Jurkovičova tepláreň

Cenu Dušana Jurkoviča udelili jeho pôvodnému dielu, ktoré prešlo významnou rekonštrukciou

Partneri sekcie:

Osemčlenná medzinárodná porota posudzovala 26 prihlásených diel. Na základe osobných obhliadok 11 realizácií určila jedného laureáta a päť nominácií.

Členovia komisie výrazne vyzdvihli dvojicu diel – Jurkovičovu Tepláreň v Bratislave a Mestský úrad v Leopoldove, ktoré napriek svojmu odlišnému charakteru spĺňali najprísnejšie kvalitatívne hodnotenia. Konečná argumentácia, rozprava a hlasovanie potvrdili Jurkovičovu Tepláreň ako tohtoročného laureáta Ceny Dušana Jurkoviča.

Laureátmi 58. ročníka Ceny Dušana Jurkoviča sa stali Martin Paško, Pavol Pauliny, Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová, Roman Bányai, Peter Gavaľa, Pavol Pribylinec, Vlasta Viglašová, Juraj Prokipčák a Mária Kubaliaková za realizáciu tohto diela.

Jurkovičova tepláreň.
Jurkovičova tepláreň. | Zdroj: BoysPlayNice

“Analytická reštaurátorská práca s maximom pôvodného vizuálu zvonku, zvnútra pôsobivé prelínanie úrovní podlaží a kombinovanie uzavretých a otvorených priestorov. Z kvalitného prevedenia stavby a hodnotných detailov nie je cítiť iba vysokú cenovku ale aj zanietenie architektov pre dopovedanie príbehu stavby do konca. Negatíva rozporuplného riešenia výškovej úrovne a tvaru okolitého terénu vyvažuje ambícia byť individualistom s vlastným životom v území rodiacej sa mestskej štvrte,” zdôvodnil víťazný výber porotca Richard Murgaš.

Jurkovičova tepláreň.
Jurkovičova tepláreň. | Zdroj: BoysPlayNice

Slávnostné odovzdanie cien Spolku architektov Slovenska sa uskutoční 1. decembra 2022 v Moyzesovej sieni FFUK pod záštitou ministerky kultúry SR Natálie Milanovej. Zoznam všetkých laureátov nájdete na tomto odkaze

Architektonická cena, ktorá bola zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča, je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku. Od roku 1964 sú  oceňovaní autori, alebo autorské kolektívy za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Konverzia Jurkovičovej Teplárne, Bratislava 

Autor: Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP
Spoluautori architektonickej časti: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová
Hlavný inžinier projektu: Roman Bányai
Hlavný statik: Peter Gavaľa
Autor obnovy fasád: Pamarch / Pavol Pauliny
Spolupráca: Pavol Pribylinec, Vlasta Viglašová, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková
Interiér: DF Creative Group, Perspektiv, Beef architekti, Point architekti
Rok dokončenia: 2021