V Českých Budějoviciach vyrastie centrum celoeurópskeho významu

Partneri sekcie:

Vlani v októbri vypísalo najväčšie mesto Juhočeského kraja architektonickú súťaž na rekonštrukciu domu v historickom centre. V súčasnosti uznávaná Galéria súčasného umenia a architektúry, ktorá v dome sídli, by sa tak mohla pod vedením kurátora Michala Škodu stať celoeurópskym významným centrom na juhu Čiech.

Predmetom architektonickej súťaže bolo spracovanie architektonického návrhu premeny súčasného Domu umenia na Námestí Přemysla Otakara II. na Centrum súčasného umenia a architektúry.

Súčasťou riešenia je návrh turistického informačného centra, výstavnej galérie, vzdelávacieho centra, kancelárskych priestorov, experimentálneho interaktívneho priestoru, nutného sociálneho a technického zázemia vrátane úprav dvora a podlubia objektu.

Projekt je súčasťou prípravy kandidatúry mesta České Budějovice na Európske hlavné mesto kultúry 2028.
Na všetkých poschodiach vznikne flexibilne využiteľný otvorený priestor.
Vstupná chodba je nahradená stredovou pasážou, ktorá vytvára verejný priestor a sprístupňuje dvor.
Dvor prepája pasáž s námestím.
Otvorená platforma je jedinečný priestor pod novou strešnou krajinou s multifunkčným využitím.
Rez.
Pôdorys 2. NP.
Pôdorys 3. NP.

Medzinárodná účasť

Porota zložená z popredných českých architektov (Zdeněk Fránek, Zdeněk Jiran, Pavel Nasadil, Martin Krupauer) a volených zástupcov mesta vyberala z niekoľkých návrhov na základe celkovej architektonickej koncepcie a kvality riešenia návrhov. Tie boli spracované päticou českých aj zahraničných ateliérov vybraných na základe posúdenia poskytnutých referencií.

V súťaži zvíťazilo združenie architektov berlínskeho ateliéru AFF Architekten a českobudějovického štúdia Malý Chmel. Víťazný návrh je postavený na očistení konštrukcií a dispozície tak, aby na všetkých poschodiach vznikol väčší otvorený priestor, ktorý by umožnil jeho flexibilné využitie.

Na druhom mieste sa umiestnil pražský ateliér MCA a na treťom mieste bratislavský GutGut ateliér. Odmena bola udelená štúdiu Marcely Steinbachovej a ateliéru AOC. Mesto bude s víťazom súťaže rokovať o zmluve na zhotovenie projektovej dokumentácie a zároveň hľadať možnosť financovania predovšetkým z národných a európskych fondov, ktoré by mohli pokryť až dve tretiny predpokladanej investície.

Na všetkých poschodiach vznikne flexibilne využiteľný otvorený priestor.
Na všetkých poschodiach vznikne flexibilne využiteľný otvorený priestor. | Zdroj: Malý Chmel

Potenciál podlubia

Riešenie parteru vychádza z jestvujúceho stavu, vstupnú chodbu nahrádza stredová pasáž, ktorá vytvára verejný priestor inšpirovaný priechodom medzi Krajinskou a Českou ulicou. Pasáž prechádza celou hĺbkou domu a sprístupňuje dvor, ktorý je zapojený do diania v dome. Na pasáž je napojené existujúce schodisko. V parteri v súlade so zadaním architekti navrhujú služby verejnosti a informačné centrum.

„Room for an art“ je miestnosť určená na umelecké inštalácie, ktorá bude slúžiť na prezentáciu hosťujúcich umelcov v galérii na úrovni parteru domu – dôstojné entrée galérie. Autori navrhujú rozšírenie galérie. K súčasnému priestoru pridávajú aj zvyšok poschodia – južný priestor s oknami do dvora.

Táto časť bude slúžiť ako vstupný priestor s „bookshopom“, „artshopom“, so skrinkami a ďalej sem bude ústiť aj nové schodisko z dvora umožňujúce alternatívny prístup do galérie. Cieľom je vytvoriť výstavný priestor z časti orientovanej do námestia.

Priestor za zázemím tvorí priechod – prevýšená chodba ako spojnica do nerušeného sveta výstavy. Návštevník potom môže galériu opustiť pôvodnými dverami, alebo sa vrátiť do vstupnej časti.

Projekt je súčasťou prípravy kandidatúry mesta České Budějovice na Európske hlavné mesto kultúry 2028.
Projekt je súčasťou prípravy kandidatúry mesta České Budějovice na Európske hlavné mesto kultúry 2028. | Zdroj: Malý Chmel

Strešná krajina

Otvorená platforma je jedinečný priestor pod novou strešnou krajinou s multifunkčným využitím – rozšírením výtvarného priestoru, galérie pre mladých umelcov, diskusie a prednášky, výstavy študentských architektonických projektov alebo spoločenské akcie s výhľadom na mesto.

Dvor sa otvára pasážou do námestia a skrz pobytové schodisko prepája galériu. Autori predpokladajú, že bude ďalej slúžiť reštaurácii a stane sa atraktívnym miestom pre kultúrne akcie. Návrh počíta s úpravou povrchov v nadväznosti na úpravy domu.

Severná fasáda orientovaná na Námestie Přemysla Otakara II. je bez zmeny, autori navrhujú iba odstránenie rušivých pútačov. V strešnej rovine sú zrušené strešné okná v najvyššej časti nahradené svetlíkmi.

Južná fasáda je znížená o jedno podlažie, okná sú predĺžené až po úroveň podlahy a navrhol sa nový železobetónový balkón so schodiskom. Táto konštrukcia je vynášaná novou železobetónovou stenou.

Otvorená platforma je jedinečný priestor pod novou strešnou krajinou s multifunkčným využitím.
Otvorená platforma je jedinečný priestor pod novou strešnou krajinou s multifunkčným využitím. | Zdroj: Malý Chmel

CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA A ARCHITEKTÚRY

Miesto: České Budějovice
Investor: mesto České Budějovice
Architekti: AFF Architekten, Malý Chmel
Súťaž: 2020 – 2021

Jolana Říhová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 05/2021.