Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa.

Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa sa zmení na bistro s reštauráciou

Partneri sekcie:

Budovu začiatkom roka odkúpilo hlavné mesto a spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravujú jej obnovu.

Architekti navrhujú vytvoriť z bývalého nočného salónu v Sade Janka Kráľa v Bratislave modernú gastroprevádzku. V tlačovej správe o tom informuje Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).

„Sad Janka Kráľa prechádza významnou revitalizáciou. V lete mesto obnovilo verejné toalety, staršie stromy v parku boli odborne ošetrené, obnovuje sa zastaralý mobiliár a najnovšie sa pripravuje rekonštrukcia budovy, v ktorej fungoval nočný salón,“ uviedla s tým, že v budúcnosti by v nej mala byť gastroprevádzka pre návštevníkov parku.

„Na územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bude na budúci rok vypísaná tiež komplexná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž, ku ktorej aktuálne prebieha participatívny proces,“ dodala.

Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa.
Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa. | Zdroj: Facebook / Metropolitný inštitút Bratislavy

Rekonštrukcia začne budúci rok

Budovu nočného salónu v Sade Janka Kráľa začiatkom roka odkúpilo hlavné mesto a spoločne s MIB pripravujú jej obnovu. Rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

„Po dokončení rekonštrukcie bude hlavné mesto hľadať zodpovedného prevádzkovateľa,“ poznamenala Ondrejková. Nový návrh bude zohľadňovať potreby ľudí, architektonickú kvalitu budovy a výnimočnosť danej lokality. Pracovať na ňom budú vysúťažení spolupracujúci architekti.

„Architektonická štúdia s vizualizáciami bude hotová do konca roka, následne sa spracuje projektová dokumentácia pre vydanie potrebných povolení, tak, aby sa mohol spustiť proces verejného obstarávania, od ktorého závisí samotná rekonštrukcia v roku 2022,“ dodala.

Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa.
Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa. | Zdroj: Facebook / Metropolitný inštitút Bratislavy

Prepojenie interiéru s exteriérom

Budovu z roku 1982 v 90. rokoch minulého storočia neodborne zrekonštruovali a mnohé prvky sa znehodnotili. „Vtedajší súkromný majiteľ urobil viaceré dispozičné zmeny, čím značne zmenil funkciu objektu. Pôvodne budova slúžila ako viacúčelová stavba, ktorá poskytovala hygienické zázemie pre ľudí, ktorí sa starali o park, a tiež sa tam nachádzala prevádzka s občerstvením pre verejnosť,“ vysvetlila Ondrejková.

„Rekonštrukcia v roku 1995 čiastočne zmenila aj vonkajší vzhľad, keď zredukovali presklené plochy. Neskôr prišlo k ďalším neodborným zásahom do fasády, najvýraznejšie boli odstránenie keramického obkladu a dobudovanie vonkajších mreží,“ priblížil riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z MIB Marcel Dzurilla.

„V zadaní sme preto uviedli, že je vítané obnovenie pôvodného riešenia fasády a zasklenia smerom do parku, vďaka čomu sa lepšie prepojí interiér s exteriérom. Dôraz kladieme aj na energický koncept budovy,“ doplnil.

Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa.
Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa. | Zdroj: Facebook / Metropolitný inštitút Bratislavy
SITA