Cena Miesa van der Rohe 2022: Medzi nominovanými sú aj Slováci

Partneri sekcie:

Cena Miesa van der Rohe je cena Európskej únie za súčasnú architektúru. Udeľujú ju od roku 1987 raz za dva roky Európska komisia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone. Najbližšie sa uskutoční v roku 2022, no už teraz si môžeme pozrieť nominácie. Zo Slovenska sa do úzkeho výberu dostali tieto diela.

Prístavba Čachtice
Prístavba Čachtice | Zdroj: Tomáš Manina

Prístavba Čachtice, Pavol Paňák

Areál niekdajšej tehelne v Čachticiach, ktorý je bezpochyby majstrovsky revitalizovaný architektom Pavlom Paňákom, získal novú prístavbu. Zapadá do mozaiky pozoruhodných objektov, z pomedzi ktorých bol doteraz výrazný najmä ateliér – revitalizované ruiny dedinskej tehliarskej pece. Rozsahom malý objekt v sebe integruje koncentrované uvažovanie o podstate architektúry. Výsledné dielo je nositeľom mnohovrstevných atribútov – zhmotnenie kultivovanosti, citu, sémantiky a vzťahu k miestu. Prečítajte si viac >>>