Lodenica Karlovenské rameno: Surová estetika starne do krásy

História vodných športov v karloveskej zátoke siaha až do 30. rokov 20. storočia. Rameno Dunaja a zátišia mohutných stromov lužného lesa aj dnes vytvárajú dobré podmienky na relaxačné aktivity.

V priebehu posledných dvadsiatich rokov prešla zátoka postupnou priestorovou transformáciou. Z prírodného priestoru sa stal čiastočne urbánny. Nový impulz rozvíjania lokálnej tradície vodných športov prináša novostavba objektu lodenice, ktorá je financovaná z verejných zdrojov. 

Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno

Trojpodlažná novostavba je situovaná vo svahu protipovodňového valu na rozhraní prírodného a mestského prostredia. Dopĺňa už existujúcu protiľahlú prízemnú stavbu lodenice Karloveského športového klubu. Architektonická kancelária OFFICE110 pretvorila zadanie do architektonicky kultivovaného a ekonomicky adekvátneho diela. 

Všetko priznali

Architekti postavili koncept lodenice na účelnosti,  prevádzkovej a konštrukčnej logike stavby. Priznali skladačku účelovej stavby – primárne konštrukcie a rozvody sú bez dodatočného krytia štandardnými pohľadovými povrchmi. 

Surová estetika diela je autorským vkladom – nositeľom nepopierateľných architektonických hodnôt. Architektúra lodenice je úsporným a čistým riešením. Je to vzorový príklad investície z verejných zdrojov a zároveň architektonickej kvality verejne prístupnej stavby.

Novostavba sa skladá z dvoch konštrukčných celkov – zo spodného nevykurovaného betónového hangára pre lode pod úrovňou cesty a z nadzemnej dvojpodlažnej drevostavby. Pri spodnej časti s minimálnym technickým zázemím objektu rátali autori aj s občasným zaplavením povodňami. 

Materiálová báza nadzemnej časti novej lodenice nadväzuje na lokálny kontext známych karloveských drevených lodeníc (Tatran a Kajak klub Bratislava). Drevostavba má priznanú rámovú konštrukciu, ktorá sa prepisuje v exteriéri aj interiéri. 

Lodenica Karlovenské rameno
Lodenica Karlovenské rameno | Zdroj: Matúš Nedecký 

Dôstojné dozrievanie

Zvolený konštrukčný systém umožňuje pružné zmeny vnútorných dispozícií. Hlavný vstup na prízemí objektu s trojuholníkovým predpolím nadväzuje na niveletu ulice. Na prízemí je priestorovo variabilný systém posuvných stien. Nachádza sa v ňom vodácke centrum, spoločná denná miestnosť na organizovanie akcií, klubovňa a nevyhnutné technické aj hygienické zázemie.

Priestory prízemia expandujú na exteriérovú pobytovú a komunikačnú terasu, z ktorej vedie otvorené schodisko na poschodie. Tu sú situované šatne, sklady, sušiarne a fitness. 

Architekti nechávajú materiálovú bázu vyznieť v jej prirodzenom stave – pohľadový betón, drevo bez finálneho ošetrenia, kov v surovej podobe. Tento princíp aplikujú aj pri zariaďovaní objektu. Prvky sú priznané, detail užívateľsky čitateľný.

Architektúra stavby má mnohovrstvový predpoklad na dôstojné dozrievanie v čase užívania. Má predispozície reflektovať tok času, miestnu mikroklímu, prístup užívateľov. Dokáže pozitívne ovplyvniť verejný záujem o kvalitnú architektúru a kultivovať svoje prostredie v nadväznosti na lokálne tradície.   

Lodenica bola nominovaná na ocenenie CE ZA AR 2020. Pozrite si nominované diela a laureátov ocenenia. 
Laco Bartko