na fakt, že projekt je v súlade s územným plánom mesta. 

Opačný názor ale mala mestská časť, ktorá zverejnila svoje vlastné stanovisko. S rozhodnutím mesta sa Nové Mesto nestotožňovalo – projekt odmietlo hneď dvakrát v roku 2016 a 2018. Podľa mestskej časti nebol v súlade so záväznou časťou územného plánu. 

Pôvodný vizuál Fenix Parku, voči ktorému sa ohradilo bývalé vedenie mestskej časti i časť verejnosti
Pôvodný vizuál Fenix Parku, voči ktorému sa ohradilo bývalé vedenie mestskej časti i časť verejnosti | Zdroj: Andrej Gajdoš

Stopku definitívne dostal v roku 2020, keď bývalé vedenie mestskej časti detailne skonštatovalo, že zámer nerešpektuje charakteristický obraz a proporcie stabilizovaného územia, ale aj to, že do zástavby vnáša neprijateľný kontrast, teda neúmerné zaťaženie pozemku. Developer sa ale odvolal a požiadal o vydanie územného rozhodnutia, ktoré po zmenách v projekte aj získal. Následne ostalo okolo tohto zámeru ticho. 

Fenix Park bol spomenutý až v súvislosti so zatknutím bývalého starostu Rudolfa Kusého, ktorý mal údajne škodiť developerom viacerých plánovaných projektov v Novom Meste, vrátane Fenix Parku. Ako nakoniec informoval Denník N, bývalý komunálny politik je rovnako podozrivý, že si vypýtal 150-tisícový úplatok a uplatniť chcel aj paragraf 363 od generálneho prokurátora Maroša Žilinku. 

Dôležitý redizajn i ujasnenie informácií z minulosti

Andrej Gajdoš nám ale poskytol vlastný pohľad na celú situáciu. Podľa neho sa bývalému vedeniu Nového Mesta architektúra projektu páčila a nič proti nej nemali. Problémom bola výška budov, zaťaženie frekventovanej križovatky a verejný priestor, teda nádvorie medzi oboma budovami, ktoré bolo od terénu výškovo oddelené.

Pôvodný architektonický výraz z polovice minulého desaťročia tak prešiel v roku 2021 redizajnom. Pôvodný investor, firma Wigro Trade Center, za ten čas projekt odpredal a novým investorom sa stala firma Sibareal, a.s. prepojená na 3DUBY PARK, a.s.

Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence.
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence. | Zdroj: Andrej Gajdoš

V redizajne sa nachádzajú tri dôležité zmeny, dve vyplývajú z požiadaviek mesta a jedna od investora. Prvá súvisí s objemom – upravená bola výška i skladba bytov, aj keď len minimálne. Z nižšej 13-podlažnej obytnej budovy bolo ubratých 5 podlaží a vyšší apartmánový dom o 18 podlažiach ostal podlažnosťou nezmenený. V prípade dominanty projektu sa ale zmenil počet apartmánov a pridali sa byty. 

Redizajn spočíval aj v zmene verejného priestoru, ktorý už po novom nie je zdvihnutý o dva a pol metra, ale je s terénom v zarovnaný. Architekt nám priblížil, že vertikálne bol poňatý od začiatku najmä pre i prítomnosť rušnej križovatky, od ktorej ho chceli oddeliť.

Posledná tretia zmena bola iniciovaná investorom, ktorý chcel každému bytu poskytnúť vonkajší priestor. Do budovy tak architekt Andrej Gajdoš zakomponoval dve fasády, pričom druhá fasáda je premietnutá von o jeden a pol metra – tvorí tak balkónoradie s požadovaným vonkajším priestorom pre každú nehnuteľnosť.

Začne sa úpravami Račianskej ulice

Skutočnosť, že projekt ožíva, sme sa dozvedeli aj z nenápadného dokumentu, ktorý oznamuje začatie stavebného konania na preložky trakčných stĺpov, vedenia a verejného osvetlenia na Račianskej ulici. V dokumentácii sa nachádzala jedna veta, ktorá z nenápadného dokumentu spravila dôležité oznámenie: „… táto iniciatíva sa deje pre výstavbu polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence.”

Nové Mesto nám rovnako potvrdilo, že prijalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence ešte v októbri roku 2022. Konanie sa dodnes nezačalo, to však nič nemení na veci, že projekt sa skutočne blíži k realizácii.

Svedčí o tom najnovší dokument Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Inštitúcia totiž zverejnila rozhodnutie, v ktorom vydáva stavebné povolenie na realizáciu prvých stavebných úkonov na Račianskej ulici, ktoré sú súčasťou výstavby Stollwerck Residence. 

Podľa povolenia má byť vybudovaný vjazd do podzemnej garáže a výjazd na priľahlú komunikáciu cez prídavný pruh pre odbočenie z Račianskej ulice. Oba pruhy majú mať šírku tri metre, pričom spevnená krajnica s vodiacim prúžkom jeden meter. Súčasťou vjazdu je aj vybudovanie novej autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy v dĺžke 25 metrov a šírke tri metre. Zostatok voľnej šírky cesty bude jeden meter, čo značí, že celkovo bude mať komunikácia šírkové rozpätie jedenásť metrov. 

Podľa vizualizácie z roku 2021 má byť zastávka vybudovaná ešte pred odbočením do vjazdu podzemnej garáže, len pár metrov za križovatkou. Podľa vektorovej mapy z roka 2023 je to presne naopak.
Podľa vizualizácie z roku 2021 (vľavo) má byť zastávka vybudovaná ešte pred odbočením do vjazdu podzemnej garáže. Podľa vektorovej mapy (vpravo) z roka 2023 je to presne naopak | Zdroj: Andrej Gajdoš / mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Podľa vizualizácií redizajnu z roku 2021 má byť zastávka vybudovaná ešte pred odbočením do vjazdu podzemnej garáže, len pár metrov za križovatkou. Podľa vektorovej mapy, zverejnenej v dokumentácii v októbri tohto roka, je to presne naopak. Tesne za križovatkou sa nachádza vjazd do podzemnej garáže a o pár metrov ďalej aj výjazd. Autobusová zastávka by sa tak nachádzala až za týmito úpravami.

Architekt redizajnu, Andrej Gajdoš, nám potvrdil, že na projekte už nepracuje a zámer prebrala iná spoločnosť, ktorá môže robiť úpravy v rámci projektovej dokumentácie. Je teda možné, že nová firma túto možnosť využila a upravila pôvodný návrh usporiadania vjazdu, výjazdu i zastávky MHD na cestnej komunikácii. Pravdepodobne tak bude platiť najnovšia verzia, ktorej autorizovaným projektantom je Michal Harčiarik, inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

Dnes je teda potvrdené, že výstavba Fenix Parku sa začne úpravami Račianskej ulice. Tu ostáva povedať, že konečne. V súčasnosti totiž ide o upadnuté územie, na ktoré sa pozabudlo. Lokalita vyzerá spustnuto, dominuje jej šeď a nízky štandard verejného priestoru.

Nachádza sa tu pritom jedna z najvyťaženejších križovatiek Bratislavy – Križovatka Jozefa Čabelku, ale aj Ministerstvo spravodlivosti SR. V tesnej blízkosti sa zase buduje projekt Green Corner, rekonštruuje výškový objekt ubytovne Hviezda a výhľadovo má byť prebudovaný aj priemyselný areál Zváračského ústavu na byty. 

V konečnom dôsledku, ide o širšie centrum Bratislavy, ktoré by si zaslúžilo reprezentatívnejší vizuál, ale aj lepšiu funkčnosť komunikácií. Výstavby a rekonštrukcie zmienených projektov to môžu docieliť. Úpravy Račianskej ulice sa ale najskôr začnú pri developmente Stollwerck Residence, ktorý síce disponuje finálnym povolením na prispôsobenie komunikácie jeho požiadavkám, na samotné stavebné povolenie ale stále čaká.

Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Vizual 01
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence
Redizajn projektu a aktuálna podoba Stollwerck Residence