Cena Dušana Jurkoviča 2020: poznáme laureáta

Cena Dušana Jurkoviča 2020 bola v polovici novembra udelená za prístavbu k chalupe v Čachticiach, ktorej autorom je Ing. arch. Pavol Paňák a Architekti B.K.P.Š. V 56. ročníku jednej z najprestížnejších architektonických cien na Slovensku posudzovala medzinárodná porota 19 návrhov, z ktorých vybrala päticu nominovaných.

Porota rokovala on-line 23. októbra 2020 v zložení: Bohdan Lisowski  (Poľsko), Kamil Mrva (Česko, predseda poroty), Balázs Marián (Maďarsko), Štefan Moravčík (Slovensko), Vít Halada (Slovensko), Štefan Mitro (Slovensko) a Peter Dunajovec (Slovensko).

Spolok architektov Slovenska (SAS) usporiadal v priebehu novembra a polovice decembra k cene výstavu, na ktorej sa v Galérii SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave prezentovali všetky prihlásené diela. Z tohtoročnej ceny, ktorej spoluorganizátorom bol vzhľadom na on-line rokovanie aj ARCHINFO, sa pripravuje prezentačné video publikované na architektonických portáloch.

Cena Dušana Jurkoviča je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku, ktoré bolo založené koncom roka 1963. Po prvý raz sa cena udeľovala v roku 1964 za diela, ktoré vznikli v rokoch 1962 až 1963. Spočiatku sa súčasne oceňovali architektonické realizácie, projekty, publikácie a osobnosti za celoživotné dielo.

V roku 1990 bola Cena Dušana Jurkoviča nanovo definovaná a vznikla samostatná Cena Emila Belluša za celoživotné dielo, v roku 2003 pribudla Cena prof. Martina Kusého za vydavateľskú, teoretickú a publicistickú činnosť.

LAUREÁT CENY DUŠANA JURKOVIČA 2020

Prístavba Čachtice
Prístavba Čachtice | Zdroj: Tomáš Manina

PRÍSTAVBA K CHALUPE V ČACHTICIACH

Autor: Pavol Paňák, Architekti BKPŠ, spol. s r. o.

Návrh: 2019

Realizácia: 2020

Z komentára autora: Rozšírenie je v skutočnosti novou obytnou izbou pristavanou k domu dávneho tehliara. Je situovaná v areáli zaniknutej dedinskej tehelne a slúži ako víkendové bývanie. Pôvodný spustnutý dom bol gánkového vidieckeho typu a bol obnovený v roku 1995. Tehly so značkami použité v konštrukcii krovu sú dávnymi produktmi práve tejto bývalej tehelne. Prístavba je tiež osobitnou poctou remeselnej kultúre tehliarstva.

NOMINÁCIE NA CENU DUŠANA JURKOVIČA 2020 BEZ URČENIA PORADIA

Bachledka – vrcholová vybavenosť
Bachledka – vrcholová vybavenosť | Zdroj: BoysPlayNice

BACHLEDKA – VRCHOLOVÁ VYBAVENOSŤ

Malá Poľana, Hrebeň Spišskej Magury

Ždiar-Bachledova dolina

Autori: Juraj Benetin, Miroslava Gašparová, Matej Grébert, Roman Janata, COMPASS ARCHITEKTI

Projekt: 2019

Realizácia: 2019

 

Dom pre brata
Dom pre brata |

DOM PRE BRATA

Šidlovec, Prešov

Autori: Pavol Šilla, Silvia Šillová

Projekt: 2018

Realizácia: 2019

 

Polyfunkčný dom Konventná ulica
Polyfunkčný dom Konventná ulica |

POLYFUNKČNÝ DOM – KONVENTNÁ ul.

Bratislava

Autori: Martin Kusý II., Pavol Paňák, Martin Kusý III., Architekti B.K.P.Š., spol. s r. o.

Projekt: 2011

Realizácia: 2020

 

Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno | Zdroj: Matúš Nedecký

LODENICA KARLOVESKÉ RAMENO

Bratislava

Autori: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký

OFFICE110 architekti

Realizácia: 2019

CENA EMILA BELLUŠA 2020

Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo v tomto roku Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo

DOC. ING. ARCH. IVANOVI GÜRTLEROVI, PHD.

Za celoživotný výnimočný prínos v oblasti architektonickej a urbanistickej tvorby, v pedagogickej práci a kultúrno-spoločenskej angažovanosti za zvýšenie kreditu architektúry na Slovensku.

CENA PROF. MARTINA KUSÉHO 2020

Cena sa udeľuje za významný prínos v oblasti vedy, teórie a prezentácie slovenskej architektúre. Tento rok ju získali:

DOC. ING. ARCH. ANDREA BACOVÁ, PHD.

Za významnú odbornú a publikačnú činnosť v oblasti architektúry, za činnosť  šéfredaktorky časopisu ARCH, za prezentáciu a popularizáciu slovenskej architektúry doma aj v zahraničí.

PROF. ING. ARCH: JANA POHANIČOVÁ, PHD.

Za významnú činnosť v oblasti historiografie, najmä výskumu dejín architektúry 19. storočia; za  popularizáciu dejín slovenskej architektúry a jej významných tvorcov, osobitne M. M. Harminca.

ZDROJ: Spolok architektov Slovenska
REDAKČNÁ ÚPRAVA: Ľudovít Petránsky