Eden Park sa nasťahoval  na bratislavský Štrkovec
Galéria(9)

Eden Park sa nasťahoval na bratislavský Štrkovec

Eden Park sa od minulého mesiaca nachádza medzi Prešovskou a Drieňovou ulicou v Bratislave. Hoci nejde o bájnu rajskú záhradu, bratislavské ambície nie sú vzdialené. Poskytnúť svojim obyvateľom príjemné bývanie na zemi – konkrétne v lokalite Štrkovec. Náročná situácia pozemku medzi susednými objektmi vpísala do jeho pôdorysu tvar ryby, ktorá akoby vzdialene odkazovala na svoje poslanie – bezpečnú plavbu v oceáne ľudských potrieb. „Najväčšou výzvou však bola aplikácia možností územného plánu a zhmotnenie požiadaviek klientov,” hovorí jeden z autorov projektu Ing. arch. Roman Talaš.

Napĺňanie výziev
Z architektonického hľadiska možno súhlasiť s ďalším autorom projektu Ing. arch. Matejom Siebertom, že dizajn projektu je daný lokalitou, v ktorej sa nachádza. „Je tam nesmierne veľa vplyvov, pričom v Bratislave sú najvýraznejšie svetlotechnika a regulačný plán,” hovorí Matej Siebert.

Výzvy sa však dali napĺňať iba hľadaním variantov. Príkladov veľkých bytových komplexov nebolo počas vzniku projektu Eden Park, teda v roku 2004, ešte veľa. Rozadol sa dokončoval, Koloseo sa ešte len rozbiehalo.

Riešení bolo veľa, no napokon sa ­varianty zúžili na dve koncepcie: skupinu samostatných výškových objektov alebo pospájané objekty porovnateľných výšok. „Vybrali sme si druhú alternatívu, ale vzápätí vyvstala otázka, ako vytvoriť 240 metrov dlhý objekt tak, aby nevyzeral ako dlhý,“ hovorí Roman Talaš. „Kompozične sme teda objekt upravili a rozdelili na logické sekcie.“

Výsledkom je vznik piatich blokov – A, B, C, D, E, ktoré sú poprepájané fiktívnymi vežami na danom území. Každý z blokov sa vyznačuje špecifickou charakteristikou. Najvyšší je blok A orientovaný k Štrkoveckému jazeru, ktorý je pohľadovou dominantou, pričom ďalšie bloky na neho nadväzujú.

V bloku B sú prevažne 2-izbové byty, blok C je zase charakteristický atypickými bytmi, blok D sa podobá na blok B a blok E má severnú fasádu do Prešovskej ulice ako pokračovanie šikmej uličnej čiary. Práve ich poprepájaním vznikla kostra veľkej ryby. Rozmanitosť pôdorysu vytvorila bohatosť dispozície bytov a zaujímavé možnosti pre klientov.

Mix funkcií
Komponovanie hmôt, sa však neodvíjalo len od architektonického tvarovania, ale aj od meniacej sa štruktúry požiadaviek. Menila sa dispozícia bytov, ale aj ich štruktúra. Zvažovala sa ich optimálna kombinácia, ktorá by zaistila úspech projektu na trhu. Po dlhých diskusiách sa vylúčilo chodbové usporiadanie bytov a zvolil sa variant s menším počtom bytov na chodbe. Tak získajú budúci užívatelia väčšiu intimitu a sociálnu pohodu. V parteri sa bytová funkcia postupne rozšírila o obchod a služby a výsledný mix začal nadobúdať dnešnú podobu.

„Napriek týmto zmenám a občas radikálnemu vývoju som presvedčený, že kvalita projektu získala – len spracovanie bolo náročnejšie v kontexte širších súvislostí,“ odpovedá architekt Talaš. „Je až neuveriteľné, že sa nám nakoniec v spolupráci   investorom a dodávateľom podarilo zabezpečiť dokončenie komplexu v termíne a neprekročiť výšku investičných nákladov. A s tým sme spokojní.“

Konštrukcia a plášte
Nosný konštrukčný systém je navrhnutý s ohľadom na komplexnosť a nerovnomernosť tvaru objektov z monolitických železobetónových konštrukcií z jedného typu betónu, ostatné konštrukcie sú murované. Tuhé centrá objektov zabezpečujú vertikálne jadrá, ktoré sú tiež z monolitického železobetónu a podporované nosnými železobetónovými stenami.

Strešný plášť je štandardný, so štrkovým zásypom, na prízemí a nižších podlažiach ako zelená strecha. Obvodový plášť zdôrazňuje estetickú kompaktnosť. Základom je obkladový systém fasády s prevetraním a kontaktný zatepľovací systém s omietkou. Zasklenie je dimenzované s ohľadom na viaceré parametre. Plášť dopĺňajú prvky pasívnej a aktívnej protislnečnej ochrany a požiarne pásy medzi podlažiami.

Onedlho by sa do bytov mali nasťahovať prví klienti. Interiér v nich je riešený v spoločných priestoroch bytov s vertikálnymi šachtami umožňujúcimi inštaláciu a údržbu technických zariadení. Podlahy sú diferencované podľa účelu využitia, vo vstupných a komunikačných priestoroch sa navrhli ľahko udržiavateľné materiály a v suterénnych priestoroch cementové podlahy s vysokou odolnosťou proti oderu.

Zvláštnosťou sú veľké okná s nižším parapetom, a teda lepším výhľadom, pričom byty sú presvetlenejšie a očný kontakt sediaceho človeka s exteriérom je zabezpečený. Takisto dvere sú vyššie, ako je bežný štandard.

Smerovanie k environmentu

„Aj keď náš projekt nesmeroval ku koncepcii green building, vo svojom koncepte dôsledne využíva nízkoenergetické systémy,“ hovorí Roman Talaš. „Prostredníctvom dostupných poznatkov rešpektuje návratnosť vynaložených investičných prostriedkov.“

Dom je napojený na teplovod s centralizovanou výrobou, čiže záťaž exhalátmi je koncentrovaná do vopred vybratej oblasti. Každý byt má samostatnú vykurovaciu jednotku, čím si samostatne reguluje využitie tepla. Inými slovami, je to niečo ako kotol v rodinnom dome. „Izolácia z minerálnej vlny s nadštandardnými oknami zabezpečuje kvalitný obvodový plášť pre budovu, ktorá tak vytvára predpoklady na nižšie náklady ako v bežnom dome. Aj preto možno hovoriť o smerovaní k environmentu,” dodáva architekt Roman Talaš.

Život ako v Edene
Lídri ateliéru Siebert & Talaš pripúšťajú, že bytovka je komerčná stavba, ale svojím výsledkom presviedčajú, že aj tá sa dá naplniť ako úspešne zrealizovaná výzva. Autori sa museli vyrovnať s náročnou lokalitou, ktorá okrem iného spôsobila, že komplex sa nedá vnímať ako celok. Nie je to dom s klasickou uličnou fasádou, človek sa k nemu musí prepracovať a nájsť si miesto na vnímanie jeho členitosti. Odmenou sú zaujímavé pohľady na plastické fasády vytvárajúce pôvabné hry svetla a tieňa, priehľady v podchodoch, ako aj svieži medzipriestor so zeleným parkom v blízkosti susednej Borie.

Architekti konštatujú, že chceli vytvoriť bytovku v optimálnom moduse. Výsledok v meniacich sa podmienkach je pozitívny a o ostatnom rozhodne samotná prevádzka, ktorá sa pomaly rozbieha. Kto by nechcel žiť v Edene?


Pôdorys 1. NP

Obytný komplex Bratislava – Bajkalská Park Project (Eden Park)
Miesto: Drieňová – Prešovská ul., Bratislava
Investor: Eden Park Project, s. r. o.
Autori: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Úžitková plocha: 46 690 m2
Zastavaná plocha: 2 967 m2
Celková plocha územia: 9 982 m2
Počet bytov: 278 bytov
Celková plocha bytov: 24 400 m2
Plochy bytov: od 64 do 267 m2
Počet garážových státí: 355
Začiatok výstavby: 11/2007
Ukončenie výstavby: 10/2009
Generálny dodávateľ: ZIPP a. s.
Dodávatelia:
Dvere – drevené: TOP DOOR, s. r. o.
Dvere – bezpečnostné: Sherlock, s. r. o.
Dvere – požiarne: Hasil, s. r. o.
Dvere – hliníkové, plastové: Incon, s. r. o.
Chladenie: Klimatech, s. r. o.
Obklady a dlažby: Domoss technika, a. s.
Parkety: PARKETT PLUS, spol. s r. o.
Slaboprúd: Datalan, a. s.
Silnoprúd: Hetech Services, a. s.
Fasáda kontaktná: Ferzastav SK, s. r. o.
Fasáda nekontaktná: Ing. Dušan Kaliský Dukastav
Strecha: GLOBAL Systém, spol. s r. o.
VZT: Trade service, spol. s r. o.
Výťahy: Schindler výťahy a eskalátory, a. s.
ZTI a UK: P. I. M. Slovakia, a. s.
Zámočnícke výrobky, sklenené zábradlie: AMI DESIGN, s. r. o.
Zámočnícke výrobky: Metall Design a Zámočníctvo ­Minarovič

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.