Podľa vizualizácie z roku 2021 (vľavo) má byť zastávka vybudovaná ešte pred odbočením do vjazdu podzemnej garáže. Podľa vektorovej mapy (vpravo) z roka 2023 je to presne naopak Zdroj: Andrej Gajdoš / mestská časť Bratislava – Nové Mesto