hotel roca vkosiciach
Galéria(4)

Hotel ROCA v Košiciach

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Novootvorený ľahko dostupný individuálnou, ako aj hromadnou dopravou košický Hotel ROCA ponúka ubytovanie v niekoľkých typoch plno klimatizovaných izieb a apartmánov s bezplatným internetovým pripojením v každej izbe či apartmáne. Je ideálny pre krátkodobé ako aj dlhodobé pobyty v Košiciach. K dispozícii je aj hotelové parkovisko.

hotel roca v kosiciach 6224 big image
2   9 big image
4 big image
Dômyselné vydarené architektonické riešenie vychádza z existujúceho stavu pôvodnej stavby a novostavby prístavby. Dôraz je kladený predovšetkým na skvalitnenie materiálového riešenia a na úpravu dispozície pre nový účel tejto stavby prechodného ubytovania. V ubytovacej časti je 114 lôžok, z toho dva 2-lôžkové apartmány (3. NP a 4. NP), jeden 2-lôžkový apartmán bezbariérový (2. NP), 54 2-lôžkových izieb (2. NP – 4. NP). Na 1. NP je hotelová hala, lobby bar: 20 miest, reštaurácia: 48 miest, salónik: 46 miest. Kongresová časť je pre 184 účastníkov. Má 5 podlaží, z toho 1 PP a 4 NP. Celková podlažná plocha hotela čistá: 2.249,64 m2, zastavaná plocha hotela – 536 m2, kongresovej časti – 356 m2.

Vstup do hotela z areálu BUILDINGSCITY zostal zachovaný, umožňuje prístup k recepcii penziónu aj schodisku. Vstup do hotela z Južnej triedy je prepojený s novovytvorenou recepciou a lobby barom. Exteriér hotela – kombinácia omietky a rámových konštrukcii s natiahnutou sieťovinou s potlačou na existujúcej pôvodnej stavbe a fasádnych sendvičových panelov na prístavbe, výplne otvorov sú v hliníkovom ráme.

Priečky – pôvodnej stavbe sú klasické murované (prevažne v 1. NP a 1. PP), ako aj ľahké konštrukcie sádrokartónových priečok (2. až 4. NP), ktorých konštrukčné riešenie zodpovedá požadovanému stupňu požiarnej odolnosti. V pôvodnej stavbe hotela je existujúci nosný konštrukčný systém zachovaný v plnom rozsahu – nosné obvodové tehlové murivo hrúbky 450 mm a železobetónové monolitické stĺpy. Nosná konštrukcia prístavby – zvislou sú oceľové stĺpy z profilov HEB120 a vodorovnou oceľová konštrukcia z jaklových profilov RH60/5, resp. RH50/5.

Obvodové konštrukcie – pôvodné murivo hrúbky 450 mm dodatočne zateplené silikátovou omietkou a maľbou.

V časti prístavby je obvodový plášť zo sendvičových panelov s tepelnou izoláciou na báze polyuretanu hrúbky 100 mm. Na pôvodnej stavbe hotela – oprava strešného plášťa. V časti prístavby je strecha z montovaných sendvičových strešných panelov.

rekonštrukcia, Košice, Južná trieda 117
Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
Projektant architektonickej časti: KOPA, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Maroš Motýľ
Hlavný zhotoviteľ: SOLIDSTAV
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Šulík
Stavebník: BUILDINGS CITY, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Slavomír Šulkovský
Stavebné náklady bez DPH: 2,10 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Ing. arch. Štefan Pacák