image 73211 25 v1
Galéria(9)

Čo spojí Zuckermandel s Dunajom?

Už pol roka sa pod bratislavským hradným kopcom stavia nová štvrť s názvom Zuckermandel, ktorá bude vďaka súhre obytných, administratívnych a obchodných priestorov tvoriť samostatný koncept „mesta v meste“. Plánovaná zástavba tak rozšíri mestské centrum a vznikne pešia trasa z Rybného námestia cez plánovaný projekt Vydrica až na nábrežie a ďalej do River Parku.

01
zuckermandel
3i byt ZCK passport 150409
04
05
06
07
08 detail   panely s parapetom

Túto historicky cennú lokalitu sa podujali oživiť prostredníctvom urbanisticko – architektonickej koncepcie architekti z ateliéru Bouda Masár Architekti. Z ich urbanistického návrhu pochádza sedem budov implementovaných do lokality pod Bratislavským hradom. Rešpektovali určité princípy pôvodnej zástavby, ktorá sa prejavila napríklad v zachovaní štruktúry historickej uličnej siete a trasovania Žižkovej ulice.

Dôležitým prvkom sa stalo aj prepojenie zeleného masívu hradného kopca so stromoradím na nábreží pomocou lávky pre peších ponad nábrežnú komunikáciu a vytvorenie námestia, ktorého dominantným prvkom je výbežok hradného brala – „skalný nos“. Plánovaná zástavba výškovo rešpektuje existujúcu zástavbu a bude sa plynulo znižovať od existujúcich troch vežiakov ku zvyškom pôvodného Zuckermandlu. Projekt ponúka aj objekty s bytmi a apartmánmi, pri ktorých investor spolupracoval s architektonickým štúdiom a.m. architects.

Bývanie staromestského typu

 „Dostali sme za úlohu vyriešiť bloky A, AE, Cx, Cy a CB, v ktorých sa nachádzajú najmä byty,“ približuje Boris Schultz z architektonického štúdia a.m. architects. „V návrhu bytov sme vychádzali hlavne z výnimočnosti lokality v centre mesta a regulatívov pre príslušnú parcelu. Vzhľadom na výnimočnosť, historický charakter lokality a jej umiestnenie v blízkosti nábrežia bolo pre nás prioritou vytvoriť rôznorodé prostredie mestského charakteru a dať každému obytnému bloku svoju identitu. Byty sa nachádzajú v štyroch objektoch a sú bezbariérovo prístupné z ulice, nádvoria, ako aj z podzemných garáží.

Prvoradým cieľom pri tvorbe dispozícií bolo zvýrazniť výhľady z bytov na rieku, zeleň alebo Staré mesto. Spálne sme orientovali do tichých dvorov a obývacie izby s lodžiami zase do ulíc a námestí.“ Architekti sa snažili vytvoriť tzv. staromestský byt, ktorý poskytne obyvateľom vyšší komfort. Podľa neho bol v ich návrhu kladený dôraz na vyššie stropy v bytoch. Svetlá výška v bytoch sa pohybuje od 2,77 m a strešné byty majú 2,89 m. Kuchyne v bytoch sa dajú oddeliť od obývacieho priestoru a majú prirodzené osvetlenie. Malo by to priniesť variabilnosť v optickom alebo priamom delení priestoru pomocou jemu zvolenej predelovej konštrukcie.

Skladba bytov

Skladba bytov je pestrá. V blokoch je navrhovaných 187 bytov a apartmánov prístupných z jednotlivých jadier. Najviac sú zastúpené 2-izbové byty s rozlohou 46 – 60 m2, ktoré majú rozľahlú lodžiu prístupnú z obývacej miestnosti. Druhou najpočetnejšou skupinou sú 3-izbové byty s rozlohou 76 – 97 m2. V kategórii 4-izbových bytov je výber od menšieho s výmerou 90 m2 až po veľkorysý mezonetový byt s výmerou 142 m2. Osobitne sú riešené nadštandardné byty na ustúpených strešných podlažiach, z ktorých viaceré sú mezonetového typu. Stavebné riešenie počíta s monolitickou železobetónovou stenovou konštrukciou z priečnych nosných stien. „V návrhu sme rátali s vytvorením uzavretých priestorov na vzduchotechnické klimatizačné jednotky, ktoré budú rozmiestnené na jednotlivých podlažiach,“ hovorí Boris Schultz.

„Každý byt tak môže byť pripojený na skrytú klímu, ak si to jeho majiteľ bude želať. Predíde sa tak postupnému vyrastaniu rôznych chladiacich jednotiek na fasáde.“ Zasklenia okien sú navrhované ako izolačné trojsklo, steny budov budú zateplené 18 cm hrubou izoláciou z minerálnej vlny a strechy 36 cm hrubou izoláciou rovnakého typu. Objekty sú zastrešené plochými vegetačnými strechami s architektonickou úpravou. Pre všetkých majiteľov bytov bude zabezpečený dostatočný počet parkovacích miest v priestranných podzemných garážach pod každým z navrhovaných blokov.

Hra fasád

Architekti sa vizuálne pohrali aj s fasádami jednotlivých blokov. „Snažili sme sa o celkové zmenšenie mierky hmoty budov, a to prostredníctvom horizontálneho členenia fasád,“ vysvetľuje Richard Baláži z a.m. architects. Obytný blok A je osadený na masívnej kamennej podnoži, ktorá je od hornej hmoty oddelená ustúpeným parterom lemujúcim námestie. Horné podlažia s lukratívnejšími bytmi sú uskočené a materiálovo zvýraznené. Výsledná kombinácia pieskovcového obkladu a krémovej omietky pôsobí teplo a kultivovane. Rezidenčný pocit a vertikálnu odľahčenosť dodávajú fasádam navrhované drevené pohyblivé tieniče a pergoly, ktoré zintímňujú priestor na lodžiách. Blok CB svojou mierkou a členením plynulo nadväzuje na zástavbu starého Zuckermandlu.

Miesto: Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava
Investor: Bratislavské podhradie, s. r. o.
Architektúra a stavebné riešenie: Bouda Masár Architekti, a.m. architects
Počet bytov: 187 bytov; 1-izb. – 6, 2-izb. – 97, 3-izb. – 61, 4-izb. – 23
Počet parkovacích miest v garáži: 897 + 29 na teréne
Počet parkovacích miest k bytom: 381
Začiatok realizácie: 11/2014
Ukončenie realizácie 1. fázy: 1/2017

TEXT Ľudovít Petránsky
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA a. m. architects

Článok bol zverejnený v časopise ASB.