image 76040 25 v2
Galéria(7)

Decathlon: Všetky športy pod ekologickou strechou

Partneri sekcie:

Sieť športových obchodov Decathlon otvorila koncom mája v Bratislave svoju druhú predajňu. Po Boroch pribudla aj v rámci Pharos Business Parku. Ako jediná z predajní Decathlon na svete využíva v interiéri aj v exteriéri LED osvetlenie a ašpiruje na certifikát BREEAM s hodnotením Very Good.

MG 1715
MG 1721
MG 1725
MG 1732
MG 1758
01
DBA 1NP 500

Koncept Decathlonu má svoj dizajnový manuál, ktorý sa následne exportuje do celého sveta. Adaptuje sa na klimatické podmienky danej krajiny, ale aj na ekonomické podmienky. Vďaka nízkym cenám je jeho myšlienkou sprístupniť šport všetkým, preto chce byť aj v mestách, ktoré nemajú až takú vysokú kúpyschopnosť obyvateľstva. Architektonicky je budova veľmi jednoduchá, pričom sa v nej odráža maximálne funkčný dizajn.

Architektonicky je budova veľmi jednoduchá, pričom sa v nej odráža maximálne funkčný dizajn.

Architektonicky je budova veľmi jednoduchá, pričom sa v nej odráža maximálne funkčný dizajn.

„V našom koncepte sa snažíme postaviť čo najväčšiu predajnú plochu a čo najmenšie technické zázemie, pretože pomer efektívnej a neefektívnej plochy je veľmi dôležitý,“ hovorí Ing. arch. Mária Jakubechová, manažérka výstavby predajní Decathlon Európa. „Aj v prípade bratislavských predajní sme použili jednotný technický manuál, ale ten vo Pharos Business Parku sme sa rozhodli certifikovať BREEAM úrovňou Very Good. Certifikácia sa začína pri retailovom objekte tak, že je prítomná už počas navrhovania.

V dizajne sa nastavia postupy, podľa čoho sa bude postupovať, a zvolia sa kredity, ktoré sa získavajú počas výstavby. Počas nej dochádza aj ku kontrole, či je zachovaný správny manažment, či sa používajú recyklovateľné stavebné materiály a pod.“ Nasleduje posledná fáza, keď sa predajňa dokončí. Táto trvá približne tri mesiace, pokiaľ sa všetko vyhodnotí. Môže to však trvať až šesť mesiacov – všetko závisí od miery zaťaženosti kompetentných odborníkov v Anglicku, kam sa posiela celá dokumentácia.

V budove sú svetlíky, ktoré pokrývajú veľkú percentuálnu časť a zvyšujú svetelnú pohodu.

V budove sú svetlíky, ktoré pokrývajú veľkú percentuálnu časť a zvyšujú svetelnú pohodu.

Kredity ekologickej certifikácie

Prioritou v získavaní kreditov bolo osadenie stavby do prostredia. Tá je napojená na infraštruktúru v rámci areálu – chodníky, zastávka MHD, cyklistický chodník, ktorý vedie priamo k dverám predajne. Súčasťou je krajinná úprava rôznymi drevinami, pri ktorej sa spolupracovalo s lokálnym architektom. Po druhé to bola optimalizácia obvodového plášťa, pričom sa dbalo, aby boli minimalizované tepelné straty. To predpokladá maximálnu izoláciu, na základe ktorej sa dá optimalizovať štruktúra vo vnútri a použité technológie.

Pri výstavbe sa kládol dôraz na vnútorný komfort stavby – komfort užívateľov a pracovníkov.

Pri výstavbe sa kládol dôraz na vnútorný komfort stavby – komfort užívateľov a pracovníkov.

„Optimalizácia technického vybavenia je zároveň ďalšou požiadavkou na získanie ďalšieho kreditu,“ hovorí Mária Jakubechová. „Máme tu vysokokvalitné klimatizačné jednotky, ktoré využívame na ohrev aj chladenie. Sú pripojené na plyn, ale môžu byť pripojené na hĺbkové geotermálne vrty. A v neposlednom rade je to dôraz na vnútorný komfort stavby – komfort užívateľov a  pracovníkov. Preto sú v  budove svetlíky, ktoré pokrývajú veľkú percentuálnu časť a zvyšujú svetelnú pohodu. Navyše, všade sú LED svietidlá od renomovanej firmy, ktoré zbytočne neosvetľujú intenzívnym osvetlením a zároveň šetria energiou.“ Povedľa predajnej plochy sa v objekte nachádza administratívna časť, kde sú šatne s dennou miestnosťou. Nechýba logistika, pričom zaujímavosťou je, že tam nie sú žiadne sklady. Inými slovami, všetko je na predajnej ploche.

K zaujímavostiam patrí, že v objekte nie sú žiadne sklady – všetko je na predajnej ploche.

K zaujímavostiam patrí, že v objekte nie sú žiadne sklady – všetko je na predajnej ploche.

Športy pod jednou strechou

„Týmto jasne deklarujeme svoj pozitívny postoj k ochrane životného prostredia a zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja,“ hovorí Jerôme Morice, generálny riaditeľ Decathlonu Slovensko. A čo prináša na slovenský trh? Decathlon ako rodinná spoločnosť bola založená v roku 1976 vo Francúzsku a priniesla koncept „všetkých športov pod jednou strechou“. Decathlon nielen predáva medzinárodné športové značky, ale aj vyvíja a vyrába vlastné značky.

„Vo Francúzsku máme viacero vývojových centier, ktoré vyvíjajú produkty pre známe značky,“ približuje Jerôme Morice. „Tieto centrá sa nachádzajú aj napríklad v blízkosti Mont Blancu, aby mohli byť čo najbližšie k centru aktivity a v bezprostrednom kontakte so športovcami. Na základe skúseností a testov potom rozhodnú, ktorý materiál je ten optimálny pre daný produkt, ktorý bude najlepšie slúžiť, a podľa toho sa to bude vyrábať. Takto vyvinuté materiály používame aj v našich produktoch, a preto ich môžeme predávať za lepšie ceny.“

Decathlon nielen predáva medzinárodné športové značky, ale aj vyvíja a vyrába vlastné značky.

Decathlon nielen predáva medzinárodné športové značky, ale aj vyvíja a vyrába vlastné značky.

Ďalšia expanzia na Slovensku bude záležať od reakcií klientov. Tie prvé sú pozitívne a vo Pharose uvažujú aj nad internetovým predajom vecí, tzv. click and collect – t. j. kúpa cez internet a vyzdvihnutie priamo v predajni. Ak sa obchod rozbehne podľa predstáv, potom to už podľa Jerômea Morica bude závisieť od rozhodnutia akcionárov spoločnosti. „Do konca roka by sme chceli otvoriť predajňu v Košiciach,“ uzatvára riaditeľ.

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Decathlon

Miesto: Pharos Business Park, Bratislava
Architekt: ATRIOS architects, s. r. o.,  Ing. arch. Romana Kukuľová, LEED AP BD+C
BREEAM certifikácia: Simulácie Budov, s. r. o., Ing. Milan Janák
Investor: Decathlon
Generálny zhotoviteľ:  DYNAMIK HOLDING, a.s.
Dodávateľ LED svietidiel: Philips Slovakia s. r. o.
Začiatok výstavby: 10/2014
Koniec výstavby: 05/2015
Plocha pozemku: 28 935 m2
Zastavaná plocha: 4247 m2
Úžitková plocha: 3 529 m2
Predajná plocha: 3 009 m2
Počet parkovacích miest: 250 (10 pre telesne postihnutých)

text: Ľudovít Petránsky

FOTO:Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.