Dunajská Inner City Residence
Galéria(6)

Dunajská Inner City Residence

Partneri sekcie:

Manderlák, Liga pasáž, potraviny Teta, obuv Baťa. A potom Inner City Residence. Nový mestský dom na Dunajskej ulici v Bratislave by mal podľa svojich tvorcov pokračovať v príbehu, ktorý sa tu začal podľa historikov už niekedy v 14. storočí. „Projekt vznikol na základe potreby vrátiť život do chátrajúceho miesta na legendárnej Dunajskej,“ spomína na začiatok dlhej cesty manažér podpory predaja spoločnosti Hrivis developing, a. s., Miroslav Mahdalík.

Rezidenciu predstavujú dve voľne stojace budovy, ktoré tvoria súvislý komplex. Uličný objekt má klasický obdĺžnikový pôdorys a vypĺňa priestor medzi dvoma staršími budovami. Je doslova napojený na svoje okolie – dve jej bočné steny sú prilepené na steny susedných budov. Druhá budova v tvare písmena U je situovaná do vnútornej časti parcely a svojou pozíciou vnútri pozemku vytvára priestor na zazelenený dvor. „Stavbu sme navrhli tak, aby rešpektovala historickú uličnú čiaru,“ hovorí architekt Peter Jurkovič z ateliéru gutgut.

Horizontálne aj vertikálne členenie uličnej fasády bolo podmienkou Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Z núdze je však cnosť – horizontálnym členením fasáda získala ľahkosť a vertikálnym zasa rytmus. Zaujímavou ju robí aj použitý materiál – je obložená holandskou tehlou, ktorou chceli architekti podčiarknuť mestskú funkciu bytového domu. Fasáda svojou dispozíciou zapadá do okolitej zástavby a tehlové priečelie budovu zasa zvýrazňuje tak, aby sa v pôvodnej zástavbe úplne nestratila. Ozdobou tváre stavby sú malé balkóny so skleneným zábradlím a korunu z uličnej strany jej nasadzuje vysunutá časť bytu na piatom poschodí s veľkým oknom do ulice, ktorá pripomína zvedavé oko. 

Dunajská Inner City Residence
Miesto / Location: Dunajská ulica, Bratislava
Druh výstavby / Type of construction: novostavba
Využitie / Function: polyfunkčný objekt
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. R. Halmi, Ing. arch. P. Jurkovič, Ing. arch. L. Kordík, Ing. arch. Š. Polakovič
Hlavný projektant: BLAU, spol. s r. o.
Hlavný zhotovovateľ: BCI, a. s.
Stavebník: HRIVIS Group, s. r. o.
Investor, developer a prevádzkovateľ / Investor, developer and operator: Hrivis developing, a. s.
Investičné náklady s DPH: 26,070 mil. €
Začiatok výstavby / Beginning of construction: 7/2008
Ukončenie výstavby / Completion of construction: 12/2009
Počet bytov v bytovom dome / Number of flats in block of flats: 43
Počet nadzemných podlaží / Number of above-ground floors: 6 + 1
Počet podzemných podlaží / Number of under-ground floors: 4
Počet parkovacích miest v garáži / Number of parking places in garage: asi 200
{PL}

   
   

foto: Peter JURKOVIČ